Bergen kommune med testlaboratorium for lekeplass i sentrum

BERGEN: I Bergen gjennomfører kommunen nå et testprosjekt for å undersøke behovet for en ny sentral lekeplass i byen. Ved hjelp av mobile elementer som kan flyttes rundt og senere  gjenbrukes håper Bergen kommune å få et kunnskapsgrunnlag for den framtidige politiske beslutningen.

– Byrådsplattformen i Bergen legger opp til at det skal etableres en stor ny sentral lekeplass i sentrum. Det er en stor investering, og det er en sak mange har meninger om. Da trenger vi et kunnskapsgrunnlag å fatte beslutningene på, og den beste måten å innhente disse kunnskapene er gjennom testing, forteller programansvarlig for Barnas Byrom i Bymiljøetaten i Bergen kommune, Alexandra Altermark.

Dette er bakgrunnen for at Bergen kommune nå har dratt i gang et lite lekeplass-laboratorium i Bergen sentrum, hvor de i løpet av det neste året vil teste hvor mye de midlertidige lekeplassene brukes, hvordan de brukes, av hvem og ikke minst hvor utsatt de vil være i forhold til hærverk eller andre ødeleggelser.

Sykkellek og småbarnslek
Prosjektet er todelt. I Marken, like ved jernbanestasjonen, er det satt opp en såkalt sykkellek. Denne ble åpnet i oktober og vil kun stå fram til midten av desember. Bergens Tidende omtalte denne delen av prosjektet da det ble åpnet, og den reportasjen finner du her.

I Byparken, mellom Lille Lungegårdsvannet og Ole Bulls plass, ble det så åpnet en litt roligere lekeplass for småbarnslek i november. En nærmere omtale av denne finner du på kommunens egne nettsider.

– Det mest markante elementet på denne lekeplassen vil være de løse vannrennene som skal monteres i tilknytning til vannskulpturen Fiskeren. Disse skulle vært levert i august, men ble kraftig forsinket fra underleverandøren. De ankom først for noen uker siden, så de har vi valgt å vinterlagre og vil sette dem opp når vi setter vann igjen på fontenen i april, forteller Altermark.

Her kommer vannrennene til våren

Boccia og balanselek
Lekeplassen i Byparken består inntil videre av en temporær bocciabane anlagt på duk og en spesialtilpasset balanselek med fallhøyder som ikke krever støtdemper. I tillegg vil det komme til en byggestasjon med byggeklosser i begynnelsen av desember.

– Byparken er en formalpark av nasjonal interesse, med streng symmetri og definerte uterom. Den ligger på automatisk fredet bygrunn, så det var utelukket med elementer som går ned i bakken. Parken er også en viktig ferdselsåre for gående, og et stille hjørne i byen blant annet for folk som ikke har barn. Derfor var det en rekke hensyn å ta da vi skulle anlegge en midlertidig test-lekeplass her, og dette var en av grunnene til at vi valgte å fokusere denne delen av prosjektet på småbarnslek, sier Altermark.

Skating og løperhjul uønsket
For sykkelleken i Marken var det andre utfordringer.

– Også her er der en del begrensninger, og den mest opplagte er nok at arealet forvaltes av en annen kommunal enhet og til vanlig disponeres som parkeringsareal. Det er blant annet inngått leieavtaler med Bergen politikammer på deler av parkeringsplassen, og  derfor er prøveperioden her begrenset til to måneder.

– I tillegg er det kulturminner i grunnen og hensyn til tilgrensende boligbebyggelse i forhold til støy. Målsetningen vår var å finne en sykkellek som var tung nok til at ingen tar den med seg, at den ser bra ut, og at den ikke innbyr til skating eller løperhjul. Det siste av hensyn til støyen det produserer. Vi endte opp med et produkt vi så langt er veldig fornøyd med, slår prosjektlederen fast.

Parken er åpen for barn i alle aldre, og foruten sykling har Altermark observert at rampene blant annet er populære for ikke-trå-på-lava-leken.

Balanseleken i Byparken

Persontellere og innspillskjema
Observasjon er for øvrig et nøkkelord når det gjelder lekeplass-laboratoriet. Hensikten med prosjektet er som nevnt innledningsvis å skape et kunnskapsgrunnlag for den framtidige beslutningen om en stor permanent lekeplass i Bergen sentrum, og da er det av avgjørende betydning å observere hvordan de midlertidige lekeplassene brukes.

– Vi fikk satt ut persontellere for begge områdene i august, og registrerer nå automatisk hvor mange personer som beveger seg inn og ut av disse to områdene. Dermed vil vi få et tall på hvor mye persontrafikk disse to tiltakene genererer, og slik vil vi langt på vei få svar på om en lekeplass i sentrum er et reelt behov eller et tenkt behov. Vi forsøker å være veldig åpen når det gjelder denne problemstillingen, og vil ikke konkludere på forhånd, sier Altermark.

Normalt har hun arbeidsplassen sin i sentrum, midt mellom de to temporære lekeplassene, og i en normalsituasjon ville hun dermed også kunnet følge prosjektet tett gjennom egen tilstedeværelse. Grunnet koronasituasjonen jobber hun imidlertid nå fra hjemmekontor i Arna, langt unna sentrum, men hun legger én arbeidsdag i uken til sentrum for å kunne være til stede for å kunne observere og prate med folk. Noen helgeturer til sentrum i løpet av vinteren og våren ligger det nok også an til.

– Vi har også opprettet et innspillskjema for å få direkte tilbakemeldinger fra publikum. Dette skjemaet finner folk ved å skanne QR-kodene de finner på skiltene vi har satt opp ved de to lekeplassene, forteller Altermark.

– Vi har allerede fått inn nærmere 100 svar, så det er tydelig at dette engasjerer, legger hun til.

Innspillsskjemaet finner du her

Informasjonstavlen i Byparken

Nordre Tollbodalmenning, Nøstetorget eller Rådhuskvartalet
Når prosjektet avsluttes i november 2021 vil konklusjonene inngå i beslutningsgrunnlaget for opprettelse av en permanent lekeplass i Bergen sentrum. Per i dag er det blinket ut tre mulige kandidater for en slik lekeplass.

Det ene alternativet er Nordre Tollbodalmenning på Nordnes, som ligger i det vi gjerne kan kalle periferien av Bergen sentrum. Det andre alternativet er Nøstetorget, som er tettere på sentrum, mens det tredje alternativet er Rådhuskvartalet, midt i sentrum.

Utførende anleggsgartnerbedrift for de midlertidige lekeplassene i Bergen sentrum er Anleggsgartner Svein Boasson AS.

*

Bildet av Alexandra Altermark (øverst) er tatt av Bergen kommune v/ Margrethe Vikan Sæbø.

 

Ønsker du å motta nyheter fra NAML-nytt, og få varsel når vi publiserer nye saker? Meld deg på her!