NS3420 K revideres

Tirsdag 4. desember startet arbeidet med revidering av NS3420 Del K, Anleggsgartnerarbeider hos Standard Norge. Den reviderte versjonen ventes å foreligge om drøyt to år.

Overvannshåndtering, nye materialer, grønne tak, miljøfokus, massehåndtering og fremmede arter er punktene som foreløpig har kommet på agendaen til prosjektleder Hanne Wells i Norsk Standard etter det innledende komitemøtet i forbindelse med revideringen av NS3420 K tirsdag 4. desember.

Nå håper prosjektlederen på et stort engasjement i anleggsgartnerbransjen.

– Arbeidet i komiteen startet opp i dag, og det vil pågå i om lag 18 måneder. Deretter skal det munne ut i en revidert versjon av NS3420-K som vil foreligge om drøyt to år, forteller hun.

Standard Norges egen nyhetssak om oppstarten kan du lese her.

LES OGSÅ: Ny skatepark i Oslo

Godt grunnlag for å hindre konflikter
Prosjektleder Tor Jørgen Askim er NAMLs representant i komiteen, og han ser fram til at NS3420 K nå skal revideres.

– Anleggsgartnerfaget er i en rivende utvikling, og det er viktigere enn noen gang å ha uttømmende beskrivelser av det anleggsgartnerne skal foreta seg. En revidert norsk standard vil være et godt grunnlag for å hindre konflikter rundt kontrakt og utførelse, sier han.

– For at en standard skal være aktuell må den jevnlig revideres med tanke på innhold og leveranser, legger han til.

LES OGSÅ: En ressurs for faget

Små og store skal bli hørt
Askim er opptatt av at både små og store medlemmer skal bli hørt i forbindelse med prosessen, og at arbeidet munner ut i en standard som er operativ.

– Det er viktig at vi ikke blir for komplisert. Den reviderte NS3420 K må være lett å forstå, og det skal ikke være nødvendig med et stort apparat for å kunne håndheve den, sier han.

Han er også opptatt av grensesnittet mellom NS3420 K og veinormalen til Statens Vegvesen.

– Dette vil være en av flere ting vi vil fokusere på fremover, slår han fast.

LES OGSÅ: Grønne takstudier i Berlin

Håper på mange innspill
Avdelingsleder for park og hage i Braathen Landskapsentreprenør AS, Jon Anders Larmerud, vil også delta i komitearbeidet fremover. Han tror nye arbeidsområder vil få en vesentlig plass når NS3420 K nå revideres.

– Det er naturlig å se på klimatilpasningsoppgavene, som for eksempel permabilitet og regnbed. Det er delte meninger om permeable dekker i bransjen, og vi har blant annet opplevd at disse tetter seg etter en tids bruk, sier han.

Flytting av masser opp mot problemstillingen fremmede arter er et annet svært aktuelt tema.

– Vi håper på mange innspill, og vi vil loggføre og behandle disse i komiteen. Deretter er det meningen å lage et høringsforslag som går til godkjenning, forteller han.