Ny skatepark i Oslo

Regjeringens representasjonsanlegg, Bjørvika, Akershus festning, Ekebergparken og Aker Brygge er kun noen av plassene hvor Enebakk-firmaet Braathen Landskapsentreprenør AS har satt spor etter seg. I disse dager fullfører de en ny skatepark på Majorstuen i Oslo på vegne av Undervisningsbygg og Bydel Frogner.

Det er om lag en uke igjen til overlevering da vi møter prosjektleder Tim Fosvold fra Braathen Landskapsentreprenør AS utenfor byggeplassen på Majorstuen.

– Dette er et prosjekt med mange ulike fag involvert, hvor der både er tunge VA-arbeider, betong- og elektroarbeider i tillegg til de mer tradisjonelle anleggsgartneroppgavene. Det er vanskelige grunnforhold her, og mye infrastruktur i bakken. Et typisk eksempel på et prosjekt hvor både anleggsgartnere og maskinentreprenører ønsker å levere kvalifiserte anbud, sier han.

– Derfor er det ekstra kjekt å sikre seg denne typen oppdrag. Både fordi vi har størrelsen og kompetansen til å løse mange av oppgavene selv, og fordi det er fint å bidra til å lage gode og funksjonelle uterom for folk flest, legger han til.

LES OGSÅ: Viktig møte i pedagogisk nettverk

Ønsker flere lærlinger
Braathen Landskapsentreprenør AS ruver i landskapet. De har rundt 100 fast ansatte, og i sesongen er det om lag 130 menn og kvinner på lønningslisten. I tillegg kommer underentreprenører og innleid arbeidskraft.

– Den største utfordringen vår er egentlig å skaffe nok lærlinger. Nå for tiden har vi seks lærlinger i arbeid, men vi har plass til flere. Både for vår egen del og for bransjen generelt er vi opptatt av rekrutteringen, og den er utfordrende i det sentrale østlandsområdet, sier Fosvold.

LES OGSÅ: En ressurs for faget

Ser fram til utdanningstilbud i Oslo
Derfor gleder han seg til at den forestående anleggsgartnerutdanningen i Oslo – som NAML har vært en av drivkreftene bak – skal komme i gang.

– I dag rekrutterer vi først og fremst lærlinger fra Hvam VGS på Årnes. Vi har også tatt inn lærlinger fra Kalnes VGS i Østfold samt gjennom andre opplæringssteder og kanaler. De største prosjektene våre er imidlertid i Oslo og områdene rundt, og vi vet at det for enkelte av lærlingene er utfordrende med de store reiseavstandene. Derfor har vi stor tro på fremtidige lærlinger fra Oslo, slår han fast.

LES OGSÅ: Fem nye år med samfunnskontrakt

Landskapsingeniør fra Ås
Tim Fosvold tok selv anleggsgartnerutdanningen sin ved Kalnes (første året) og Hvam VGS, og videreutdannet seg deretter til landskapsingeniør ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås. Etter endt utdanning arbeidet han noen år hos Svein Boasson AS i Bergen før han begynte i Braathen Landskapsentreprenør AS – hvor han også er medeier og styremedlem. Han er i tillegg styremedlem i NAML.

– Jeg begynte på Ås i 2007, ett år etter at faget ble lansert. Målsetningen med faget er blant annet å utdanne mellomledere til bransjer som vår, og ikke minst å høyne bestillerkompetansen rundt i kommunene, fylkeskommunene og staten. Den er helt avgjørende for et godt sluttresultat, sier han.

LES OGSÅ: Kjærkommen suksess for Søgne VGS

Dynamisk arbeidstid
Arbeidsdagen hos Braathen Landskapsentreprenør AS starter klokken 06.30 og er ferdig 15.30, med kortere dager hver fredag i tillegg til turnusordning for en del ansatte.

– Dette fungerer veldig godt. Med en stor oppdragsmengde i Oslo og størstedelen av arbeidsstokken boende i Enebakk og områdene rundt er det viktig med kort reisetid, og da trenger vi å komme oss inn til Oslo før trafikken tetter seg til. De som ønsker det kan benytte felles transport fra anlegget vårt i Enebakk, mens de som heller ønsker å benytte kollektivtransport eller egen bil kan gjøre det, forklarer Fosvold.

LES OGSÅ: Blianleggsgartner.no på Facebook

Furu, granitt og betong
Nå gleder han seg til å overlevere anlegget på Majorstuen til Undervisningsbygg og Bydel Frogner.

– Dette kommer til å bli flott når det står ferdig. Det går en naturlig gangakse diagonalt over tomten, og rundt denne har vi anlagt et skateanlegg i betong, to store plantefelt med granittkanter og benker, tilplantet med stauder og furu og dekker av smågatestein og granittheller, sier prosjektlederen fra Braathen Landskapsentreprenør AS.

Den nye lille parken ligger på tomten mellom Sørkedalsveien/Bogstadveien og Majorstuen Skole, med Colosseum Kino og Majorstuen T-banestasjon som nære naboer.

– I tillegg ligger NAML-kontoret rett borte i gaten her, så rent bransjeteknisk er vi på hjemmebane selv om vi er noen mil unna Enebakk, avslutter han smilende.

LES OGSÅ: NAML på Facebook

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.