Skinnegående telt skjermer mot vinterværet

BERGEN: Jans Hageservice AS har vært en storleverandør av lekeplasser i Bergensområdet de siste årene. Likevel måtte de tenke nytt og større da skoleplassen ved Slettebakken Skole skulle rehabiliteres midt på vinteren.

– Den store forskjellen på nybygg og rehabilitering er at rehabilitering som oftest skjer med folk tett innpå oss. Når det er en hel skoleplass vi rehabiliterer blir det i tillegg trangt, for vi legger jo beslag på store deler av den plassen som skolebarna bruker i friminuttene, forteller daglig leder Kim Andre Short i Jans Hageservice AS.

Dette var en av årsakene til at Bergen kommune satte krav til en kort anleggsperiode for dette prosjektet, og kombinasjonen vestlandsk vinter og strenge krav til raskere ferdigstilling.

Raskt og kostnadseffektivt
– Vi har benyttet oss av telt til en del prosjekter tidligere, men aldri i den størrelsesordenen vi her snakker om. For å kunne jobbe effektivt landet vi på et telt på nærmere fire hundre kvadratmeter, og for å kunne flytte dette raskt og kostnadseffektiv underveis valgte vi en løsning hvor teltet er montert oppå et skinnesystem som gjør det mulig å flytte det uten å plukke det ned og sette det opp igjen, sier han.

Da NAML-nytt besøkte Slettebakken Skole en kald januardag var første delen av skoleplassen rehabilitert, og teltet flyttet til videre til neste del.

Verdien av gode partnere
– Gummidekket vi legger her krever minimum fem plussgrader, og temperaturene i Bergen denne vinteren har ligget langt under dette. I tillegg har vi hatt perioder med snø, perioder med regn og perioder med frost. Denne kombinasjonen gir et klassisk Bergensføre med hardpakket is, så selv om selve flyttingen av teltet har gått greit har det ikke bare vært å sette i gang med gummileggingen etter flyttingen. Vi har måttet benytte oss av kraftige byggvarmere for tining og for generell oppvarming av teltet, forteller Short.

Dette har igjen ført til travle dager på slutten.

– Vi skal være ferdige om ikke lenge, så den siste tiden har det blitt både kvelds- og helgearbeid. I slike situasjoner er det godt å ha faste leverandører og samarbeidspartnere å støtte seg på. Vi har bygget opp et knippe med gode partnere over mange år, og når det drar seg til i et prosjekt slik som nå ser vi virkelig verdien av dette. Alle involverte har stått på, sier han.

Konflikt mellom miljø og universell utforming
Til prosjektet ved Slettebakken Skole har Jans Hageservice lagt et gummidekke over store deler av skoleplassen. Kim Andre Short forteller at de følger diskusjonene rundt bruk av mer miljøvennlige materialer med stor interesse.

– Vi ser at det er en viss dreining tilbake til bark- eller grusdekker når det gjelder fallunderlag, og ut fra et miljøperspektiv er dette forståelig. Samtidig kommer miljøhensynene da fort i konflikt med kravene til universell utforming. Dette er rett og slett to parameter som det er vanskelig å kombinere.

Samtidig poengterer han at beslutningene omkring hvilket dekke som skal legges hvor tas av andre enn anleggsgartnerne.

– Dette er i hovedsak en diskusjon mellom tiltakshaverne og de prosjekterende, men vi følger selvsagt med på diskusjonen, sier han.

En miljømessig god løsning
Når det gjelder gummidekker har den verste delen historisk sett vært bunnlaget (SBR). Her har noen brukt gammel gummi, resirkulerte dekk og lignende.

– Vi benytter Kompan, som etter hva vi vet er de eneste som kun bruker resirkulert ren gummi (altså EPDM) i bunnlaget. Det betyr at bunnlaget vårt er helt støv- og PAH-fritt. Topplaget består av ren EPDM-gummi. Denne kapsles inn når den får i seg lim og utgjør derfor ingen fare for avrenninger, forteller Short.

– En må selvsagt være observant over tid ved eventuelle skader, samt fjerne alt overskudd etter legging. Dersom disse forholdsreglene blir fulgt mener vi at dette er en miljømessig god løsning, sier han.

Når det gjelder prosjektet ved Slettebakken Skole har Jans Hageservice høstet mange nye erfaringer.

Vi har bygget opp mye kompetanse på lekeplasser gjennom de siste tre tiårene, og vi har dette som et av satsingsområdene våre. Vi leverer en til to nye barnehager i året og en til to skoler. Ved hjelp av telt slik som her kan vi nå løse slike oppgaver hele året, avslutter Kim Andre Short.

Ønsker du å motta nyheter fra NAML-nytt, og få varsel når vi publiserer nye saker? Meld deg på her!