Viktig møte i pedagogisk nettverk

November-møtet i pedagogisk nettverk kommer til å bli retningsgivende for utdanningen til anleggsgartnerfaget de neste 10-15 årene, sier prosjektleder Tor Jørgen Askim i NAML.

Han har lenge arbeidet med planene for møtet, som finner sted hos NAML i Næringslivets Hus på Majorstuen i Oslo torsdag 1. og fredag 2. november.

– I fjor var vi samlet i Bergen. Denne gang inviterer vi til Oslo, og vi håper at så mange som mulig vil komme. For i år står det svært viktige saker på dagsorden, forteller han.

LES OGSÅ: Kjærkommen suksess for Søgne VGS

Må ligge i forkant av samfunnsutviklingen
Den desidert viktigste saken som skal diskuteres i det kommende møtet er de nye læreplanene for anleggsgartnerutdanningen.

– Faget vårt er i endring, og det vi bestemmer i høst kommer til å bli retningsgivende for fagundervisningen de neste 10-15 årene. Da er det viktig at vi evner å se langt nok fram. Vi må lese samfunnsutviklingen og ligge i forkant av det vi tror vil bli effektene på anleggsgartnerfaget. Hvis ikke risikerer vi å utdanne elever til å løse oppgavene vi har bak oss, og ikke de vi vil se i framtiden, sier prosjektlederen.

LES OGSÅ: Bli anleggsgartner

Diskusjoner rundt læreplanene
Tor Jørgen Askim tegner opp et bredt lerret for møtet.

– Hvilke digitale endringer står vi overfor? Hvem styrer utviklingen? Vi ser allerede at anleggsgartnerfaget er i ferd med å innta byene med et langt større tjenestespekter enn tidligere. Urbant landbruk, økosystemtjenester og estetikk kommer til å bli viktigere og viktigere. Dette vil vi diskutere opp mot læreplanene, sier han.

Invasive arter og grønne tak er andre aktuelle problemstillinger som vil bli diskutert.

– Oppgaven vår er egentlig å forutse hvilken kompetanse markedet vil etterspørre de neste 10-15 årene, slår han fast.

LES OGSÅ: Fem nye år med samfunnskontrakt

Ny Vg1 i 2020
Oppstarten for ny Vg1 er 2020, mens Vg2 og Vg3 har oppstart i henholdsvis 2021 og 2022. Les mer om dette på Utdanningsdirektoratets nettsider ved å klikke her.

– Det skjer lite mellom læreplanene, så det er nå arbeidet må gjøres for at vi skal oppnå resultatene vi skal leve med i mange år fremover, poengterer Askim.

LES OGSÅ: Hjemmesiden til NAML

Startet som rektormøte
Pedagogisk nettverk er en årlig samling mellom skoleverket og bransjen, og historien strekker seg tilbake til 1999. Da var tittelen Rektormøte.

– De forskjellige skolene er satt opp på litt ulikt vis, så det varierer hvem som kommer fra hver enkelt skole. Noen sender avdelingsledere, andre faglærere, mens andre igjen kanskje sender begge to. Men minst like viktig er det at mange nok fra bransjen stiller. Det er vi som vet hvor skoen trykker i dag. Sammen med skolene klarer vi forhåpentligvis å diskutere oss fram til hvor den kommer til å trykke i framtiden, slik at vi kan få gjort de nødvendige tiltakene i god tid, sier en håpefull prosjektleder.

LES OGSÅ: Blianleggsgartner.no på Facebook

Foreløpig program
Den foreløpige agendaen for møtet i Oslo ser slik ut:

  • Status i læreplanarbeidet
  • Nytt fra fagråd
  • Samfunnskontrakter – erfaringer og planer for fremtiden
  • Definisjon av bærekraft for anleggsgartnerfaget
  • Driftsoperatør idrettsanleggsfaget – hva nå?
  • Fagskoletilbudet på VEA
  • Nytt fra opplæringskontorene
  • Yrkesbachelor i anleggsgartnerfaget – status i arbeidet
  • Prosjekt- og bedriftsbesøk i Oslo

– Vi starter klokken 10.00 på torsdag 1. november og avslutter klokken 15.00 på fredag 2. november. Om du har innspill til tema kan disse sendes til tja@naml.bnl.no. Sett av tid og kjøp en rimelig reise, så kommer det tilbud om overnatting senere, avslutter Tor Jørgen Askim.

LES OGSÅ: NAML på Facebook

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.