Jubel for flytting av anleggsgartnerutdanningen i Bergen

Etter årelang kamp fikk anleggsgartnerbransjen i Bergen gjennomslag for den viktigste kampsaken sin i begynnelsen av desember. Heretter blir det et studietilbud for Vg2 anleggsgartner i landets nest største by.

Julen kom tidlig til anleggsgartnerbransjen i Bergen i år. Torsdag 5. desember kunne Anleggsmaskinen melde at Vg2 anleggsgartner – etter en årelang kamp – flyttes fra Voss vgs til Stend vgs.

Kampen ble vunnet i møte i hovedutval for opplæring og kompetanse i Hordaland fylkeskommune mandag 2. desember. Der fremmet omsider posisjonen bestående av SP, AP, SV, MDG og KrF forslaget som bransjen har håpet på i en årrekke; undervisningstilbudet VG2 anleggsgartnar og idrettsanleggsfag, bestående av én klasse med inntil 15 elevplasstall, flyttes fra høsten 2020 fra Voss vgs til Stend vgs.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Fornøyd rektor
Rektor Magnus Vaktskjold ved Stend VGS er strålende fornøyd med at anleggsgartnerutdanningen nå flyttes til Bergen.

– Jeg husker ikke helt når de første initiativene ble tatt, men jeg mener det er 14-15 år siden. På det tidspunktet skjedde anleggsgartnerutdanningen i Hordaland ved Hjeltnes vgs i Ulvik, og anleggsgartnerbransjen i Bergen slet med rekrutteringen. Siden den gang har en rekke ildsjeler i bransjen kjempet sammen med Stend vgs for å få flyttet faget, og jeg er veldig glad for det som nå skjer, sier han.

Faglærer Sveinung Berland og en gruppe anleggsgartnerelever ved Stend vgs vinteren 2017.

Vant fram med gode argumenter
Vaktskjold forteller at det er flere sammenfallende årsaker til at de nå har lyktes.

– Det viktigste er selvsagt at vi har hatt gode argumenter. Anleggsgartner er et utpreget urbant fag, og det er helt naturlig at utdanningen til faget skjer der faget faktisk utøves. Dette er imidlertid et argument vi har fremført i årevis uten hell, og årsaken til at vi fikk gjennomslag denne gangen tror jeg er den nye strukturen på yrkesfag fra 2020 – hvor studietilbudet endres fra naturbruk til bygg- og anleggsteknikk, sier han.

I forbindelse med denne endringen skulle skolene melde inn hvilke kurs de ønsket, og Stend meldte blant annet inn Vg2 anleggsgartner.

– I tillegg var det nok avgjørende at vi har vist at vi har lyktes med anleggsgartnerutdanningen ved Stend, som vi nå i snart sju år har gjennomført i tett samarbeid med bransjen, regulert gjennom en samfunnskontrakt. Dette skoleåret har vi faktisk hele 16 anleggsgartnerelever på Vg1 naturbruk, og opprinnelig var det planen at disse skulle gjennomføre et 1+3-løp med de neste tre årene i lære. Nå kan vi i stedet tilby dem Vg2 anleggsgartner fra høsten av, sier Vaktskjold.

Trenger hall og nye lærekrefter
Han forteller at flyttingen vil bety endringer både i bygningsmassen og staben ved skolen.

– På Voss har de i dag en egen hall for anleggsgartnerutdanningen. Når klassen nå flyttes hit trenger vi noe tilsvarende, og sammen med fylkeskommunen har vi begynt å se på tomt og muligheter. I tillegg vil vi få overført noe utstyr fra Voss, og sammen med utstyret vi allerede har på plass selv er vi et godt stykke på vei, men ikke i mål – så vi må handle nytt utstyr. På toppen av dette må vi selvsagt rekruttere, sier han.

– Klasserom til den nye klassen har vi imidlertid kontroll på. Vi får frigjort et rom når vi i løpet av våren overtar den gamle hovedbygningen på Stend, legger han til.

Stend vgs har i dag én heltidsansatt anleggsgartnerlærer og noen deltidsansatte anleggsgartnere i supplerende roller.

– Når vi nå får en klasse til trenger vi flere lærekrefter, og det er allerede avklart at vi ikke vil få lærere overført fra Voss. Dermed må vi rekruttere, slår han fast.

Fjorårselevene Trygve Haukeland, Øyvind Gillesvik, Tor Kristian Eek-Larsen og Johannes Walther Bøe (foran) på VG1 anleggsgartner ved Stend i den historiske hagen foran den gamle hovedbygningen.

En lang prosess
Vaktskjold forteller at flyttingen nå kom litt overraskende på både skolen og bransjen.

– Det har vært en lang prosess, og optimismen var nok størst for sju-åtte år siden. Da fikk vi gjennomslag for et vedtak om at dersom det var nok søkere til faget skulle det opprettes en klasse ved Stend i tillegg til anleggsgartnerklassen ved Hjeltnes. Sammen med bransjen la vi ned en kjempeinnsats, og søkertallene gikk opp, men det ble likevel ikke nok til mer enn den ene klassen ved Hjeltnes. Da gikk luften litt ut av ballongen, sier han.

