Pedagogisk nettverk 1-2. november; programmet er klart

1. og 2. november er det igjen klart for Pedagogisk nettverk i regi av NAML. Møtet finner i år sted i Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27 på Majorstuen i Oslo. 

For dem som ikke trenger hotell er det fortsatt mulig å melde seg på.  Påmelding skjer via denne lenken : https://event.nho.no/skjema/?event=10584

Kart finner du i denne linken: Næringslivets hus

Har du spørsmål om arrangementet ta kontakt med Tor Jørgen Askim på telefon 94861106 eller mail: tja@naml.bnl.no

Her er det oppdaterte programmet:

 

Dag 1. torsdag 1 november i Næringslivets hus

Tid Tema Innleder
10.00-10.15 Velkommen til pedagogisk nettverk, presentasjon av program for dagene. Tor J Askim
1015- 10.45 Braathen Landskapsentreprenør AS som opplæringsbedrift og fremtidens behov for kompetanse. Einar Braathen.

Braathen Landskaps-entreprenør AS

10.45-1130 Befaring i et nyanlagt nærmiljøanlegg utført av Braathen Landskapsentreprenør AS, prosjektleder presenterer prosjekt, prosess og byggherrekrav. Tim Fosvold. Braathen Landskapsentreprenør AS
1130 12.15 Lunsj
12.15-13.15 Samfunnskontrakter. erfaringer og planer for fremtiden.

Status fra regionene presentert av initiativtakerne.

Initiativtaker fra regionene.
13.15-13.30 Nytt fra fagskoletilbudet på VEA. VEA
13.30- 13.50 Kaffepause
13.50-15.30 Hva av bærekraft og hva betyr det for anleggsgartnerfaget, hva bør inngå i utdanningen? Innledning og diskusjon. BNL/ Naml/ plenum
1530 Oppsummering og avslutning for dagen.  Naml TJA
Ca. kl. 1900 Felles middag.
 

Dag 2. Fredag 2. november 2018 i Næringslivets hus

08.30- 09.00 Status i læreplanarbeidet. Naml/ BNL
09.00-09.30 Nytt fra fagrådene Jørgen Leegaard
09.30-10.00 Nytt om fagskoleutdanningen, yrkesbachelor i anleggsgartnerfaget? Jørgen Leegaard
10.00-1020 Kaffepause
10.20-11.20 Hva er digitalisering i byggenæringen og anleggsgartnerfaget, hva bør med i utdanningen? Innledninger og diskusjon i plenum. BNL /Naml
11.20-12.15 Lunsj
12.15–12.45 Driftsoperatør idrettsanleggsfaget hva nå? Helene Bugge. BPI
12.45-13.15 2 år etter forskrift om fremmede organismer, – erfaringer og endringer. Maria Fall.

Norsk Gartnerforbund

13.15-13.30 Kaffepause.
13.30-14.00 Nytt fra opplæringskontorene. Naml
14.00-14.45 Div. infosaker: Nye standarder, revisjon av 3420 K. Nordisk møte 2019, Park og anleggsmessa, 2018 Hagemessa 2019 arena for fagkonkurranse? Studietur til Tyskland 26-28 november. Neste pedagogiske nettverk i 2019 (20 års jubileum)
14.45 -15.00 Eventuelt, oppsummering og avslutning. Tor J Askim