Gjennestad vgs fikk flest søkere

VESTFOLD: Gjennestad vgs i Stokke i Vestfold var den skolen som fikk flest anleggsgartnersøkere for neste skoleår. Av 22 søkere har 20 av dem takket ja til skoleplassen til høsten.

– Dette har vi jobbet lenge med, sa avdelingsleder Arne-Olav Klevsgård til Sandefjords Blad 23. april i år.

Han har ansvaret for elevene som velger byggfag og naturbruk ved Gjennestad vgs. Skolen har gjennom flere år jobbet målrettet og aktivt for å øke rekrutteringen til anleggsgartnerfaget, og i september i fjor forlenget skolen samfunnskontrakten med de lokale bedriftene som første gang ble inngått i 2017.

Den saken finner du ved å klikke her

Til sammen var det 171 elever som søkte vg2 anleggsgartner ved en norsk videregående skole denne våren, og 22 av disse søknadene gikk altså til Gjennestad vgs. På andreplass fulgte Kalnes vgs i Sarpsborg med 18 søkere.

Gjennestad har gjennomgående hatt høye søkertall de siste årene, og dette skoleåret har de 19 elever på anleggsgartnerlinjen. Årene før har antallet vært henholdsvis 16 (2019), 18 (2018), 13 (2017) og 15 (2016).

Jobbute.no
Til Sandefjords Blad forteller Klevsgård at det nå er omtrent fire år siden både skolen og bedriftene i regionen skjønte at de måtte ta grep dersom elevtallet skulle øke.

– Utviklingen var negativ. Det ble stadig færre søkere, og mange av elevene valgte andre retninger underveis i utdanningsløpet, sier avdelingslederen til avisen.

– Vi i bedriftene er gode på å bygge hager, og skolen er gode på å utdanne elever, men markedsføring mot rekruttering var vel i denne sammenhengen et fremmedord for de fleste av oss for fem år siden, sier daglig leder Ruben Høie i Strandman AS i det samme intervjuet.

24. september 2018 ble nettstedet jobbute.no lansert blant annet via NAML-nytt, og siden har pilene pekt rett til himmels i Vestfold.

Rekordmange lærlinger
– Dette skoleåret skal 18 av 19 elever direkte ut i lære. Det er et fantastisk tall som vi ikke har sett tidligere. Vi gleder oss til høsten og har begynt å planlegge hvordan vi best skal ruste de nye elevene til arbeidslivet, sier Klevsgård til Sandefjords Blad.

Flere av disse lærlingene skal til Håkonsen & Sukke. Landskapsentreprenøren fra Tønsberg er en av seks bedrifter som fornyet samarbeidet med Gjennestad vgs i fjor høst, og når de nye lærlingene er på plass vil bedriften ha hele 17 lærlinger hos seg.

Daglig leder Roar Håkonsen tror mye av suksessen med Jobbute skyldes at faget har blitt godt synlig i nærområdet.

– Folk rundt oss har blitt mer bevist vårt fag, og mange ser muligheter fremover i faget vårt. Videre er jeg sikker på at den forpliktelsen og det ansvaret vi som bedrifter har gitt i samfunnskontrakten med en læreplassgaranti skaper en sikkerhet og troverdighet i det vi formidler til dem som tør prøve seg, sier han.

Høyt under taket
Når det gjelder lærlingene som søker seg til Håkonsen & Sukke tror Håkonsen at de føler seg sett og ivaretatt som hele mennesker.

– Hos oss skal det være høyt under taket. Det er lov å gjøre feil, og de blir gitt muligheter og får en god faglig oppfølgning. Vi har også en ordning med faddere. Dette er fagarbeidere som følger opp lærlingene utover den lovpålagte oppfølgningen som opplæringskontor og fagansvarlig utfører, sier han.

Hvor fornøyd er du med resultatene dere har oppnådd i Vestfold gjennom jobbute.no?

– Det er en fantastisk utvikling og nye motiverte elever som velger anleggsgartnerutdannelsen er fremtiden for vår bedrift og ikke minst anleggsgartnerfaget. Det er utrolig gøy som bedriftseier å se at unge faktisk ser muligheter og satser i både faget og bedriften vår.

Hvordan er framtidsutsiktene for disse lærlingene?

– De er gode. Bransjen og ikke minst vi som bedrift trenger både gode produksjonsarbeidere og gode produksjonsledere. Vi er også i en situasjon der bransjen og faget er i vekst og stadig utvikling. Man kan også om ønskelig spesialisere seg innenfor deler av fagfeltet vårt som gir en spesialkompetanse jeg tror blir viktig fremover.

– En god og bred forståelse av hele faget er viktig, men man blir ikke like god på alt. Derfor er det fint at noen er litt mer nysgjerrige og vil noe mer, avslutter Roar Håkonsen.

Øverste foto: Jobbute.no

Illustrasjon: Slik presenterer Gjennestad vgs anleggsgartnerfaget i skolebrosjyren sin
Ønsker du å motta nyheter fra NAML-nytt, og få varsel når vi publiserer nye saker? Meld deg på her!