Nå tar Østfold-bedriftene tak i rekrutteringen

En læreplass-garanti har liten verdi dersom den ikke løftes fram og promoteres aktivt. I Østfold har anleggsgartnerbransjen og Kalnes VGS nå bestemt seg for å løfte i flokk.

Indre Østfold har lenge vært et arnested for anleggsgartnere. Likevel har rekrutteringen til faget vært en like stor utfordring der som i andre deler av landet, og i februar i fjor gikk derfor åtte Østfold-bedrifter sammen med Kalnes VGS om en læreplass-garanti.

Inspirasjonskilden var samfunnskontraktene som bransjen i henholdsvis Bergen og Vestfold står bak, og de åtte Østfold-bedriftene som i fjor gikk sammen om et tilsvarende opplegg var Park og Anlegg AS, Grimsrud AS, Råde landskap AS, Lindhaugen AS, RS Anleggsgartnerservice AS, Tore Rafoss AS, Maskin og utemiljø AS og Erik Kolsrud AS.

Læreplass-garanti er ingen trylleformel
– Intensjonene var gode, men åtte ulike signaturer på en læreplass-garanti er ingen trylleformel som løser rekrutteringsutfordringene våre av seg selv. For å lykkes må vi samarbeide, og derfor tok Frank Martinsen hos Lindhaugen AS og jeg i fjor vår initiativet til at firmaene bak læreplass-garantien måtte sette oss ned sammen og legge en plan, forteller daglig leder Tore D. Carlsen i Maskin og Utemiljø AS.

– Noen av oss er rene anleggsgartnerbedrifter, andre er entreprenører med anleggsgartnere. Det vi har felles er at vi er helt avhengig av rekruttering til bransjen, og på det området har kollegene våre i Bergen og Vestfold vist oss at man må engasjere seg for å lykkes. Det var bakgrunnen for at vi nå har satt oss ned sammen, legger han til.

Fra signeringen av læreplassgarantien 27. februar 2019

Møttes for første gang
Det var onsdag 5. februar i år at de nevnte entreprenør- og anleggsgartnerbedriftene møttes under samme tak for første gang. Møtet fant sted hos Rakkestad Næringsråd i Rakkestad, og Kalnes VGS var også til stede. På dagsorden stod rekruttering, markedsføring, faglig innhold og kvalitet.

Læreplass-garantien i Østfold stiller følgende krav til elevene:

  • Alle fag på vg1 og vg2 skal være bestått
  • Karakteren 3 eller høyere i programfagene
  • Ikke mer enn fem prosent udokumentert fravær
  • Gjennomført utplassering i bedrift der minimum to uker skal være i en aktuell lærebedrift
  • Søkt læreplass gjennom VIGO innen fastsatte frister

Faglighet og yrkesstolthet
– En av de tingene vi ble enige om på møtet 5. februar var at vi også må stille noen krav til oss selv. For å få ungdommene til å søke seg til anleggsgartnerbransjen må vi fremstå som gode rollemodeller. Vi må bli flinkere til å kommunisere og løfte fram fagligheten og yrkesstoltheten vår. Rett og slett skjerpe oss litt, sier Carlsen.

– I tillegg er synlighet helt avgjørende. Uten at vi markedsfører faget og læreplass-garantien vår vil vi ikke komme noen vei, slår han fast.

Derfor vil møtedeltagerne nå produsere en felles film som skal vise fram faget.

– Vi jobber alle med spennende prosjekter. Nå har vi blitt enige om at vi skal dele filmsnutter og videoer med hverandre, og bruke dette materialet til en film som vi og Kalnes VGS så kan bruke når vi markedsfører tilbudet vårt, sier Carlsen.

Kvalitet og godt håndverk
– Frank Martinsen og jeg var begge spent i forkant av møtet. Selv om vi alle var enige på papiret hadde vi aldri møttes alle sammen rundt et bord før, og vi visste ikke hvordan praten ville gå. Det viste seg imidlertid å bli en veldig fin seanse, sier den daglige lederen hos Maskin og utemiljø AS.

Han ser lyst på fortsettelsen.

– Vi har nå lagt en plan for hvordan vi skal markedsføre oss selv. Det er viktig nok, men minst like viktig tror jeg det er at vi også er blitt enige om hva det er vi skal markedsføre. Bedriftene som står bak læreplass-garantien i Østfold ønsker å fremstå som gode rollemodeller både i markedet og overfor fremtidige lærlinger, og det gjør vi best gjennom å satse på kvalitet og godt håndverk, slår Tore D. Carlsen fast.

Ønsker du å motta nyheter fra NAML-nytt, og få varsel når vi publiserer nye saker? Meld deg på her!