Klart for Skole-NM for anleggsgartner

Tolv skarpskodde VG2 anleggsgartnerelever fra Gjennestad, Mære, Hvam, Valle, Rosthaug og Kalnes VGS stiller på startstreken når Østfold fylkeskommune i samarbeid med World Skills arrangerer Skole-NM 2019 på Kalnes torsdag 11. april.

– Skolene stiller med tomannslag, så det er seks lag som skal gjøre opp seg imellom om hvilket fylke som har de beste anleggsgartnerelevene, forteller anleggsgartnerlærer Morten Olsen ved Kalnes VGS i Østfold.

Sammen med kollega Kirsti Cecilie Heen Norsted står han bak anleggsgartnerdelen av Skole-NM, som til sammen teller 14 forskjellige faggrupper og hele 173 elever.

LES OGSÅ: Hils på Vilde

Mini-fagprøve
– Vi har seks båser klargjort til deltagerne, og her skal de i løpet av seks timer gjennom det vi kanskje kan kalle en slags mini-fagprøve. De starter på scratch med utstikking klokken åtte om morgenen, og innen klokken to skal de gjennom de fleste elementene innen grått og grønt, forteller Olsen.

Dette innbefatter både kantsteinsetting, storgatestein, planting av trær, stauder og busker.

– Hvert av lagene får en bås med et fastmerke, og så skal de jobbe ut fra tegning, legger han til.

LES OGSÅ: Kombinerer topphockey og anleggsgartnerfaget

Må disponere tiden godt
Oppgaven er tilpasset tiden lagene har tilgjengelig, men Olsen tror at den kanskje kan bli i største laget for dem som ikke disponerer tiden godt og har gjort grundige forberedelser.

– Alle har hatt oppgaven tilgjengelig i flere måneder, så deltagerne kommer ikke til noe nytt. Forhåpentligvis har alle forberedt seg godt, men jeg tror likevel at de skal bli god og svett i løpet av de seks timene. Hvorvidt de kommer til å innvilge seg spisepause blir spennende å se, smiler Olsen.

Anleggsgartnerelevene ved Kalnes klargjør mesterskapsområdet forut for Skole-NM

Populært fag
Han forteller at det er to jenter blant de tolv deltagerne.

– Her hos oss har vi om lag 50 prosent jenter nå, så utviklingen er veldig positiv når det gjelder kjønnsbalansen. Det er bruk for både gutter og jenter i faget, og med garanterte læreplasser opplever vi at anleggsgartner nå er et populært fag blant begge kjønn, sier anleggsgartnerlæreren ved Kalnes VGS.

LES OSGÅ: Oslo satser på urbant landbruk

Forventer et dedikert publikum
Han forteller at selve mesterskapet starter onsdag ettermiddag.

– Da blir det besiktigelse, hvor deltagerne får gjøre seg kjent med område. Deretter blir det åpningsseremoni på kvelden, før konkurransen altså starter torsdag morgen. Når denne er ferdig og fagdommerne har sagt sitt blir det avslutningsseremoni med premieutdeling.

– De fleste skolene som deltar sender resten av anleggsgartnerelevene som publikum, og både foresatte og bransjen kommer også til å stille. Så det blir et stort og dedikert publikum, som foruten konkurransen også kan få med seg en flott maskinutstilling med blant annet mye nytt elektrisk utstyr, forteller Olsen.

LES OGSÅ: Yrkesfag og matematikk

Solid dugnadsinnsats
Han ønsker å takke alle dem som har gjort konkurransen mulig.

– Dugnadsånden har vært formidabel både i bransjen og innad på skolen, med lån av utstyr og tilkjøring av masser. Under selve konkurransen får lagene tilgang på hver sin hjullaster, og bransjen stiller med sjåfører. Alt i alt opplever vi en stor entusiasme, og vi ser fram til et forhåpentligvis vellykket Skole-NM, avslutter han.

*

Her finner du NM-oppgaven 2019 for anleggsgartner, med vedlegg nummer 1, nummer 2, nummer 3, nummer 4, nummer 5 og nummer 6.

Kalnes VGS ligger vakkert til ved Vestvannet ved E6, ca. 6 km fra Sarpsborg sentrum. Skolen har god plass og har i tillegg til en bygningsmasse på over 50 bygninger med stort og smått, ca 1500 dekar dyrket mark og 4000 dekar utmark. Slettene rundt skolen ble tørrlagt for ca. 6.000 år siden, og det er gjort mange historiske funn på skolens områder. Helleristningene er mest kjent, men også gravhauger, røyser og hulveier er funnet på Kalnes. Kalnes har godt over 400 elevplasser. (Foto og info fra skolens hjemmeside). Øverste foto: Her er guttene som konkurrerer for Østfold. Fra venstre Birk Fjeldbo Berg og Ole Christian Langvik. De er spente, men gleder seg!