Nye læreplaner på høring

– Er denne læreplanen et godt grunnlag for morgendagens lærling og morgendagens fagarbeider? Dette tror jeg kanskje er det viktigste spørsmålet å besvare når de nye læreplanene for yrkesfag nå er ute på høring, sier kontaktlærer Kai A. Raundalen ved Gjennestad videregående skole.

17. august i år la Utdanningsdirektoratet fram de nye læreplanene for yrkesfag Vg2 og Vg3 og særløp på yrkesfag til høring. Frist for å gi innspill er 15. november 2020.

Les kunngjøringen fra Utdanningsdirektoratet her

Kai A. Raundalen er fagansvarlig for Byggfag og Naturbruk samt kontaktlærer på VG1 naturbruk ved Gjennestad VGS, og han har vært leder for læreplangruppen som har jobbet med planene for VG2 og VG3 i den nye læreplanen for anleggsgartnerfaget.

Gruppen han har ledet ble oppnevnt av direktoratet etter innspill fra Faglig råd, og mandatet deres har vært å definere innholdet i det framtidige anleggsgartnerfaget samt lage konkrete læreplanmål. NAML-nytt hadde en artikkel om denne gruppen i mai 2019. Den finner du her.

Læreplangruppen på Gardermoen

Speiler planen faget vårt?
Nå foreligger altså forslaget til nye læreplaner, og i den forbindelse har vi slått av en ny prat med Raundalen for å høre hvordan han nå mener at bransjen bør følge opp. Oppfordringen fra kontaktlæreren ved Gjennestad VGS er krystallklar.

– Nå er det viktig at alle som bryr seg om anleggsgartnerfagets framtid i Norge engasjerer seg. Det er viktig å lese nøye gjennom innholdet som kommer til uttrykk i læreplanen. Er det noe som mangler? Er den for omfattende? Speiler den det som er faget vårt? spør han.

Viktig å dekke hele landet
– Personlig heller jeg mot at den har blitt for stor i omfang, og at den prøver å få dekket for mange temaer. Det er lett å sitte i en gruppe og ønske masse inn i planen. Jeg mener det er viktig at planen ikke blir så omfattende at den spriker i alle retninger, sien han.

Samtidig påpeker han at dette er noe av utfordringen ved anleggsgartnerfaget i Norge.

– Stein Wikholm sa det ganske treffende under arbeidet i gruppen. Han definerte anleggsgartnerfaget som alt vi gjør som vi tjener penger på. Det er viktig at læreplanen speiler hele dette spennet. I tillegg er Norge et langstrakt land med veldig stort spenn i ytre rammefaktorer når det gjelder klima og miljø, og det er viktig at planen speiler dette også.

Det viktigste spørsmålet
– Klarer planen å ivareta spennet fra Landskapsentreprenørene AS i sør til Odd Erik Oppheim AS og de andre anleggsgartnerbedriftene i nord? Innenfor bransjen vår er det et stort geografisk spenn, et stort spenn når det gjelder klima og et stort spenn når det gjelder det faglige. Alt dette må dekkes av læreplanene, poengterer han.

Han peker også på noen problemstillinger som er viktige for lærestedene.

– Hva er riktig fordeling mellom de to fagene? Hvordan ser en fornuftig fagstruktur ut? Dette er mer pedagogiske spørsmål enn spørsmål for bransjen, men de viser også noe av spennet i det som nå skal diskuteres videre.

– Det viktigste spørsmålet for alle som bryr seg tror jeg kanskje at er: Er denne læreplanen et godt grunnlag for morgendagens lærling og morgendagens fagarbeider?

NAML vil engasjere seg
Styreleder Karsten Totland Raddatz i NAML håper i likhet med Raundalen at bransjen nå vil engasjere seg, og at bedriftene melder inn høringssvar via lenken i saken på Udir.no.

– Vi kommer også til å gå en runde på dette i styret i NAML, og NAML sentralt vil gi innspill. I tillegg håper vi at gruppen som har jobbet med dette under ledelse av Raundalen vil få muligheten til å gi innspill til Utdanningsdirektoratet, sier han.

Ønsker du å motta nyheter fra NAML-nytt, og få varsel når vi publiserer nye saker? Meld deg på her!