Ny og enklere hverdag med styringssystemet Naml pro

– Jeg håper at medlemsbedriftene våre vil slutte opp om Naml pro. Det er utbredelsen som gir styringssystemer respekt og autoritet. Naml EBB er godtatt som styringssystem hos de mest krevende bestillerne våre, og det er ingen grunn til at ikke Naml pro vil bli det samme. Sammen kan vi nå fremme bransjemakt, samtidig som vi gjør hverdagen utrolig mye lettere for oss selv gjennom et moderne og brukervennlig verktøy, sier prosjektleder Tor Jørgen Askim i NAML.

Det er Tor Jørgen Askim som har holdt i utviklingen av Naml pro hos Naml, og opprinnelig var meningen at styringssystemet skulle lanseres i løpet av årsmøtehelgen 13. og 14. mars. Slik gikk det ikke. Koronaviruset ville det annerledes, og etter at viruset satte hele verden i en slags unntakstilstand har lanseringen måttet skje mer i det stille.

– Vi startet i stedet utrullingen via samlinger på internett, den første 18. mars deretter med tre påfølgende samlinger hvor både jeg og min etterfølger Bjørn Aakerholt har deltatt fra Naml. Prosjektet har med seg en referansegruppe fra Anleggsgartnermester Svein Erik Johansen AS og Skaaret AS som har bidratt med vurderinger og strategi, så nå er vi klare for å rulle ut i stor skala, forteller Askim.

Forenkler hverdagen for virksomheter i anleggsgartnerbransjen
På grunn av koronakrisen vil den videre utrullingen også skje via samlinger på internett, og fra 1. april vil det være Bjørn Aakerholt som holder i det praktiske fra Namls side. Tor Jørgen Askim hadde sin siste arbeidsdag i Naml tirsdag 31. mars, og i løpet av våren vil vi komme tilbake med et lengre avskjedsintervju med ham. I tillegg vil vi selvsagt presentere Bjørn Aakerholt på en tilsvarende måte for leserne av NAML-nytt.

Nå er det imidlertid Naml pro det dreier seg om, og Askim forteller (på tampen av den siste arbeidsdagen sin i Naml) at Naml pro er et bransjetilpasset styringssystem for dokumentasjon av HMS/KS og varsler i forbindelse med kontraktsforhold.

– Dette er et system som gjør det enklere å følge lover og forskrifter og dermed forenkler hverdagen for virksomheter i anleggsgartnerbransjen. Mye av innholdet vil brukerne kjenne igjen fra EBB, som mange Naml-bedrifter har erfaring med. Det nye systemet gjør det enklere og raskere å kommunisere både bedriftsinternt, med oppdragsgivere og myndigheter. Rutiner, sjekklister og varsler flyter i sanntid mellom pc og app, sier han.

Skybasert sanntid
– Appen bygger videre på app-plattformen Naml HSEQ. Brukere av denne vil kjenne seg igjen i Naml pro-appen med den samme enkle bruken. Vi tror fortsatt på KIS-prinsippet. Keep it simple, legger han til.

Naml pro er det tredje i rekken av styringssystemer fra Naml, og det første som er skybasert med sanntidsimport av data i prosjektene.

– Vi lanserte Naml EBB i 2010, og i 2014 kom Naml HSEQ. Innholdet i disse verktøyene tåler fortsatt dagens lys, men brukervennligheten trengte vi å gjøre noe med. Nå har vi fått utviklet et styringssystem med sømløs interaksjon mellom appen og det stasjonære verktøyet, og dermed slipper vi masse dobbelt bokholderi og frustrerende merarbeid. Samtidig sikrer vi at det ikke glipper i informasjonsflyten mellom byggeplass og administrasjon, sier Askim.

Han håper medlemsbedriftene nå vil slutte opp om det nye styringssystemet.

