I år skjedde rekrutteringsarbeidet digitalt

HELE LANDET: Søknadsfristen til videregående skole utløp mandag 1. mars, og som vanlig var NAML svært aktive i rekrutteringsarbeidet forut for denne svært viktige datoen.

Det nye i år var at de tradisjonelle utdanningsmessene ikke lot seg gjennomføre grunnet pandemien, og disse derfor ble gjennomført digitalt. For NAML var det fagansvarlig Bjørn Aakerholt som alt det praktiske, assistert av opplæringskontoret OKAB i region vest.

De digitale utdanningsmessene NAML ved Blianleggsgartner.no valgte å satse på i år ble gjennomført som følger:

  • Østlandet (Viken) uke 2
  • Sør-Norge uke 3
  • Vest-Norge uke 4
  • Midt-Norge uke 5
  • Nord-Norge uke 6
  • Østlandet (Oslo) uke 7

Aakerholt forteller at informasjonen ut mot de potensielle anleggsgartnerelevene skjedde i flere etapper.

God digital respons
– Dette er jo på mange måter en form for digital markedsføring ut mot en stor og i utgangspunktet nokså tilfeldig sammensatt målgruppe, og den første informasjonen kandidatene ble eksponert for var en videosnutt av 20 sekunders varighet. Her kunne de gi en tommel opp eller en tommel ned, og de som ga tommelen opp fikk deretter mer utfyllende informasjon, sier han.

Alt i alt ble denne 20 sekunder lange videoen sett av 44.076 elever, og 1.637 av disse ga tommelen opp og ble sendt videre til det vi gjerne kan kalle den digitale standen til NAML. Her fikk de en nærmere innføring i anleggsgartnerfaget og utdanningsløpet fram mot fagbrev. På bakgrunn av denne informasjonen var det så 171 elever som meldte sin interesse.

– Disse elevene er nå registrert i en samlet database, og deretter gitt informasjon om veien videre med linker til de mest aktuelle skolene for hver enkelt elev, forklarer Aakerholt.

Gledelig interesse i nord
– Samtidig er det jo ikke noe utdanningstilbud i Nordland, Troms og Finnmark, og innenfor den regionen fikk vi i år faktisk hele 29 interessenter. En løsning for disse kan selvsagt være en internatskole lengre sør, men disse elevene fikk også tilsendt informasjon om at de kan ta et særløp i med VG1 bygg- og anleggsteknikk pluss tre år i lære. Forhåpentlig har vi klart å tiltrekke oss såpass mange av disse 29 kandidatene at vi på litt sikt kan se litt lysere på rekrutteringen i nord, legger han til.

Sikkert er det i alle fall at oppfølgingen av disse 29 kandidatene var god. På bakgrunn av de registrerte dataene arrangerte Bjørn et Teams-møte med medlemsbedriftene i nord hvor de fikk tilgang til listen over alle interessentene, og bedriftene skulle ta kontakt med disse for å bli kjent med dem og svare på spørsmålene de måtte ha.

Denne typen interaktivitet fant også sted i forbindelse med de andre messene. Både Aakerholt og OKABs Stian Eikevik var da tilgjengelig på chat for alle som måtte ha spørsmål eller ønsket mer informasjon. Alt i alt var det 242 potensielle kandidater som valgte å få informasjon om anleggsgartnerfaget på denne måten.

Spent på resultatet
Dette var det første året Bjørn Aakerholt har hatt ansvar for utdanningsmessene i forkant av opptaket til videregående utdanning, så han har ingen erfaringer fra tidligere år å sammenligne med når han skal evaluere årets rekrutteringsarbeid. Han var imidlertid lærlingeansvarlig hos Steen & Lund før han ble ansatt i NAML på denne tiden i fjor, så helt uten erfaringer er han på ingen måte.

– Svaret på om årets rekrutteringskampanje var vellykket får vi først når søkertallene er klare, men jeg mener vi har gjort et solid stykke arbeid. I tillegg jobbes det godt i flere av regionene, som for eksempel blant Jobbute-gjengen i Vestfold. Vi har vært godt synlige i sosiale medier og aktivt tilstede på messene. Nå venter vi spent på resultatene, avslutter den fagansvarlige i NAML.

Ønsker du å motta nyheter fra NAML-nytt, og få varsel når vi publiserer nye saker? Meld deg på her!