107 nye anleggsgartnerelever

Rekrutteringen til anleggsgartnerfaget er et aktuelt tema over hele landet. Vi har tatt en telefonrunde til skolene som tilbyr denne utdanningen det kommende skoleåret, for å høre hvor mange anleggsgartnerelever de har tatt opp. Her er resultatene.

Gjennestad VGS i Stokke i Vestfold melder om 19 anleggsgartnerelever det kommende skoleåret. Disse kommer både fra VG1 naturbruk og VG1 bygg- og anleggsteknikk, og gjennom samfunnskontrakten skolen har inngått med den lokale bransjen er samtlige sikret læreplass.

– Vi får en fin miks av lokale ungdommer og internatelever dette året. Elleve av de 19 anleggsgartnerelevene skal bo på internatet vårt, forteller Ingrid Gærnæ i administrasjonen ved Gjennestad VGS.

LES OGSÅ: Satser på samfunnskontrakt

To skoler i Trøndelag
Mære Landbruksskole er en av to skoler i Trøndelag som tilbyr anleggsgartnerutdanning. Skolen melder om elleve nye VG2 anleggsgartnerelever det kommende skoleåret. I følge faglærer Kjell Einar Vestrum er dette omtrent midt på treet.

– Vi pleier å ligge mellom åtte og 15 elever hvert år, så dette er verken et høyt eller lavt tall, sier han.

Vestrum forteller at det legges opp til utstrakt utplassering i bedrift, som er det faget bransjen lokalt mener er det viktigste.

– Nå i starten vil elevene være utplassert i bedrift hver fredag. Deretter skifter vi til en modell hvor elevene er utplassert to hele uker før høstferien og de to første ukene etter påske, mot at vi holder dem på skolen alle fem dagene i vinter. Denne modellen fungerer utmerket, og er godt sesongtilpasset til vinteren her i Trøndelag, sier han.

Flesteparten av de nye VG2 anleggsgartnerelevene ved Mære Landbruksskole er rekruttert fra VG1 naturbruk, hvor de har hatt profil i anleggsgartner.

– I tillegg kommer det to fra VG1 bygg og anlegg i Stjørdal, og en elev hele veien sørover fra Bodø, forteller faglæreren.

14 nye på Skjetlein
Skjetlein VGS i Trøndelag kan skilte med 14 nye elever. Av disse er tre jenter og 11 gutter.

– Vi har hatt VG2 anleggsgartner ganske lenge, siden starten på 2000-tallet. De fleste elevene vi får inn er rettighetselever, og i år har vi en økning i søkertallet, forteller faglærer Marian Roodenburg.

Flesteparten av de nye anleggsgartnerelevene kommer fra VG1 naturbruk på Skjetlein eller Øya VGS, men de har også elever som kommer fra VG1 byggfag.

Åtte nye i Romsdal
Gjermundnes VGS i Møre og Romsdal har fått budsjettrammer til åtte VG2 anleggsgartnerelever det kommende skoleåret, og rektor Aadne Haarr forteller at de for første gang på lenge har måttet avvise en elev.

– I år hadde vi ni søkere, og måtte si nei til en av disse, forteller han.

Samtlige av de nye anleggsgartnerelevene skal bo på internatet på skolen, som ligger i Vestnes kommune i Romsdalsfjorden.

LES OGSÅ: Fem nye år med samfunnskontrakt

Akershus og Østfold
Hvam VGS i Akershus melder om 12 nye anleggsgartnerelever det kommende skoleåret.

– Vi har en full klasse samt to elever på venteliste, forteller veileder Torhild Bjørnstad ved skolen som ligger i Nes kommune på Romerike.

Kalnes VGS i Østfold har tolv anleggsgartnerelever påmeldt til skoleåret 2018/19, og muligens en ekstra på vei inn. Bakgrunnen her er som ellers i landet. De fleste kommer fra VG1 naturbruk, mens noen kommer fra VG1 byggfag.

Trenden for faget er oppadgående, men skolen håper på enda flere søkere til neste skoleår.

Savner jenter
Ved Solør VGS i Hedmark har de ni anleggsgartnerelever det kommende skoleåret. Faglærer Reidar Flermoen forteller at samtlige er gutter.

– Dette har vært trenden hos oss de siste årene. Vi skulle gjerne hatt noen jenter i tillegg, men vi må flere år tilbake for å finne den siste jenten som valgte VG2 anleggsgartner hos oss, sier han.

Som ved de andre skolene kommer anleggsgartnerelevene ved Solør VGS dels fra VG1 naturbruk og dels fra VG1 bygg og anleggsteknikk. Flermoen forteller at de leverer lærlinger langt utenfor eget fylke.

– I tillegg til Hedmark har vi et lærlingesamarbeid med anleggsgartnerbedrifter både i Akershus og Oslo, sier han.

Tolv nye i Søgne
Søgne VGS i Vest-Agder har tolv nye elever på anleggsgartnerlinjen dette skoleåret. Les eget intervju med avdelingsleder Linda Rabbe Haugen om hvordan skolen klarte å snu trenden, etter å ha slitt med få søkere tidligere.

LES OGSÅ: Kjærkommen suksess for Søgne VGS

VG1 anleggsgartner i Bergen
Vi har tidligere fortalt om Stend VGS i Bergen, og samfunnskontrakten skolen har inngått med bransjen i Bergen om et 1+3 løp.

For skoleåret 2018/19 melder faglærer Sveinung Berland om ti nye anleggsgartnerelever, hvorav åtte gutter og to jenter. Disse skal nå gjennomføre et intensivt skoleår ved skolen, med mye praktisk arbeid. Deretter venter tre års læretid i bedrift.

*

Fra Buskerud VGS og Voss VGS har vi ikke fått ut tall eller kommentarer.

LES OGSÅ: NAML på Facebook

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.