Framtidens anleggsgartnere rekrutteres nå

3.563 ungdomsskoleelever og 209 elever fra videregående var påmeldt til Yrkeslabyrinten 2019 i Grieghallen i Bergen 22. og 23. oktober. Blant utstillerne fant vi opplæringskonsulent Stian Eikevik i OKAB og faglærer ved anleggsgartnerutdanningen ved Stend VGS, Sveinung Berland, som begge var på plass for å informere om anleggsgartnerfaget til interesserte og mindre interesserte skoleelever.

– Vi ser at det er gravemaskin-simulatoren vår som får størst oppmerksomhet, men det er absolutt interesse for anleggsgartnerfaget også. Jeg kopierte opp 100 brosjyrer for anleggsgartnerutdanningen ved Stend før vi startet, og har vært veldig selektiv med hvem jeg har levert ut materiell til. Likevel har vi allerede gått tom, fortalte Stian Eikevik om lag to timers tid inn i utdanningsmessens andre dag. Da var det fortsatt fire timer igjen av arrangementet, og ungdommene strømmet til i puljer.

OKAB hadde med seg både en minigraver og en gravemaskin-simulator til messen i Grieghallen.

1+3-løp
Anleggsgartnerutdanningen ved Stend VGS er et samarbeid med bransjen i Bergen, regulert gjennom en samfunnskontrakt som ble inngått i 2013 og fornyet med fem nye år i fjor sommer.

LES MER: Fem nye år med samfunnskontrakt

Undervisningsløpet er lagt opp med ett år ved skolen på Stend etterfulgt av tre års læretid i bedrift, hvor anleggsgartnerbedriftene i Bergen garanterer læreplass.

– Jeg prøver å forklare dem jeg prater med her på messen hva dette kan bety for dem i praksis, og jeg ser at budskapet treffer en del av dem, sier Sveinung Berland.

Sveinung Berland og Stian Eikevik informerer en interessert ungdomsskoleelev om anleggsgartnerfaget og utdanningstilbudet ved Stend VGS.

Boligkjøp etter endt utdanning
– Det viktigste må selvsagt være at det er en god match mellom faget og kandidaten når det gjelder interesser og forutsetninger. Dersom disse forutsetningene er til stede har tilbudet vårt ved Stend en rekke fordeler:

    • Elevene får skoleplass nær hjemmet, og slipper å reise langt og miste kontakten med vennene sine.
    • Dersom de bor hjemme de fire årene utdanningen varer kan de legge seg opp en betydelig sum penger til den dagen de tar fagbrev.
    • Dette kan fort være egenkapitalen de behøver dersom de skal kjøpe seg bolig når de starter i jobb.
    • Det skal foregå en rekke store utbyggingsprosjekt i og rundt Bergen de neste årene, og som nyutdannet anleggsgartner er du garantert jobb i en av bedriftene her vest.

– Dette er argumenter som bør veie tungt når disse ungdommene i løpet av vinteren skal bestemme seg for et yrkesvalg, poengterer han.

LES OGSÅ: Suksess med samfunnskontrakt i Bergen

Anleggsgartnerboom i Bergen
Av store offentlige og private utbyggingsprosjekt nevner Berland nye E39 gjennom Os kommune sør for Bergen og Bybanen-utbyggingen til Fyllingsdalen og Åsane med det som følger med både av infrastruktur til selve banen og fortetning og nye bysentra rundt de kommende stoppestedene.

– De elevene som er her på messen i dag skal søke skoleplass til våren, og høsten 2020 kan jeg teoretisk ha dem på plass ved Stend. Det betyr i så fall at de skal ut i lære høsten 2021, og at de er ferdig med læretiden sin i 2024. Da er det fullt trykk i anleggsgartnerbransjen i Bergen – det garanterer jeg, slår han fast.

Usikre ungdommer
Berland forteller at det hersker en stor usikkerhet blant ungdommene når det gjelder yrkesvalg.

– Ideelt skulle jeg gjerne sett at ungdommene var kommet lenger i refleksjonene sine når de kommer her på messen enn det de er. Da kunne de brukt utdanningsmessene til å søke nærmere informasjon om de valgene de vurderer. I stedet opplever vi at veldig mange kommer hit uten å ha gjort forundersøkelser, verken når det gjelder innholdet i faget eller hvilke krav som stilles for en skoleplass, sier han.

– I tillegg ser vi at det er mange som ikke vet hva anleggsgartnerfaget er for noe. Der har bransjen en kommunikasjonsutfordring. De fleste vet hva en tømrer, rørlegger eller murer jobber med, men de er temmelig uvitende når det gjelder anleggsgartnere, legger Stian Eikevik til.

Slik blir du anleggsgartner

Det er anleggsgartnerne som bygger byrommene
Deretter snur han seg mot en flokk gutter som ønsker å vite mer om anleggsgartnerfaget.

– La dere merke til plassen dere gikk over da dere kom hit i dag? Den er det anleggsgartnere som har bygget. Tok dere Bybanen hit? Det er anleggsgartnere som har bygget holdeplassene. Faktisk er det anleggsgartnere som har skapt hele bybildet dere beveger dere i. Det er anleggsgartnerne som bygger byrommene, sier han til de unge tilhørerne.

LES OGSÅ: Glade gutter med vikarlærer fra OKAB

Jo tettere elevkontakt, jo bedre
Eikevik og Berland ser absolutt verdien av utdanningsmesser som Yrkeslabyrinten, men de forteller at de aller beste resultatene oppnås gjennom tettere kontakt med ungdommene som er genuint interessert.

– Vi har gjennomført undersøkelser blant elevene våre, og blant annet spurt dem om hva som fikk dem til å velge en anleggsgartnerutdanning. De aller fleste svarer at det er et resultat av arrangementene vi har hatt på skolen, hvor vi har latt dem prøve seg i faget, sier Berland.

– Dette er arbeidskrevende arrangementer, men de leverer gode resultater. I tillegg har vi noen ganger latt ungdomsskoleelever hospitere en dag eller to i anleggsgartnerklassen vår, og det har også gitt gode resultater, legger han til.

En bitte liten demonstrasjon av hva anleggsgartnere jobber med ble det plass til under utdanningsmessen.

Etterlyser et byggeplasskort light
Denne typen direktekommunikasjon gjennom erfaring skulle Eikevik og Berland gjerne sett at hadde vært overførbar til anleggsplasser også, men her peker de på HMS-kravene som en åpenbar barriere.

– Vi skulle ønsket at det fantes et enklere alternativ til byggeplasskort for slike tilfeller. Slik regelverket er i dag blir det alt for arbeidskrevende for en entreprenør å invitere skoleungdommer inn på en anleggsplass, slår de fast.

Når det gjelder målsetningen for skoleåret 2020/21 er begge samstemte.

– Vi håper på en full klasse med topp motiverte anleggsgartnerelever ved Stend, sier de i kor.

Det var både vått og grått på plassen utenfor utdanningsmessen i Bergen 22. og 24. oktober.
Ønsker du å motta nyheter fra NAML-nytt, og få varsel når vi publiserer nye saker? Meld deg på her!