Miljøfyrtårn-sertifisert elbil-tilhenger

– Vi skal ha kompetanse og være oppdatert på miljøvennlige løsninger i vår bransje slik at vi kan bistå våre oppdragsgivere med å velge miljøriktige alternativer.

Slik lyder ett av målene i den offisielle miljøpolicyen til Gravdal Hage & Anlegg AS i Bergen. Den Miljøfyrtårn-sertifiserte bedriften har fokus på miljø og samfunnsansvar, og lager blant annet sitt eget årlige miljøregnskap hvor faktorer som energiforbruk, drivstofforbruk, kildesortert avfall og vannforbruk fremkommer.

Regnskapet for 2018 viser at vannforbruket i selskapet stupte fra 190.000 liter i 2017 til 36.000 liter i 2018, og at sorteringsgraden økte fra 57 til 84 prosent. Det viser også at det kildesorterte avfallet i 2017 begrenset seg til emballasjeplast, papp og papir, mens det i 2018 i tillegg bestod at 20 tonn organisk avfall, mer enn fem tonn betong og andre tunge bygningsmaterialer og en del fett fra fettutskiller.

LES OGSÅ: Oslo satser på utslippsfrie byggeplasser

Skifter ut maskinparken
– Vi var en av de aller første anleggsgartnerbedriftene som ble Miljøfyrtårn-sertifisert. Vi arbeider i ”den grønne bransjen”, og for oss var det naturlig å ta ansvar for vårt eget fotavtrykk. Nå ser vi at bestillerne kommer etter, og jeg tror at miljøfokuset kommer til å bli mer og mer skjerpet i kontraktene fremover, sier daglig leder Frode Ramsli.

NAML-bedriften vil på sikt skifte ut maskinparken til grønne maskiner.

– Vi kan ikke skifte alt på en gang. Vi må ta det etter hvert som levetiden er ute. Vi kan ikke kassere en god maskin bare fordi den går på fossilt drivstoff. Det er ikke bærekraftig verken økonomisk eller i forhold til et større miljøperspektiv, sier Ramsli.

Møhlenpris oppveksttun, Bergen. Foto hentet fra hjemmesiden til Gravdal Hage & Anlegg AS

Euro 6
Han er også skeptisk til noen av miljøkravene bedriften har møtt i anbudene.

– Vi har investert i nye klasse 2 biler med Euro 6 motorer. Disse kjører på vanlig diesel, men de har omtrent ikke utslipp, og de tilfredsstiller de strenge miljøkravene fra Bergen kommune. Om vi skal kjøre disse på miljødiesel for å matche kravene fra andre bestillere med andre anbudskrav faller garantien fra forhandleren bort, og en ødelagt katalysator til en slik bil koster fort 150.000 kroner å erstatte. Den risikoen tar vi ikke. Da står vi heller over anbudet, forteller han.

Han er heller ikke lysten på å skifte til el-drift med det første for såpass tunge kjøretøy.

– Vi er ikke store nok til å være en forsøkslab. Vi har byttet ut den lette bilparken vår til el, og er også i gang med å bytte ut maskinparken. De tunge kjøretøyene får imidlertid vente til teknologien er utprøvd. I tillegg er det et spørsmål om ladekapasitet, sier Ramsli.

LES OGSÅ: Fem nye år med samfunnskontrakt

Tunge batterier
Han ser også noen utfordringer med det store el-skiftet som preger bransjen hans.

– El-drift har ikke bare fordeler. Det er for eksempel en stor ekstrabelastning for de ansatte å gå rundt med store batteripakker på ryggen hele arbeidsdagen, sier han.

Her henviser han til håndholdt utstyr som for eksempel hekksakser, løvblåsere, kantklippere og kjedesager.

– Gressklippere som går på hjul er uproblematisk, men håndholdt utstyr blir fryktelig tungt når batterikapasiteten skal holde til flere timers drift. Kall det gjerne en konflikt mellom miljøet og arbeidsmiljøet. Jeg sliter litt med å kommandere de ansatte til å gå med en sju kilos tung ryggsekk hele dagen, sier han.

LES OGSÅ: Utemøbler kan redde verden. Litt

Har fått ned kjørelengden og drivstofforbruket
Nettopp arbeidsmiljøet er viktig for Ramsli, og han forteller at miljøengasjementet er til stede i hele organisasjonen.

– Under siste heldags personalmøte brukte vi halve tiden på å diskutere HMS og den andre halve dagen til å drøfte praktiske miljøtiltak. Vi har blant annet blitt mye flinkere til å samordne transporten mellom de ulike prosjektene vi har gående, og på den måten får vi ned kjørelengden og drivstofforbruket, sier han.

LES OGSÅ: Yrkesfag og matematikk

Ønsker gradvis skjerping av miljøkrav
Vi skal gjennom kontrakter og oppfølging på byggeplassene stille krav til våre leverandører for å redusere avfallsproduksjon og øke avfallssorteringen. Vi har som mål at minimum 85 prosent av alt avfall på byggeplass skal sorteres, heter det i et annet av målene i miljøpolicyen hos Gravdal Hage & Anlegg AS.

Frode Ramsli ser gjerne at slike verifiserbare miljøkrav figurerer i de offentlige anbudene, men han ønsker seg en gradvis skjerping fremfor brått endrede kriterier.

– Firma av vår størrelse har investert tungt i maskinparken, og vi kan ikke bytte ut alt i en engang. Viljen er til stede, og vi har dokumentert at utskiftingsarbeidet er i gang, så i løpet av noen år vil vi være i mål. I mellomtiden opplever vi dessverre at det koster for mye å stille i en del anbudsprosesser vi gjerne ville deltatt i. Det synes jeg er synd, avslutter den daglige lederen i Gravdal Hage & Anlegg AS.

Møhlenpris oppveksttun, Bergen. Foto hentet fra hjemmesiden til Gravdal Hage & Anlegg AS