Pressemelding: Steen & Lund inngår samspillavtale med Lørenskog kommune om prosjektering og bygging av Skåreparken

LIERSKOGEN: Lørenskog sentrum og Skårersletta skal utvikles til å bli et hyggelig sentrum med folkeliv, aktiviteter og trivelige møteplasser. På friområdet som ligger mellom Sverres vei og Sigurds vei langs Skårersletta skal det anlegges park med et variert aktivitetstilbud som kan brukes av folk i alle aldre hele året. Den har fått navnet Skårerparken.

Skårersletta har utfordringer med overvann når det kommer store nedbørsmengder. Parkområdet er godt egnet til å håndtere store vannmengder på en god måte. Den vil utformes slik at den kun fylles med vann ved ekstrem nedbør.

Høsten 2018 ble det gjennomført en arkitektkonkurranse for å få forslag til hvordan område skulle utformes. Bjørbekk & Lindheim AS vant denne med forslaget «Meander».

Steen & Lund skal nå sammen med Lørenskog kommune konkretisere vinnerkonseptet gjennom en prosjektutviklings- og gjennomføringsfase. Prosjektet skal gjennomføres med en samspillsentreprise basert på NS 8407. Kontrakten er inndelt i to faser.

  • Steen & Lund skal i samarbeid med oppdragsgivers organisasjon gjennomføre en prosjektutviklingsfase til et komplett forprosjekt.
  • Den første fasen består av et forprosjekt som omfatter nødvendige utredninger og utarbeidelse av prosjektets løsningsforslag. Fase 2 omfatter i hovedsak detaljprosjektering for oppstart produksjon, kalkyle for avklaring av målsum, detaljert fremdriftsplan, gjennomført KS2 og rammesøknad.
  • Gjennomføringsfasen baseres på en totalentreprisekontrakt iht. NS 8407.

Den foreløpige tidsplanen legger opp til at fase 1 avsluttes i februar 2022, byggestart mars 2022 med ferdigstillelse i juni 2023.

– Vi er først og fremst veldig stolte og glade for at Lørenskog Kommune har valgt å inngå avtale med oss, samspill og bærekraft er to svært sentrale faktorer som vektlegges fra vår side.

– Samspillsentrepriser gir svært gode forutsetninger for at prosjektets målsetninger vil kunne oppnås, og skaper veldig ofte et godt arbeidsmiljø der alle deltakerne får muligheten til å utvikle seg. Kompetansen i samspillsteamet bestående av Lørenskog Kommune, Bjørbekk & Lindheim, Veflen Entreprenør, Structor og nøkkelmedarbeidere fra Steen & Lund, er meget god. Når dette teamet for fastlagt felles mål og spilleregler, vil deling av kunnskap skape merverdi til prosjektet.

– Når det gjelder bærekraft, vil parken med tilhørende infrastruktur, i seg selv bidra når det gjelder klima & miljø, sosiale forhold og økonomi. Her kan blant annet nevnes at det blir tilrettelagt for en multifunksjonell grønnstruktur som oppfyller mange målsettinger. Mer natur og vegetasjon gir mange positive ringvirkninger. Det bidrar til bedre kvalitet på luft og vann, til fordrøyning av nedbør som reduserer skader grunnet flommer. For kommunens innbyggere vil Skårerparken bidra til gode møteplasser og lekeområder, estetiske opplevelser, bedre helse, integrering og mange andre positive opplevelser hele året.

– Vi gleder oss til å komme i gang og takker Lørenskog kommune for tilliten, sier Petter A. Vistnes, administrerende direktør i Steen & Lund.

Foreløpig illustrasjon: Bjørbekk & Lindheim

Ønsker du å motta nyheter fra NAML-nytt, og få varsel når vi publiserer nye saker? Meld deg på her!