Skaaret Landskap satser på bærekraft

– Min spådom er at det tvinger seg fram en deling i bransjen. Flere og flere vil nok måtte ta stilling til om de har ressurser nok til å kunne ta jobber for det offentlige, sier daglig leder Stein Anders Sundbye i Skaaret Landskap AS.

NAML-nytt vil sette fokus på bærekraft denne våren, og i den forbindelse har vi pratet med daglig leder Stein Anders Sundbye i Skaaret Landskap. Asker-bedriften har satt bærekraft og FNs bærekraftsmål på dagordenen, og jobber aktivt for å bygge en bevissthet omkring miljø og etisk handel i hele organisasjonen.

– Vi forsøker å få alle med. I en slik prosess som dette blir det nødvendigvis en viss grad av voksenopplæring for alle involverte, sier Sundbye. Han klager imidlertid ikke.

LES OGSÅ: Oslo satser på utslippsfrie byggeplasser

Har valgt ut seks mål
– For vårt vedkommende har vi valgt å ta utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. Vi gjorde intervjuer med ansatte for å få en oversikt på hva den enkelte syntes var viktig og hvilke av bærekraftsmålene de mente var relevante for vår bedrift. Disse målene er ikke noen oppskrift på hvordan man skal gå fram, men det er veldig gode retningslinjer for hva som bør vektlegges. For vår egen del har vi valgt ut seks konkrete bærekraftsmål, sier han.

  • Anstendig arbeid og økonomisk vekst (mål nummer 8)
  • God utdanning (4)
  • Liv på land (15)
  • Ansvarlig forbruk og produksjon (12)
  • Bærekraftige byer og samfunn (11)
  • God helse (3)

– Det er disse seks målene som er mest relevante for oss, og seks målsetninger er innenfor hva vi klarer å implementere. Mye av dette kan man kanskje si er opplagte mål, men det er likevel en del forpliktelser som følger med å implementere disse bærekraftsmålene, sier Sundbye.

LES OGSÅ: Miljøfyrtårn-sertifisert elbil-tilhenger

Etiske og miljømessige krav
Her peker han på både intern kontroll og kontroll med leverandører og underleverandører.

– Det er en del faktorer vi skal sjekke ved kontraktsinngåelser med leverandører, og det er ikke alltid like enkelt å sjekke disse tingene hundre prosent. Men man får fort et bilde av om leverandøren er opptatt av etiske og miljømessige krav, sier han.

Som eksempler på leverandører med høy etisk og miljømessig bevissthet trekker Sundbye fram utemøbelprodusenten Vestre og en del av granittleverandørene som Skaaret Landskap benytter. Disse har høy bevissthet om bærekraft, og bruker det bevisst.

LES OGSÅ: Utemøbler kan redde verden. Litt

Bransjen er i endring
– Verden er blitt slik at noen få influencere i dag kan stoppe en hel kleskjede. Bransjen vår er ikke like eksponert for et bredt publikum, men både vi og leverandørene våre ser at vi må kunne stå inne for alle aspektene av virksomheten vår. Det skulle også bare mangle, sier han.

Samtidig ser Stein Anders Sundbye at et økt bærekraftsfokus er i ferd med å endre bransjen. Her peker han på det offentlige som den fremste pådriveren.

– Hvis du ikke har hatt noen offentlig kontrakt de siste årene og så plutselig skaffer deg en er det stort rom for å få bakoversveis, smiler han.

Kravene må være målbare
Han mener at krav man ønsker å ha fokus på i et anbud må kunne måles i en konkurransesituasjon hvis det skal ha effekt. Det må ikke kun komme med i anbudspapirene med liten skrift bakerst.

– Det var for fem, seks år siden at de første henvisningene til etisk handel begynte å dukke opp i anbudene. Litt av utfordringen så langt har vært at punktene har stått der, men at det har vært varierende grad av oppfølging. Der skjer der nå en endring, sier Sundbye.

Denne endringen kan fort bli merkbar ikke bare i de enkelte anbudene, men også i selve strukturen i bransjen.

LES MER: Kombinerer topphockey og anleggsgartnerfaget

Savner bedre koordinering
– Skaaret Landskap er en solid aktør, men vi er ingen gigant. Det er helt klart tungt å dra gjennom kravene vi blir møtt med av det offentlige. De er både kostnadskrevende, og de flytter fokuset bort fra produksjon. Da ville det vært en stor fordel for alle dersom stat, fylke og kommune kunne koordinert kravene sine bedre. De bør samle seg og utføre kontrollen på lik måte, sier Sundbye.

– Min spådom er at det tvinger seg fram en deling i bransjen. Flere og flere vil nok måtte ta stilling til om de har ressurser nok til å kunne ta jobber for det offentlige, legger han til.