Landets største gårdsplass

Med hovedkontor i Trondheim, filial i Bodø og datterselskap i Åre i Sverige må Din Gårdsplass AS trygt kunne kalles landets største gårdsplass.

– Det var helt tilfeldig at vi startet opp i Bodø. Vi regnet på en jobb der oppe for fire år siden, og tre måneder senere var vi i gang – 70 mil unna basen vår i Trondheim, sier markedssjef Arnt Ofstad i Din Gårdsplass AS.

Tittelen hans yter ham ikke rettferdighet, for et raskt søk på Proff.no avslører at han også er eneeier av selskapet via selskapet Wa Holding AS.

Men det er ikke for å snakke om eierskap vi prater med markedssjefen i lærebedriften Din Gårdsplass AS i Trondheim. Hensikten er tvert imot å høre hvordan det er å drive som anleggsgartner i Trondheim – eller i Bodø, for den saks skyld.

Ligger mange år etter Oslo
Arnt Ofstad klager ikke, men han er samtidig klar på at markedet ikke er like blomstrende i Midt- og Nord-Norge som det er i og rundt de store byene i sør.

– Når det kommer til store offentlige oppdrag knyttet til framtidsrettet, bærekraftig byutvikling ligger Trondheim mange år etter Oslo, og så kan du gange med to igjen når det gjelder Bodø, sier han.

– Nå begynner det rett nok å skje ting her opp, men det har tatt tid, og mye er helt i startfasen, legger han til.

Miljøpakken
Metrobuss er et slikt tiltak. Det nye kollektivtilbudet med superbusser er en del av Miljøpakken i Trondheim, hvor de store gatene inn til og i Midtbyen skal rustes opp. I tillegg til å bli viktige kollektivgater og metrobusstraséer skal gatene gi gode forhold for alle som sykler og går, og legge til rette for mer handel og aktivitet.

– Vi har vært underentreprenør på noen av disse prosjektene, men i ganske beskjeden grad, sier Ofstad. Han satser på et tyngre engasjement fremover.

– Det er mye infrastruktur som skal endres de neste årene, både i Trondheim og Bodø, og sammen med underentreprenører kan vi i utgangspunktet delta i alle anbudene. Per i dag utgjør anleggsarbeid omtrent 80 prosent av omsetningen vår, med det offentlige som den suverent største byggherren, så her er det viktig for oss å være på banen, sier han.

En fornøyd Arnt Ofstad på plass i Dalgård Tennisanlegg på Byåsen, sammen med andre års lærling Jonas Rangø Bu og nyutdannet anleggsgartner med én måneds gammelt fagbrev, Vilde Anonsen Bach

Det produseres for få lærlinger
Samtidig har Din Gårdsplass ambisjoner om å styrke seg innenfor vedlikehold og det grønne feltet.

– I dag kommer om lag 90 prosent av omsetningen vår fra den grå delen. Det er et stort og voksende marked på vedlikehold, men her føler vi at utfordringen ligger på tilgangen på fagfolk, sier markedssjefen.

– Dette er jo et generelt problem. Det produseres for få lærlinger i hele landet. Nå jobber vi gjennom NAML Midt og Nord for å få opprettet flere skolelinjer også her oppe. På sikt håper vi dette vil hjelpe, legger han til.

I mellomtiden løser Din Gårdsplass arbeidstoppene med innleid arbeidskraft fra Polen, Sverige og Litauen.

Kvalitet fremfor kvantitet
Arnt Ofstad har anleggsgartnerutdanningen sin fra Jensvoll. Han startet Din Gårdsplass AS i 2006, og omsetter i dag for om lag 100 millioner i året.

Når det gjelder framtiden for eget firma er han optimist.

– Din Gårdsplass AS skal levere kvalitet framfor kvantitet. Om vi ser fem år fram i tid tror jeg at vi driver med det samme som i dag, sannsynligvis i litt større målestokk, og med en sterk posisjon i markedet i Midt- og Nord-Norge, avslutter han.

Ønsker du å motta nyheter fra NAML-nytt, og få varsel når vi publiserer nye saker? Meld deg på her!