Suksess med samfunnskontrakt i Bergen

Mens rekrutteringen til anleggsgartnerfaget er en stor utfordring på landsbasis opplever anleggsgartnerne i Bergen at ungdommen søker seg til faget. Hva er det de gjør annerledes i Vestlandets hovedstad?

– Vi kjenner igjen utfordringene fra noen år tilbake her hos oss. Det var alt for få ungdommer som søkte seg til Hjeltnes VGS i Ulvik, hvor anleggsgartnerutdanningen skjedde den gangen, og bransjen måtte ta grep for å snu trenden. Det gjorde de, og siden da har lærlingsituasjonen vært mye mer betryggende, sier daglig leder i OKAB, Geir Boge.

Samfunnskontrakt med Stend VGS
Det var i mai 2013 grunnlaget for de nye tidene ble lagt, da en mer eller mindre samlet anleggsgartnerbransje inngikk en samfunnskontrakt med Stend VGS om et 1+3-løp for anleggsgartnere innunder naturbruk-utdanningen ved skolen. Bergensavisen og bygg.no var blant mediene som omtalte den høytidelige avtaleinngåelsen.

Det gamle og råte-skadde tuntreet ved Stend VGS ble felt som del av seremonien da samfunnskontrakten mellom skolen og anleggsgartnerbransjen i Bergen ble inngått våren 2013.

– Siden da har vi hvert år klart å fylle en klasse ved Stend VGS med søkere som har anleggsgartner som yrkesvalget sitt. Det gir et helt annet læremiljø enn om klassen består av søkere som egentlig ikke vet hva de vil bli, og som gjerne bruker VG1 som et springbrett til et helt annet senere yrkesvalg, sier Boge.

Han roser bransjen for samholdet.

– Hele ni anleggsgartnere har gått sammen om denne dugnaden, og blant disse finner vi både NAML-medlemmer, MEF-medlemmer og ikke-medlemmer. Dette viser at bransjen kan oppnå store ting når man trekker i samme retning, og det blir spennende å se hva konklusjonen blir når vi nå skal evaluere de første fem årene, sier han.

LES OGSÅ: NAML satser på bransjenyheter

Målrettede kampanjer
Med tilbudet på Stend er det i dag to mulige utdanningsløp for fremtidige anleggsgartnere i Hordaland, siden tilbudet som i sin tid lå ved Hjeltnes nå er flyttet til nye Voss VGS.

– Bransjen kjempet hardt for å få fylkestinget til å velge Stend da Hjeltnes ble faset ut, men tapte denne kampen. Derfor satser de videre på dugnaden med Stend. I tillegg til å garantere læreplass til alle som fullfører den ettårige utdanningen ved skolen bidrar bedriftene som ressurser i utdanningen, forteller Boge.

Samtidig bidrar OKAB med å gjøre tilbudet kjent overfor elevene.

– De siste årene har vi kjørt målrettede kampanjer i månedene før søknadsfristen 1. mars, hvor vi via sosiale medier har fortalt om anleggsgartnerfaget og tilbudet vårt ved Stend. Det har nok bidratt til de positive søkertallene, tror han.

LES OGSÅ: Her finner du hjemmesiden til NAML

Fornøyd faglærer
Sveinung Berland er faglærer ved anleggsgartnerutdanningen på Stend. Han har en fortid som parkforvalter og vikarlærer ved Hjeltnes VGS i Ulvik, og søkte seg til Stend etter at skolen inngikk samfunnskontrakten med anleggsgartnerbransjen i 2013.

Denne våren følger han de første elevene sine med spenning, når de nå skal avlegge fagbrev etter å ha vært tre år i lære.

Faglærer Sveinung Berland ved Stend VGS i samtale med en anleggsgartnerelev på skolen.

– Jeg er overbevist om at de aller fleste kommer til å bestå. Vi har jo fulgt opp både elevene og lærebedriftene tett de tre siste årene, og vi ser at oppfølgingen de får i bedriftene er god, sier han.

Han har stor tro på 1+3-modellen for yrkesfaglig opplæring.

– Vi ser at det er lettere for skoletrøtte elever å motivere seg for ett år hos oss enn det er å motivere seg for to år på skolebenken. I tillegg ser vi at vi kommer veldig tett på hver enkelt elev, og at vi kan tilpasse undervisningen til hver enkelt sitt evnenivå. Generelt holder vi nok et høyere nivå enn læreplanen for VG1, og for mange av elevene er vi godt inne i VG2-nivået, sier han.

Tilpasset læring
Individuell tilpasning er viktig ved Stend VGS.

– Vi matcher utdanningen til hver enkelt elev, med utfordringer tilpasset evnenivået slik læreplanen oppfordrer til. Dette går begge veier. Elevene som sliter med å holde følge får gjerne litt lettere oppgaver, mens de flinkeste får bryne seg på tøffe utfordringer, forteller Berland.

Han mener at nærheten til Bergen og til bransjen er et stort fortrinn for anleggsgartnerutdanningen ved Stend, og ser ingen ulemper ved selve modellen.

– 1+3-modellen er en utmerket måte å få folk ut i arbeidslivet, og samfunnskontrakten mellom Stend VGS og anleggsgartnerbransjen i Bergen har vist seg som et svært godt tiltak for å skape rekruttering til faget. Her på skolen ser vi fram til fortsettelsen, avslutter han.

LES OGSÅ: NAML på Facebook

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.