Oslo satser på urbant landbruk

Siden 2017 har Oslo kommune hatt fokus på urbant landbruk, og nå intensiveres satsingen. Målsetningen er å bli en bedre tilrettelegger for private tiltak.

– Interessen har vi for så vidt hatt i mange år, men det var i 2017 vi strukturerte satsingen og lyste ut to millioner kroner i prosjektmidler. Vi fikk inn søknader på fem ganger så mye, forteller spesialkonsulent 2 Romy Ortiz i Bymiljøetaten i Oslo kommune.

LES OGSÅ: Grønne takstudier i Berlin

Lyser ut prosjektstillinger
Den voldsomme interessen avdekket et stort potensial for urbant landbruk i Oslo, men også et behov for at kommunen tar en tydelig tilrettelegger-rolle. Derfor har Oslo kommune nå lyst ut tre nye engasjementsstillinger innenfor urbant landbruk, med søknadsfrist 2. januar 2019.

– Håpet er at vi får søkere med en god blanding av teoretisk og praktisk kompetanse. Spesielt når det gjelder det toårige engasjementet som skal styrke koblingen mellom fagområdene urbant landbruk og biologisk mangfold, og hvor oppfølging av blomsterengene i Oslo er en del av prosjektet, er det viktig at vi får søkere med hands-on erfaring fra å ha arbeidet med jorden, sier Ortiz.

Nettverk av blomsterenger
Hun forteller at kommunen ønsker å etablere et nettverk av blomsterenger som knytter sammen leveområdene som omkranser byen.

– Dette er en langsiktig satsing hvor vi går systematisk til verks, og blant annet sanker frø og oppavler planter fra de opprinnelige artene som vi ennå har intakt på enkelte områder i byen. Oslo er et ekstremt rikt område på biodiversitet, og dette mangfoldet er viktig for de pollinerende insektene – som igjen er viktige for landbruket, sier Ortiz.

LES OGSÅ: Utemøbler kan redde verden. Litt.

Barcode som kulisse
Kulturinstitusjonen Losæter er et annet satsingsområde for Oslo kommune, og vil spille en hovedrolle i forbindelse med miljøhovedstadsåret 2019.

– En av stillingene vi nå lyser ut er et ettårig engasjement knyttet til miljøhovedstadsåret, og Losæter er spennende i denne forbindelsen. Urbant landbruk kan nesten ikke bli mer urbant enn dette i Norge, hvor vi dyrker mat med Barcode som kulisse, forteller spesialkonsulenten.

Hydroponisk på Filipstadkaia
GroGrønt er et annet prosjekt hun ivrer etter å trekke fram.

– Dette er et prosjekt satt i gang av entreprenører som dyrker friske bladgrønnsaker midt i hjertet av Oslo. I en container på Filipstadkaia har disse entusiastene skapt et hydroponisk miljø hvor de dyrker mat uten jord. Dette er et godt eksempel på hvilke typer prosjekt vi gjerne ser flere av fremover, med private initiativtagere som prosjekteiere og med Oslo kommune i en rådgiver- og tilrettelegger-rolle, sier Ortiz.

LES OGSÅ: Norsk gull i Budapest

Vil skape sosiale arenaer
Hun tror urbant landbruk kan bli en viktig miljøfaktor i Oslo i fremtiden.

– Vi vil skape sosiale arenaer, og vi ønsker oss en grønnere by. Her kan parsellhager, skolehager og takhager utgjøre vesentlige bidrag. Vi bor trangt i Oslo, og slike lommer rommer mye mer enn bare mat i vekstsesongen. De blir små oaser hvor vi kan jobbe sammen med jorda. Og ikke minst viser det oss hvor maten kommer fra, samtidig som de skaper en bevissthet omkring det fantastiske samspillet i naturen, avslutter Romy Ortiz.

Fotos: Iselin Kristiansen / Oslo kommune