Vil bygge inn elementer av miljøstyring
– Det er bransjen selv som kan gjøre Naml pro til en bransjestandard. Det er allerede ni bedrifter som har besluttet at de vil ta systemet i bruk, og det er en god start. Jo flere som bruker systemet, jo større verdi vil det få. Dette gjelder både opp mot bestillerne, og det gjelder ikke minst internt i bransjen. Et bransjesystem gjør det mulig for brukerne å ta kontakt med en kollega for å diskutere konkrete problemstillinger, og på denne måten blir dette mye mer enn et dokumenterings- og rapporteringsverktøy. Det blir et levende arbeidsverktøy for bransjen, sier Askim.

Han forteller at miljø- og bærekraftselementer også vil inngå i Naml pro.

– På dette feltet er vi ikke helt i mål ennå, men det vil komme. Fokuset på bærekraft gjør at vi vil bygge inn elementer av miljøstyring. Den delen er etterspurt, og dette finnes ikke i de tidligere styringssystemene våre. Her vil kravene til miljøfyrtårnordningen være en naturlig referanse, og systemet kan blant annet brukes til dokumentasjon og rapportering i henhold til miljø og være et enklere alternativ til etablerte miljøstyringssystemer. Dette mener vi har stor verdi for mange, sier han.

– Et styringssystem blir aldri helt ferdig. Det vil foregå en kontinuerlig revidering og videreutvikling, legger han til.

Samarbeid med MLF
Det er Naml og MLF som har utviklet styringssystemet sammen, med Mellora som systemleverandør. MLF har allerede vært i gang med sin versjon av systemet (MLF pro) i to år, og erfaringene derfra har vært til stor hjelp.

– Vi har identifisert de dokumentene som er bransjeuavhengige med tanke på å dele fremtidige revisjonskostnader, forteller Askim.

Han forteller også at malerne allerede har tatt MLF pro i bruk under mesterprøven, og han ser for seg at både videregående og fagskolene i anleggsgartnerfaget vil ta Naml pro i bruk som en del av utdanningens digitale satsing.

– Dette er en del av den nye digitale hverdagen vår. Alle vil være tjent med at de som skal praktisere VG3 opplæring i bedrift kan behandle verktøyet, slår han fast.

Gode tilbakemeldinger fra testbrukerne
Tilbakemeldingene fra testbrukerne våre har vært veldig gode, og Askim håper at mange medlemsbedrifter nå vil ta systemet i bruk.

Anleggsgartnermester Øyvind Johansen hos Svein Erik Johansen AS har vært deltaker i arbeidsgruppe og nettkurs nummer to, og mener Naml pro er en stor forbedring fra tidligere versjon.

– Den nye løsningen fremstår som mer helhetlig og gjør at ansatte ute på anlegget enkelt kan bidra med HMS og KS dokumentasjon inn i prosjektene, rett fra mobilen, sier han.

Tim Fosvold hos SL Stenlegging deltok på det første nettkurset, og er også positiv.

– Vi har jo ikke brukt det så veldig tungt enda, men foreløpige positive inntrykk kan oppsummeres slik:

  • Appen virker til å ha et enkelt brukergrensesnitt, enkelt og oversiktlig.
  • Mange sjekklister og skjemaer som er bransjetilpasset.
  • Godt verktøy for å være oppdatert på lovpålagte krav

Dynamisk prismodell
Når det gjelder prisen for å bruke Naml pro har Naml lagt seg på en dynamisk prismodell avhengig av antallet ansatte. Prisen starter på 440 kroner eks mva per måned for en mindre bedrift, og øker så suksessiv i takt med størrelsen på bedriften.

Tor Jørgen Askim anbefaler alle interesserte bedrifter om å kontakte Bjørn Aakerholt for et gratis og helt uforpliktende introduksjonskurs. Dette vil i lys av koronasituasjonen selvsagt skje på Teams.

Bjørn Aakerholt treffes på epost bjorn.aakerholt@naml.bnl.no eller mobil 901 14 117.

Ønsker du å motta nyheter fra NAML-nytt, og få varsel når vi publiserer nye saker? Meld deg på her!