Bærekraft og svart økonomi på dagsorden i Arendal

Arendalsuka er Norges største politiske møteplass, og en viktig arena for formelle og uformelle møter mellom næringslivet, myndighetene og det politiske Norge. I år var NAML til stede for å diskutere bærekraft og svart økonomi.

– Jeg rakk å delta på tre arrangementer i løpet av døgnet jeg var i Arendal, og fikk i tillegg noen veldig gode uformelle møter. Alt i alt må jeg si meg veldig fornøyd med turen til Arendalsuka, sier daglig leder Merete Bellingmo i NAML når vi prater med henne dagen derpå.

Forbrukermakt mot svart økonomi
Hun dro til Arendal som representant for både NAML og BNL, og deltok blant annet i panelet under debatten Svarte natta hvor temaet var forbrukermakt mot svart økonomi.

– Dersom vi skal få forbrukerne med oss tror jeg det er viktig å appellere til mer enn skattemoralen deres. Vi må få fram nytteverdien av å benytte kvalifisert og lovlig arbeidskraft. Det å få jobben gjort til riktig tid, med fagkompetanse i utføringen, er nok minst like gode incitamenter som det skattemoralske, tror hun.

LES OGSÅ: Regjeringen åpner for praktisk håndverksfag i ungdomsskolen

Uformelle samtaler viktigere enn kort debatt
Dette diskuterte hun med blant andre skattedirektør Hans Christian Holte og direktør Lars Peder Brekk i Brønnøysundregisterne både før, under og etter debatten i Bakgården.

– Konklusjonene hang vel kanskje litt i luften etter debatten, men så er da også dette et tema som det ikke er noen særlig uenighet rundt. Spørsmålet er vel snarere hva som er de beste midlene for å nå målene alle er enige om, og her er nok de uformelle samtalene viktigere enn en kort debatt framfor et publikum. Jeg ser fram til å fortsette de gode dialogene som ble etablert i Arendal, sier Bellingmo.

Foto: Arendalsuka

Å skape gode bomiljø
Hun deltok også på BNLs eget arrangement Hva skal til for at kvinner velger byggenæringen og Skanskas Slik bygger vi oss ut av klimakrisen.

BNL hadde for første gang egne arrangement  i år. Utvinne, produsere, ombruke og gjenvinne. Hva betyr egentlig sirkulær økonomi? på tirsdagen, og debatten om hva skal til for at kvinner velger byggenæringen på onsdagen. I tillegg var BNL medarrangør med NHO og SMSØ på to andre arrangementer.

– Jeg mener det er viktig å tiltrekke seg flere kvinner til byggenæringen, og jeg tror en mulig løsning er å fokusere mer på det store bildet. Bygg og anlegg dreier seg om noe mye større enn bare det å kjøre maskiner. Det dreier seg om å skape gode bomiljø. Vi må appellere til flere enn de som er opptatt av verktøyene, sier Bellingmo.

LES OGSÅ: Historisk samarbeid i Aust-Agder

Bærekraft
– I tillegg dreier byggenæringen seg i større og større grad om bærekraft, som var det andre temaet som stod på BNL-dagordenen min i Arendal, og disse to temaene griper kanskje også litt inn i hverandre, legger hun til.

Bærekraft er også et gjennomgripende tema hos NAML denne høsten, og det står på dagsorden både under Nordisk konferanse 10-11. oktober, Pedagogisk nettverk 30-31. oktober, Park og Anleggsmessen 6-7. november og Grønn Galla 14-15. november.

Les saken om disse fire arrangementene ved å klikke på denne lenken.

En god møteplass
– For å oppsummere Arendalsuka for min egen del syntes jeg det var et nyttig døgn og en positiv opplevelse. Dette er en god møteplass for de litt spontane men veldig viktige samtalene på tvers av nærings- og samfunnsliv. Det er noe med samtaleformen, og ikke minst med stemningen i byen disse dagene – hvor flere tusen interesserte er samlet for nettopp å diskutere ulike problemstillinger. Det blir gode diskusjoner ut av slikt, konkluderer Merete Bellingmo.

Foto: Arendalsuka
Ønsker du å motta nyheter fra NAML-nytt, og få varsel når vi publiserer nye saker? Meld deg på her!