30-årsjubilanten fra Spydeberg

I år er det tretti år siden Rune Haugslien forlot landbruket og startet Spydeberg Utemiljø AS. Den tidligere gårdsgutten har bygget opp en solid anleggsgartnerbedrift i Østfold.

– I mange bransjer er det mangel på læreplasser. I anleggsgartnerbransjen er det litt motsatt. Der har vi manglet lærlinger, men dette er i endring ser det ut til forteller daglig leder Rune Haugslien i Spydeberg Utemiljø AS.

Rekruttering
Bedriften han leder er godkjent som lærebedrift, og medlem av Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget (SOA). Haugslien er imidlertid åpen for flere måter å rekruttere på enn bare gjennom SOA.

– Jeg har selv bakgrunn fra landbruket, og ser at det er mange flinke ungdommer innenfor landbruket som er i samme situasjon som jeg var i for tretti år siden. Med den kompetansen du gjerne da sitter på både når det gjelder jord og maskiner er anleggsgartner et veldig godt valg, sier han.

20 år i NAML
Spydeberg Utemiljø ble stiftet i april 1989, og ble medlem av NAML 9. september 1999. I dag teller bedriften åtte ansatte pluss noen innleide, og dette er en størrelse Haugslien er komfortabel med.

– Jeg liker å ha oversikten, og har ikke noe ønske om å bli større enn vi er i dag, sier han.

Trygge og gode rammebetingelser
Oppgavene firmaet løser spenner fra privatmarkedet til det å være underentreprenør ved større prosjekt.

– Vi har vært så heldig at vi har hatt en stor kunde som har brukt oss til små og store entrepriser helt siden oppstarten, og i 2017 leverte vi tjenester for åtte millioner på bare et prosjekt til denne ene kunden alene. Supplert med en variert oppdragsmengde innenfor privatmarkedet og andre byggherrer sørger dette for trygge og gode rammebetingelser, forteller Haugslien.

HKH Kong Harald med spaden. Rune Haugslien med et godt grep rundt en bjørk som i akkurat dette øyeblikket blir omgjort til en kongebjørk. Årstallet er 1998.

Sanering av oljetanker
Den siste tiden har sanering av gamle tanker for fyringsolje vært blant oppdragene firmaet har løst.

– Dette har vært veldig fine oppgaver i vinter, når det ellers har vært lavsesong. Å sanere oljetanker er kanskje ikke akkurat innenfor kjernevirksomheten vår, men vi har både kompetansen, folkene og maskinene som behøves for denne typen oppdrag. I tillegg er det jobber med en positiv miljøeffekt, slår den daglige lederen i Spydeberg Utemiljø AS fast.

Selskapet ble miljøfyrtårn-sertifisert for om lag tre år siden, og har fokus på bærekraftige løsninger.

Arkitektur- og byutviklingspris
Det siste store prosjektet Spydeberg Utemiljø AS var involvert i var Portalen på Lillestrøm hvor vi var utførende på alle utomhus arbeider, dette ble ble ferdigstilt til jul i 2017. Dette er et prosjekt som innbefatter både hotell, kontorbygg, boligblokker, butikker og serveringssteder, og uteområdet består av nye sentrumsarealer med offentlige gater og torg.

– Dette prosjektet fikk Skedsmo kommunes arkitektur- og byutviklingspris i 2019, forteller Haugslien.

Oslo, Akershus og Østfold
Geografisk spenner oppdragene til Spydeberg Utemiljø seg over Oslo, Akershus og Østfold. Bedriften utfører anleggsgartnertjenester, graving, skjøtsel og vedlikehold og snørydding.

Selskapet drives idag av daglig leder Rune Haugslien og styreleder Tore A. Haugslien, og de holder til i et næringsbygg på Løvestad Industriområde. Har har de både kontorer, lager, verksted, og utstilling med utsalg.

Spydeberg Utemiljø innehar Sentral godkjenning TTK2 v/ Direktoratet for Byggkvalitet. Tilsluttet Norske Anleggsgartnere -miljø og landskapsentreprenører (NAML). Godkjent som lærebedrift – medlem av Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget (SOA). Miljøfyrtårn-sertifisert i 2016.

 

Ønsker du å motta nyheter fra NAML-nytt, og få varsel når vi publiserer nye saker? Meld deg på her!