Historisk samarbeid i Aust-Agder

Fredag 8. mars ble det inngått en historisk samarbeidsavtale mellom Tvedestrand og Åmli VGS, anleggsgartnerbransjen i Aust-Agder og Opplæringskontoret for Byggfagene i Agder. Heretter blir det lettere for ungdommen på Sørlandet å satse på anleggsgartnerfaget.

– Vi har en svært engasjert bransje som virkelig satser på lærlinger. De er engasjerte gjennom hele skoleåret ved elevbesøk, faglunsjer, utplasseringer samt fagdager hvor elever får bli med en hel arbeidsdag å se hvilke fantastiske muligheter som finnes i denne bransjen, sier daglig leder Glenn Kruse i Opplæringskontoret for Byggfagene i Agder (OKAB).

– Nå går bransjen enda tyngre inn i rekrutteringen til eget fag. Samarbeidsavtalen som nå er inngått garanterer læreplass under visse forutsetninger. Tenk hvilke muligheter dette signaliserer til våre unge håpefulle, legger han entusiastisk til.

LES OGSÅ: Satser på samfunnskontrakt

Ønsker Vest-Agder velkommen
Partene som nå har inngått et forpliktende samarbeid om garantert læreplass er Oveland Utemiljø AS, Lundbergs Anleggsgartneri AS, Landskapsentreprenørene AS, Garthe Grøntanlegg AS, OK HAGE AS, Tromøy Drenering og Hage AS, Tvedestrand og Åmli VGS og OKAB Agder.

Glenn Kruse har enda høyere ambisjoner på sikt, og ser for seg at både Søgne VGS og bransjen i Vest-Agder kan slutte seg til når Agder samles til ett fylke. I tillegg hadde han gjerne sett de store kommunene med på laget.

– Kommunene er pålagt å tegne lærling-kontrakter, så slik sett hadde de passet godt inn. Samtidig forstår jeg at det vil være vanskelig for dem å knytte seg opp mot ett spesifikt fag, så vi har ikke kommunene med i regnestykket vårt. Det er heller ikke så farlig. Vi samarbeider godt med dem, og det er tross alt det viktigste, slår han fast.

LES OGSÅ: Kjærkommen suksess for Søgne VGS

Håper på 10-12 lærlinger hvert år
Målsetningen til Kruse og OKAB Agder er at den nye lærling-garantien vil kunne avstedkomme ti til tolv nye lærlinger i året i Aust-Agder.

– Et slikt antall er det definitivt bruk for, og jeg er optimistisk. Jeg tror læreplass-garantien er akkurat den faktoren som skal til for å få flere til å velge anleggsgartnerfaget. Nå blir det vår oppgave å få spredt det glade budskapet, avslutter den daglige lederen av OKAB Agder.

*

Øverste foto, bak fra venstre Kjell Rune Haugland (avdelingsleder skole), Fredrik Belland Olsen (Tromøy Drenering og Hage), Ola Ketil Kvitstein (OK HAGE), Reiulf Heen (Oveland Utemiljø), Tom Lundberg (Lundbergs Anleggsgartneri) og Runar Nes (Garthe Grøntanlegg). Foran fra venstre Line Marie Poppe (rektor skole), Glenn Kruse (Opplæringskontoret) og Erlend Olsen (Landskapsentreprenørene)