Oppfordring fra NAML: Hold hjulene i gang og skap varige verdier

– Det er i kriser som denne vi ser verdien av å være organisert som bransje. Vi opplever å bli hørt fra myndighetene, men det er umulig for dem å forholde seg til enkeltaktører i en så omfattende krise, som krever store og raske tiltak. Det er da organisasjonslivet virkelig kommer til sin rett, sier daglig leder Merete Bellingmo i NAML.

– Det har vært veldig hektiske dager både i NAML og i hele Næringslivets Hus etter at Korona-alarmen gikk i begynnelsen av mars, og på mange måter er prosessene vi deltar i de samme som i en normalsituasjon. De største forskjellene er kanskje alvoret som ligger i bunn, og det høye tempoet alt skjer i, sier Merete Bellingmo.

– Regjeringen og Stortinget jobber på spreng med krisetiltak, men de jobber på ingen måte i noe vakuum. De bruker næringslivets organisasjoner aktivt som lyttepost, og da er det viktig for oss å kunne gi de rette svarene innenfor svært stramme tidsrammer. Derfor har vi for tiden to ukentlige koordineringsmøter internt i BNL, samtidig som vi løpende forsøker å fange opp utfordringene blant medlemsbedriftene, legger hun til.

Ringerunde til medlemmene
Én slik aksjon skjedde før helgen, da styret og sekretariatet ringte rundt til samtlige medlemmer for en statusrapport. Spørsmålene var blant annet hvordan ordrebøkene ser ut, hvordan bedriftene ser på firmaets situasjon etter påske, markedet fremover, og hva medlemmene ønsker at NAML skal bringe videre i informasjonsflyten opp mot myndighetene.

– Tilbakemeldingene vi fikk var at det er få bedrifter som sliter. De som har problemer er da først og fremst de som har spesialisert seg på privatmarkedet. Proffmarkedet er godt gående, og for en del av medlemmene våre kan for lite tilgang på arbeidskraft bli en utfordring fremover. Vi går nå inn i høysesongen, og da kommer det normalt en god del faste sesongarbeidere. Hva som skjer med denne arbeidskraften i år, med usikkerhet omkring karantenebestemmelser og stengte grenser, vet vi ikke ennå, sier hun.

– Ordrebøkene er stort sett fulle fram til sommeren, mens det er en viss usikkerhet om hva som skjer til høsten. Et annet stort usikkerhetsmoment er leverandørsiden. Kommer bedriftene til å gå tom for varer og materiell? Kommer den lave kronekursen til å gi problemer? Det er en rekke ubesvarte spørsmål, legger hun til.

Hold hjulene i gang
Sammen med de andre 14 bransjeorganisasjonene tilknyttet BNL sendte NAML også ut et brev til Kommunal- og forvaltningskomiteen, Næringskomiteen, Finanskomiteen, Transport- og kommunikasjonskomiteen, Energi- og miljøkomiteen og Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget før helgen. Kjernebudskapet her er en oppfordring til å holde hjulene i gang i hele landet gjennom krisen, og å skape varige verdier.

Dette brevet kan du lese her:

BNL Innspill Rehabilitering bolig bygg offentlig privat

 

Kommunene sitter ofte med «gryteklare» prosjekter med kort ledetid. Det er viktig å få ut også større prosjekter som sykehus/sykehjem, skoler, barnehager og andre større offentlige bygg. Dette er også bygg som vil kunne holde sysselsettingen oppe langsiktig, og gi ringvirkninger til leverandørleddene og lokale bedrifter, er et av momentene i dette brevet.

Nye medlemssøknader
Det er kanskje ikke så lett for hver enkelt bedrift å se verdien av arbeidet vi gjør og hva de får igjen for å være medlem, men jeg kan love deg at man hadde merket det om NAML ikke hadde vært her. Dette er litt av utfordringen med organisasjoner. Man ser kanskje ikke nytteverdien når alt fungerer, sa styreleder Stein Wikholm til NAML-nytt 3. mars i år.

Les dette intervjuet her

Den daglige lederen i NAML er av samme oppfatning.

– Det er i kriser som denne vi virkelig ser verdien av å være organisert som bransje, og det virker det som at flere nå er i ferd med å oppdage. Det er nå vi trengs, og vi opplever en større interesse enn vanlig rundt NAML fra medlemmene. Vi har også fått et par nye medlemssøknader i løpet av de siste dagene, og det er veldig gledelig, sier Bellingmo.

Smittevern og lærlinger
Hennes inntrykk er at bedriftene tar smittevern seriøst og har organisert seg deretter. De har tro på at dette går over, og de er opptatt av å ta vare på de ansatte.

– Vi har også fått tilbakemeldinger om at de er meget fornøyde med den informasjonsmengden og det innholdet de har fått fra NAML og BNL/NHO. Vår oppfordring til bedriftene nå er at de må huske å ta inn lærlinger, sier hun.

– BNL har også laget en felles brosjyre om smittevern for håndverkere. Denne vil vi nå sende ut i mail, avslutter hun.

Ønsker du å motta nyheter fra NAML-nytt, og få varsel når vi publiserer nye saker? Meld deg på her!