Studietur til Köln

Den duale tyske yrkesfagmodellen og digitalisering innen anleggsgartnerfaget er blant temaene som vil bli løftet når Norsk-Tysk Handelskammer inviterer til studietur til Köln fra 26. til 28. november i år. Påmeldingsfristen er 22. oktober.

– Dette kommer til å bli tre dager med svært nyttig og relevant læring, og vi håper å se både NAML-medlemmer, representanter for skolene og ikke minst opplæringskontorene i Tyskland i slutten av november, sier prosjektleder Tor Jørgen Askim i NAML.

Han poengterer at anleggsgartnerbransjen i Tyskland har vært en ledestjerne innen faget i en årrekke.

– Tyskland var tidlig ute med urbane bysentra av høy kvalitet, og de var også tidlig ute med å identifisere det blågrønne. Det er snart 20 år siden FLL-guiden for grønne tak ble lansert i Tyskland, og i dag ser vi at de tyske anleggsgartnerne ligger helt i front når det gjelder sports- og aktivitetsanlegg. Vi har rett og slett en hel masse å lære av dem, og jeg er overbevist om at dette blir tre veldig nyttige dager, sier han.

LES OGSÅ: Norsk gull i Budapest

Eget program for anleggsgartnerfaget
Målgruppen for studieturen er både bransjen, skolene og opplæringskontorene, og Tor Jørgen mener at utbyttet vil være stort for alle disse gruppene. Han poengterer også at det vil kjøres et eget program for anleggsgartnerfaget.

– Med den duale opplæringsmodellen som involverer både bedriftene og skolen er Tyskland et foregangsland innen yrkesfaglig utdanning. Rekruttering og kompetanse er to nøkkelbegreper i debatten her hjemme for tiden, og jeg mener vi har mye å lære av Tyskland. De er et foregangsland innen yrkesfaglig utdanning tilrettelagt for arbeidslivets behov, sier han.

Digitalisering
Til slutt trekker prosjektlederen i NAML fram den pågående digitaliseringen av bransjen.

– Digitale arbeidsunderlag letter flyten av informasjon, og digitalisering vil ha en sentral plass i den nye læreplanen for anleggsgartnerfaget. Studieturen til Köln vil gi et godt innblikk i statusen for dette arbeidet i Tyskland, avslutter han.

LES OGSÅ: Viktig møte i pedagogisk nettverk

Program
Programmet består av besøk med foredrag og omvisninger hos myndigheter, kompetansesentre og bedrifter der det gis en praksis-nær tilnærming til tematikken.

Det komplette programmet finner du her. (Ekstern lenke).

Påmelding
Påmeldingsfristen til studieturen er 22. oktober klokken 12.00. Lenke til påmeldingsskjemaet finner du her.

Om du vil lese mer om arrangementet finner du en landingsside med informasjon her.

Pris og rammebetingelser
Påmeldte deltakere får beskjed når minste antall deltakere (15) er nådd.

Deltakeravgiften dekker programdeltakelse, to overnattinger på et sentralt hotell (enkeltrom inkl. frokost), lunsj alle dager, transport i forbindelse med programpunktene samt en tospråklig reiseleder fra Norsk-Tysk Handelskammer.

Fly tur retur Tyskland samt kostnader for middagene i løpet av reisen kommer i tillegg og må dekkes av den enkelte deltaker.

Norsk-Tysk Handelskammer er ansvarlig for planlegging, koordinering og gjennomføring av programmet i Tyskland, samt organisering av lunsj og middag. Handelskammerets prosjektleder snakker flytende tysk og vil være tilgjengelig for gruppen under hele reisen. Alle deltakerne får tilsendt et detaljert reiseprogram i god tid før avreise.

Norsk-Tysk Handelskammer er ikke ansvarlig for utgifter deltakerne måtte få i forbindelse med reisen ved uforutsette hendelser som flystreik etc.