En ressurs for faget

Neste år er det 30 år siden Arvid Ekle etablerte anlegg & utemiljø as i Trondheim. I snart 30 år har den tidligere styrelederen i NAML brent for anleggsgartnerfaget generelt og blågrønne løsninger spesielt.

– Du må sjekke ut Biowall også. Jeg driver jo med mer enn anlegg & utemiljø as, sier en entusiastisk daglig leder i begge disse foretakene da vi får ham i tale på telefonen en travel onsdag i august.

Arvid Ekle har åtte år bak seg som styremedlem i NAML. Han kom inn i styret i 2004, ble utnevnt til nestleder i 2006 og var styreleder i perioden 2008 til 2012. De siste seks årene har han konsentrert seg om egne virksomheter.

LES OGSÅ: Viktig møte i pedagogisk nettverk

Se på vannet som en ressurs
– Det blir litt travelt neste uke. Jeg skal til Tromsø på årskonferansen til Norsk Vann. Der skal jeg presentere for kommunene «Den grønne verktøykassa» – LOD tiltak hvor planter, forskjellige jordblandinger og andre teknikker forbruker og fordrøyer nedbøren på sin vei til avløpssystemet, forteller han.

Han skulle ønske at flere så på vannet som en ressurs i bymiljøet.

– Tradisjonelt er det VA-ingeniørenes våte drøm å få overvannet ned i røra så fort som mulig – og bort med vannet. Fortettingspolitikken har medført at rørsystemene i byene ikke har kapasitet nok lenger og at det søkes alternativer på stedet, altså lokalt. Det er blitt nødvendig med alternative løsninger i tillegg til å føre alt overvannet rett i rørsystemet. Da kan naturens verktøy bidra til å redusere flomtoppen, gjennom tiltak som grønne tak, grønne vegger, regnbed, grasarealer, vannrenner, trær og fangdammer, sier han.

LES OGSÅ: Kjærkommen suksess for Søgne VGS

Fanger opp partikkelbundet forurensing
Nettopp vann er noe som opptar Arvid Ekle spesielt.

– Lokal overvannsdisponering (LOD) er fryktelig spennende. Oppbygningen av regnbedene, jordvalget og plantevalget – alt betyr noe. Det var vi som bygget det aller første regnbedet her i landet, for forskningsformål, og om jeg husker rett er det hittil skrevet nærmere ti masteroppgaver med nettopp dette bedet som case, sier han.

Det er ikke bare forsinkelsen av flomtoppene som gjør at han er en varm tilhenger av regnbed.

– Bedene fanger opp partikkelbundet forurensing og renser overvann for tungmetaller og bidrar til et grønnere og renere miljø. Primæroppgaven til bedet er at det løser en teknisk utfordring, men på toppen av dette har det visuelle egenskaper som gjør det til et veldig godt valg i byene, slår han fast.

LES OGSÅ: Bli anleggsgartner

Fokus på naturstein og vegetasjonsteknologi
Men tilbake til anlegg & utemiljø as. Dette selskapet ble etablert av Arvid Ekle i 1989, etter at han hadde vært anleggsgartner og medeier i et annet selskap siden 1983.

– Vi jobber helst med mindre prosjekt hvor vi får brukt den brede fagkunnskapen vår. De store anbudene kan andre ta seg av. Hos oss er vi kun fagfolk, og vi jobber håndverksbasert med særlige fokus på naturstein og vegetasjonsteknologi, forklarer Ekle.

– I dag er vi fem anleggsgartnere, én lærling og meg selv som en slags altmuligmann som veksler mellom å sitte på kontoret og å kjøre maskiner, legger han til.

LES OGSÅ: Hjemmesiden til NAML

Lærebedrift
Nettopp lærlinger opptar Arvid Ekle spesielt.

– Vi er en lærebedrift, og jeg mener det er et samfunnsansvar å ta imot lærlinger. Samtidig må vi gi dem tett og god oppfølging. Derfor tar vi kun inn én lærling av gangen her hos oss. Noen av dem er vi så heldig at vi får beholde, mens andre søker seg til større bedrifter etter at de er ferdig utlært. Det er helt i orden. Det viktigste er at vi bidrar til å utdanne gode fagfolk, sier han.

LES OGSÅ: Blianleggsgartner.no på Facebook

Satser nasjonalt
Mens anlegg & utemiljø as har markedet sitt lokalt og regionalt i og rundt Trondheim, er satsingsområdet for Biowall nasjonalt.

– Arkitektene elsker oss, men litt for ofte velger byggherrene oss bort i løpet av  byggeprosessen. Det er en viss skepsis blant utbyggere om dette har lang levetid eller bare er flott å se på når det er nytt. Det er det ingen grunn til. Vi bygget den første grønne veggen vår i 2010, og den er like fin den dag i dag. Jeg er overbevist om at vi vil få se langt flere grønne vegger i fremtiden, enten vi snakker om kjøpesentre, restauranter, skoler, næringsbygg eller andre store offentlige bygg, avslutter Arvid Ekle.

LES OGSÅ: NAML på Facebook

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.