Bjerkedalen Park i Oslo er Årets Grønne Park 2019

NAML, Norske anleggsgartnere, miljø- og landskapsentreprenører, har utnevnt Bjerkedalen Park i Oslo til Årets Grønne Park 2019. Prisen deles ut under Nordisk konferanse om bærekraft i Oslo 11. oktober.

Gjennom å sette fokus på gode og viktige grøntanlegg vil NAML styrke tilliten til næringen og heve dens omdømme i samfunnet. Prisen” Årets grønne park” ble innstiftet og første gang delt ut i 1989. I 2019 er det følgelig 31. gang at prisen deles ut. Følgende statutter legges til grunn ved utnevnelsen:

  • At parken har høy estetisk og bruksmessig verdi, også sett i forhold til anleggets omgivelser.
  • At det fagmessige nivå på skjøtsel og drift ligger høyt.
  • At parken er tilgjengelig for allmennheten.

Hovinbekken har sitt utspring i Lillomarka og løper etter 7 km vandring ut i fjorden under jernbanesporene ved Oslo S. Flere bekkeåpninger er gjennomført, flere er under planlegging, blant annet ved Klosterenga.

Planlegging av nye Bjerkedalen park i Bjerke bydel ble startet i 2007 og parken sto ferdigstilt i 2013 etter et omfattende samarbeid mellom planleggere, ansatte i bydelsadministrasjonen, anleggsgartnerfirma, beboere, borettslag og velforeninger. Skoler og barnehager ble involvert, og Oslo Elveforum har vært en faglig pådriver i forbindelse med bekkeåpningen.

NAML har lagt følgende forhold til grunn for utnevnelsen:

  • Oslo kommune har helt siden 1917 hatt som et mål å omdanne den forurensede Akerselva til et «smilebånd» i byen – et arbeid som tok mange tiår og kulminerte i 1980-årene med prosjektet Akerselva miljøpark etter forslag fra daværende miljøminister Sissel Rønbeck. Den ble forløperen til de mange arbeidsgrupper som så potensialet i de 10 større og mindre bekkeløpene som gikk lukket gjennom byen.
  • I år 2000 dannet disse elvegruppene et arbeidsfellesskap – Oslo Elveforum – som har vært en viktig pådriver i arbeidet med å gjenskape Oslos elvenett fra Marka til fjorden. Det har vært satset mye fra Oslo kommunes side for å få et bedre lokalmiljø og et økt biologisk mangfold i form av vegetasjon, dyreliv og vannmiljø.
  • Skjøtsel av disse elveparkene er krevende. Bratte elvesider og en stor frodighet setter krav til et tett vedlikehold spesielt for å unngå at enkelte planter og trær tar overhånd. Særlig av hensyn til folkehelsen må en holde burot i sjakk.
  • Store masseplantinger av stauder er blitt fine leveområder for bier og andre insekter og fremstår fortsatt fine og frodige.
  • Bjerkedalen park har blitt et yndet samlingssted for beboere og turgåere – slik har det blitt ikke minst fordi det har vært en tett dialog med brukergruppene. Parken er et flott og kjærkomment tilskudd for allmennhetens rekreasjon, opphold og lek i et 60-talls boligområde som tidligere vendte seg bort fra en kjedelig, lukket bekkedal.

Som det fremgår av statuttene legges det stor vekt på fagmessig høyt nivå på drift og vedlikehold av anlegget ved siden av de bruksmessige og estetiske kvaliteter. Utmerkelsen i år er ment som honnør til Bymiljøetaten i Oslo og etatens bestiller /kontrollfunksjon som har satset på kvalitet i en ny blågrønn «parkbølge» i ytre bydeler. Etaten har samtidig satset på å ivareta og sikre overflatevann gjennom økt kapasitet i en fremtid som skal bli både «våtere og villere».

Samtidig vil vi (dvs NAML, red.anm.) fremheve innsatsen til prosjekterende Dronninga Landskap og utførende Steen & Lund AS som med stor faglig kompetanse sto for det kompliserte prosjektet. Steen & Lund AS har i dag det daglige vedlikeholdet som har gjort Bjerkedalen park til en perle i et langt bekkedrag og har blitt en attraksjon for mange – ikke bare i bydelen Bjerke.

Prisutdeling under Nordisk konferanse om bærekraft
Prisen for Årets Grønne Park 2019 deles ut under Nordisk konferanse om bærekraft i Oslo 11. oktober klokken 13.45, hvor ordfører Marianne Borgen kommer for å motta prisen på vegne av Oslo kommune.

Dette blir ett av mange høydepunkt under konferansen som finner sted ved Clarion Hotel® Oslo i Bjørvika 10. og 11. oktober. Konferansen har undertittelen Fra visjon til virkelighet, og den vil se på hvordan grøntsektoren tolker/definerer FNs bærekraftsmål for egen bransje.

Konferansen tjuvstarter med en byvandring i Bjørvika mellom 18.00 og 19.30 onsdag 9. oktober, etterfulgt av en felles middag for alle som ønsker det.

Torsdag 10. oktober er overskriften Nye krav til bærekraft og seriøsitet, og det blir blant annet en presentasjon av Oslo kommunes pilotprosjekt i Olav Vs gate, presentasjon av nominerte prosjekter til ELCA Trend Award 2019 og en paneldiskusjon om krav til bærekraft i de nordiske landene.

Fredag 11. oktober har fått overskriften Bærekraft i praksis, om mulighetene i grøntanleggssektoren. Her blir det blant annet en presentasjon av kvalitetskrav og dokumentasjon i forbindelse med gjenbruk av materialer til uterommet, og en presentasjon av ny Norsk standard for blågrønne faktor.

Disse programinnslagene er kun en brøkdel av det komplette programmet, som du finner her (revidert per 1. oktober):

Velkommen til Nordisk konferanse om bærekraft -invitasjon deltakere rev 1 okt

 

Har du ennå ikke meldt deg på denne konferansen? Klikk her for påmeldingsskjema.

Ønsker du å motta nyheter fra NAML-nytt, og få varsel når vi publiserer nye saker? Meld deg på her!