Grønne takstudier i Berlin

Med støtte fra Norges forskningsråd var Svein Boasson AS, Snøhetta og Universitetet i Bergen nylig i Berlin for å studere grønne tak. Nå håper de å få forskningsmidler til et prosjekt som kan endre hvordan vi ser på takflatene våre her i landet.

– Vi har kalt prosjektet vårt for MatTak, og det forteller vel ganske greit hva som er fokuset. Vi vil rett og slett få til en bærekraftig matproduksjon på takflatene i de store norske byene, forteller daglig leder Sigurd L. Boasson i Svein Boasson AS.

Prosjektet ble igangsatt i april i år, uten tanke på at det offentlige kunne bidra på noe vis. Deretter ble Boasson klar over at forskningsrådet hadde tilgjengelige forprosjektmidler til denne typen prosjekt, og gearet om.

LES OGSÅ: Utemøbler kan redde verden. Litt.

Solide samarbeidspartnere
– Vi fikk Snøhetta og Universitetet i Bergen (ved Botanisk Hage) med på laget, og gikk sammen om en søknad. Allerede i august fikk vi tilsagn om prosjektmidler til et forprosjekt som varer fram til februar 2019, og som skal ende opp i en søknad om midler til det vi håper vil bli et hovedprosjekt, sier han.

I forbindelse med denne søknaden er teamet utvidet med Statsbygg, NTNU og Hordaland fylkeskommune ved Stend VGS.

– Bærekraft og profesjonalitet er to av bærebjelkene i prosjektet vårt, og et av målene er at matproduksjon på tak i urbane områder skal bli noe mer enn det er i dag. Dersom dette skal bli en kilde til substansiell matproduksjon må vi gå systematisk fram, og vi må se på alle aspektene omkring det å dyrke på tak – inklusive innhøsting og distribusjon av varene, forteller Boasson.

LES OGSÅ: Fem nye år med samfunnskontrakt

Planter som tåler norsk klima
Derfor tok han nylig med seg en delegasjon til Berlin for å studere de grønne takene der.

– Berlin ligger langt framme når det gjelder grønne tak, men også der har selve matproduksjonen først og fremst et sosialt aspekt. Det er selvsagt viktig nok det, men vi vil noe mer. Vi vil ha større avlinger, og vi vil ha en matproduksjon tilpasset norske klimatiske forhold, sier han.

I Berlin studerte de blant annet hvordan man renser gråvann ved hjelp av fisk i et lukket lite kretsløp, og hvor avføringen fra fisken blir en gjødsel-ressurs.

Urban farming
– Urban farming er en stor greie i de store byene nedover i Europa, og kanskje kan vi få til det samme her i Norge – i kontrollerte og profesjonelle rammer og med en lang rekke positive gevinster? Dersom de grønne takene både kan fordrøye overvannet, gi oss bedre luft, tjene til rekreasjon og gi oss mat vil vi ha oppnådd veldig mye, avslutter Sigurd L. Boasson.

Dersom du vil lese mer om MatTak kan du besøke bloggen til Svein Boasson AS.