Utfordrer bransjen til å ta sensoransvar

– Alle ønsker fagutdannede fagarbeidere. Om flere hadde bidratt som sensorer i lærenemndene hadde det vært lettere å få til, sier anleggsgartnermester og daglig leder Jarle Tuvsjøen i A. Tuvsjøen AS.

A. Tuvsjøen AS ble etablert av Arvid Tuvsjøen i 1987. Han hadde da drevet for seg selv siden 1976, og om vi regner med disse årene har firmaet i Krokkleiva ved Tyrifjorden i dag mer enn 40 års erfaring som anleggsgartner.

Geografisk betjener firmaet Oslo vest, Asker, Bærum og deler av Buskerud, med løpende rammeavtaler med Bærum kommune og Universitetet i Oslo som de to største oppdragsgiverne. Firmaet har seks faste ansatte og én til tre sesongarbeidere, og fokuserer utelukkende på anleggsoppdrag.

– Vi gjør ikke vedlikeholdsarbeid ut over det som følger av kontraktene, hvor det gjerne kan inngå et til to års vedlikehold som del av entreprisen. Vi har også veldig lite privatjobber. Fokuset vårt ligger på skoler, barnehager, omsorgssentre og private næringsbygg, forteller Jarle Tuvsjøen.

– Rundt tusenårsskiftet gjorde vi også en god del bygårdsrehabiliteringer i Oslo. Dette var gjerne i forbindelse med kommunale tiltakspakker, men nå begynner det å bli en del år siden at vi har hatt slike oppdrag, legger han til.

Kommer fra en anleggsgartnerfamilie
Med en far som har jobbet som anleggsgartner siden tidlig på syttitallet og drevet eget firma siden 1976 ble Jarle Tuvsjøen nærmest født inn i anleggsgartnerbransjen. Han stablet belegningsstein i skoleferiene fra han var gammel nok til å klare å løfte steinen, og lærte alt fra tidlig alder hvordan det var å arbeide. Formell utdanning som anleggsgartner tok han seg aldri tid til; i stedet tilegnet han seg kompetansen «på jobb», og til slutt hadde han praksis nok til at han kunne ta både fagbrev og mesterbrev som anleggsgartner.

– Jeg kommer fra en anleggsgartnerfamilie. I tillegg til min far har jeg også en onkel som driver som anleggsgartner, og i min generasjon er vi flere i familien som driver innenfor faget. Vi bruker hverandre som sparringpartnere eller samarbeidspartnere ved behov, som et lite familiært fellesskap på innsiden av det faglige fellesskapet vi alle er en del av som anleggsgartnere, sier han.

Dette fagfellesskapet bidrar Jarle Tuvsjøen også aktivt til som sensor i prøvenemnda i Akershus.

Alle vil ha fagarbeidere, for få deltar i dugnaden
– Jeg skulle ønske at flere innenfor bransjen hadde tatt seg tid til å bidra som sensorer. Vi vil alle ha nye fagarbeidere, men etter min mening er vi ikke flinke nok til å bidra for å få det til. Dette gjelder kanskje særlig de største bedriftene, som burde hatt ressurser å avse til dette viktige arbeidet, sier han.

– Det å drive et firma tar tid, og det å ha en familie tar tid. Derfor er det begrenset hva jeg rekker over av faglig engasjement, og for min del har jeg bevisst valgt bort det faglige fellesskapet i NAML til fordel for sensoroppgavene. Andre prioriterer annerledes, og det er selvsagt helt greit, men jeg skulle virkelig ønske at flere tok del i det viktige arbeidet i prøvenemndene, slår han fast.

Satser batterielektrisk
En annen hjertesak for Jarle Tuvsjøen er miljøtilpasningen av bransjen.

– Bransjen vår må endre seg. Vi må drive mer miljøvennlig, og for å lykkes med dette må byggherrene begynne å stille nye krav – og være villige til å ta merkostnaden. Utslippsfrie byggeplasser bør være normen, sier han.

– Det er ting i bevegelse i bransjen, men litt av problemstillingen er at kundene foreløpig ikke etterspør dette. Likevel har vi valgt å satse i A. Tuvsjøen AS. Med støtte fra Enova har vi signert kontrakt på en batterielektrisk hjullaster, og vi får den levert senere i år. Noen må hoppe først, og nå tar altså vi spranget. Det er en stor endring på vei i samfunnet, og som bransje blir det spennende å se hvor vi ender opp. I denne prosessen ønsker vi å være langt framme, og heller drive utviklingen framfor å bli drevet av den, avslutter Jarle Tuvsjøen.

Ønsker du å motta nyheter fra NAML-nytt, og få varsel når vi publiserer nye saker? Meld deg på her!