For seks og et halvt år siden gikk så skolen sammen med bransjen om en samfunnskontrakt med et 1+3-løp, og denne ble fornyet for halvannet år siden.

– Det tyngste slaget var nok likevel da Hjeltnes ble lagt ned for noen år siden. Da hadde vi troen på at vi ville lyktes, men vi ble møtt med at Hjeltnes ikke skulle legges ned, men flyttes til Voss. Etter det mistet vi vel egentlig både troen og håpet. Da fylkeskommunen valgte å investere tungt på Voss følte vi at løpet var kjørt, og siden den gang har hovedfokuset vårt vært 1+3-løpet vårt ved Stend, sier han.

– Desto hyggeligere er det selvsagt nå, når vi likevel har lyktes, legger han til.

Stemningen var god da samfunnskontrakten mellom Stend vgs og anleggsgartnerbransjen i Bergen ble fornyet i juni 2018. Geir Boge foran til venstre, og Magnus Vaktskjold foran til høyre.

Tror Voss vil komme godt ut av flyttingen
Hva som nå vil skje ved Voss vgs er ikke avklart, men Vaktskjold har hørt rykter om at de vil få et nytt fag som kan fylle plassen etter anleggsgartnerklassen.

– Voss vgs er en topp moderne skole med gode lærekrefter og en hall som helt sikkert vil finne nye bruksområdet. Slik jeg oppfatter det gråter ikke nødvendigvis vossingene over at de nå mister anleggsgartnerutdanningen. Jeg tror de ser nye muligheter, og dette kan lett bli en vinn vinn for både Stend, bransjen og Voss, avslutter rektoren ved Stend vgs.

Roser bransjen
Emil Gadolin (AP) er leder i utval for opplæring og helse i Hordaland fylkeskommune, og var en av dem som nå gikk i bresjen for å få flyttet anleggsgartnerutdanningen i fylket til Bergen.

– Dette har vært en viktig endring som bransjen har vært opptatt lenge. Jeg ønsker å rose bransjen for å ha vært så tydelige på hva man ønsker. For oss i Arbeiderpartiet er samarbeidet med næringslivet og lærebedrifter noe av det aller viktigste vi driver med. Skoleklassene må ligge der læreplassene og næringen befinner seg, slår han fast.

Emil Gadolin på befaring ved Stend vgs i oktober 2015. Stein Wikholm til venstre.

OKAB har vært pådriver
En av dem som har vært pådriver i arbeidet opp mot fylkeskommunen de siste 14-15 årene er daglig leder Geir Boge i OKAB Hordaland og Nord-Rogaland. Han kaller resultatet som nå er oppnådd for en milepæl for anleggsgartnerbransjen.

– Dette har vært en utholdenhetsprøve. For 15 år siden satt noen av oss på en kafé og diskuterte muligheten for en anleggsgartnerklasse i Bergen. Da ante vi ikke hvor mange års arbeid vi hadde foran oss, og hvor mange skuffelser vi ville møte på veien, sier han.

Han forteller at bransjen ikke hadde store forventninger knyttet til at noe ville skje i forbindelse med omleggingen av yrkesfag fra 2020.

– Men vi har nå likevel gjort jobben vår, og blant annet skrevet uttalelser. Og plutselig løsnet det. De siste ukene var det sykt spennende, og jeg har gått i så mange sirkler inne på kontoret mitt mens jeg har snakket i telefonen at det nesten har blitt gåspor i gulvet, forteller han.

Ser lyst på framtiden
Flyttingen til Stend betyr at Boge og kollegaene hans i OKAB på Vestlandet nå vil få enda mer å gjøre fremover.

– Jeg mener at flyttingen av studietilbudet fra Naturbruk til Bygg- og anleggsteknikk – med kryssløp fra Naturbruk – er helt riktig. Bakgrunnen fra bygg- og anleggsteknikk er veldig relevant i forhold til anleggsgartnerfaget anno 2020. Jeg tror dette vil bidra til en øket interesse for faget, og når utdanningen nå også flyttes til Bergen mener jeg det ser lyst ut for rekrutteringen på Vestlandet fremover, avslutter han.

*

Øverste foto: «Som anleggsgartnere får vi være med å skape noe. Vi bygger natursteinsmurer, legger brostein og støper kantstein, og vi vet at arbeidet vårt kommer til å vare i flere generasjoner. Samtidig får vi arbeide ute, både med håndarbeid og maskinkjøring, og vi får jobbe med både stein og planter,» sa førsteårselev Kristin Olsnes-Holsen på anleggsgartnerlinjen ved Stend vgs til anleggsgartneribergen.no i 2017.

 

Ønsker du å motta nyheter fra NAML-nytt, og få varsel når vi publiserer nye saker? Meld deg på her!