Nye regler for innreise og karantene

Krav om negativ test ved ankomst til Norge og innskjerpede krav til oppholdssted under innreisekarantene; dette er to av de nye reglene for innreise og karantene som er gjeldende fra og med i dag.

For å bekjempe spredningen av koronaviruset er det med virkning fra 9. november innført restriksjoner på innreise til Norge for utlendinger som ellers ville hatt lovlig adgang til å komme.

Blant annet er det krav om at personer som er i innreisekarantene skal oppholde seg på et karantenehotell i karantenetiden. Alle reisende fra røde land må også fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Kravet gjelder ikke for norske borgere eller utlendinger som bor i Norge, men vil gjelde for de fleste utlendinger som ikke er bosatt her.

Kunngjøringen fra regjeringen finner du her

Oppdatert bransjestandard
Med bakgrunn i de nye reglene for innreise og karantene har BNL oppdatert bransjestandarden for medlemsbedrifter om innreisekarantene og arbeid. Den finner du her:

bransjestandard-om-innreisekarantene-kombinert-med-arbeid-v13-09.11.20

 

Krevende smitteverntiltak
NHOs siste medlemsundersøkelse – utført for to uker siden – viser at strengere karanteneregler, påbud om munnbind og hjemmekontor samt restriksjoner på nærkontakter har sine kostnader.

Hovedfunnene denne gang, publisert på bnl.no i forrige uke, er disse:

  • En tredel (35 prosent) oppgir (i stor/noen grad) at kunder henviser til usikkerhet omkring det fremtidige smittebildet og eventuelle smitteverntiltak som begrunnelse for å kansellere bestillinger/ordre.
  • 53 prosent mener de får økte kostnader av nye karanteneregler for utenlandsk arbeidskraft. Her er store bransjeforskjeller. Bedriftene som er tilknyttet EBA og Treindustrien er hardest rammet. Her svarer opp mot 80 prosent av bedriftene at dette betyr økte kostnader
  • Over halvparten (60 prosent) mener (i stor/noen grad) påbud om hjemmekontor påvirker bedriftens kostnader.
  • Nesten halvparten (40 prosent) tror (i stor/noen grad) at påbud om munnbind i offentlige rom, der det ikke er mulig å holde 1 meter avstand, påvirker omsetningen.
  • 60 prosent mener (i stor/noen grad) at anbefaling om maks 10 nærkontakter per uke påvirker bedriftens omsetning.

Ifølge kommunikasjonssjef Siri Stang i BNL ligger besvarelsene fra NAML-medlemmene mer eller mindre på gjennomsnittet. Det eneste vesentlige avviket er spørsmålet om hjemmekontor. Der svarer 40 prosent av NAML-medlemmene at påbud om hjemmekontor påvirker bedriftens kostnader, mot altså 60 prosent av bedriftene i byggenæringen samlet sett.

For BNLs temasider om koronaviruset, klikk her

Ønsker du å motta nyheter fra NAML-nytt, og få varsel når vi publiserer nye saker? Meld deg på her!