Lokal gatestein kan revolusjonere CO2-regnskapet

Økt bruk av larvikitt som gatestein kan gi store miljøgevinster. Nå har Rocks of Norway i Sandefjord investert i en ny produksjonslinje i Larvik hvor de vil produsere gatestein, murstein og trapper av stein som hittil har blitt ansett som vrakstein etter larvikitt-produksjonen.

Lokale offentlige oppdragsgivere må gå foran og etterspørre kortreist norsk naturstein var tittelen på et debattinnlegg som generalsekretæren i Norsk Bergindustri – Anita Hall – publiserte på tb.no 24. august i år. Innlegget finner du ved å klikke her.

Noen dager senere inviterte Anita Hall og Norsk Bergindustri politikere, bransjefolk og media til Larvik, hvor Rocks of Norway åpnet en ny produksjonslinje for larvikitt.

Vil overta for importprodukter og betong
– Økt bruk av larvikitt lokalt og nasjonalt kan gi en stor miljøgevinst. Håpet vårt er at steinen fra denne produksjonslinjen kan overta for importprodukter og betongprodukter, og slik redusere CO2-regnskapet med inntil 90 prosent, sa Anita Hall.

For å oppnå dette har Rocks of Norway og Norsk bergindustri nå blant annet gått i dialog med de lokale fylkespolitikerne for å få til en endring av anbudsreglene.

Vil vektlegge lokalt, miljøvennlig og kortreist
– Hensikten med den nye produksjonslinjen er at dette skal bli mer konkurransedyktig mot importerte produkter. Bedriften har utviklet ny banebrytende teknologi som vil øke effektiviteten i produksjonen slik at ressursutnyttelsen i steinbrudd økes betydelig. Norsk naturstein har et stort potensial i vekst i lokale industriarbeidsplasser. CO2-utslippet fra granittprodukter vil synke ved å bygge mer kapasitet i Norge, uttalte daglig leder Torger Lingelem i Rocks of Norway til de fremmøtte i Larvik.

Fylkesordfører Terje Riis-Johansen var ikke fremmed for tanken.

– Så langt anbudsreglementet åpner for det vektlegger vi gjerne lokalt, miljøvennlig og kortreist, slo han fast.

Foto: Skjermdump fra nrk.no

Den norske nasjonalbergarten
Hittil har larvikitt-produksjonen båret preg av at den norske nasjonalbergarten først og fremst brukes til det vi gjerne kan kalle premium-produkter. Kun det beste har vært godt nok, og resultatet av dette har vært en relativt lav utnyttelsesgrad av steinen.

Det er denne lite bærekraftige ressursutnyttelsen Rocks of Norway nå vil endre gjennom å starte produksjon av litt grovere utendørsprodukter.

Lokal verdiskapning og stolthet
– Larvik-miljøet er et av to store miljøer innenfor norsk natursteinsproduksjon. Det andre er de store og små skiferprodusentene. Men mens skiferprodusentene hele tiden har hatt egne produksjonslinjer har larvikitten i all hovedsak blitt skipet ut av landet i store blokker, forteller Hall.

– Det at man ikke har hatt egen produksjon var tidligere den store flaskehalsen, og det at denne nå kommer på plass betyr mye både for miljøregnskapet og for den lokale verdiskapningene og stoltheten, legger hun til.

Omsetter for én milliard
Hun forteller at Norsk Bergindustri har 20 medlemsbedrifter innenfor natursteinssegmentet, og at det omsettes norskprodusert naturstein for omlag én milliard kroner i året. I tillegg importeres det altså store mengder stein, som for eksempel granitt fra Kina.

For pukk og grus er situasjonen en annen. Ifølge Hall finnes det omlag 1.000 norske virksomheter som driver med uttak i liten eller stor skala, med de store produsentene i Rogaland som de dominerende. Rundt regnet 40 prosent av pukken og grusen som tas ut eksporteres.

Ny logo for kortreist norsk stein
For å fremme økt bruk av norsk stein har Norsk Bergindustri nå blant annet satt i gang arbeidet med å utforme en logo for kortreist norsk stein, og de jobber aktivt opp mot de største byggherrene og arkitektene for å spre budskapet om mer kortreist stein.

– I tillegg blir vi selvsagt å se under Park- og Anleggsmessen på Lillestrøm i november, avslutter Anita Hall.

*

NRK var til stede under arrangementet i Larvik. Reportasjen derfra finner du her

Øverste foto: Klaus Eriksen, Anlegg&Transport

Foto: Skjermdump fra nrk.no
Ønsker du å motta nyheter fra NAML-nytt, og få varsel når vi publiserer nye saker? Meld deg på her!