Boasson og Wikholm er klimapartnere

BERGEN: – Vi vil løfte frem de positive sidene ved grønn omstilling – også for bunnlinjen. Hvis bedriftene ikke ser en forretningsmulighet i å omstille seg får vi ikke med alle, og da kommer vi ikke langt, sier leder av Klimapartnere Vestland, Renate Nedregård.

I Bergen har Anleggsgartnermester Wikholm AS nylig signert en partnerkontrakt med Klimapartnere Vestland. Fra før har Svein Boasson AS inngått et klimapartnerskap med den samme organisasjonen, og dermed er to av Bergens største anleggsgartnerbedrifter nå klimapartnere.

Hva innebærer et slikt partnerskap? Og er dette noe som er forbeholdt bedrifter i Bergen, eller er det en mulighet som også andre anleggsgartnerbedrifter kan benytte seg av?

For å få svar på disse spørsmålene har NAML-nytt pratet med Renate Nedregård, som er leder av Klimapartnere Vestland. Når det gjelder geografiske begrensninger innleder hun med å forsikre alle interesserte om at slike ikke forekommer.

Koblingsboks mellom private og det offentlige
– Det er til sammen elleve forskjellige regionskontorer rundt i landet. Initiativet startet i Agder i 2009, og det ble deretter kopiert her hos oss under vingene til Norsk Klimastiftelse. I dag er hver partnerregion eiet og forankret i sin respektive fylkeskommune, og virksomheten finansieres gjennom partnerkontingenter, tilskudd fra fylkeskommunene og forskjellige prosjektmidler.

– En av våre viktigste oppgaver er å være en koblingsboks, både mellom private og det offentlige, og mellom virksomhetene i partnerskapet. Samarbeid er nøkkelen til å få resultater, og vi har mange eksempler på at partnerne våre inspirerer hverandre og deler gode løsninger.

Klimapartnere er med andre ord ikke en sertifiseringsordning. Nedregård beskriver det heller som et partnerskap med forpliktelser.

Renate Nedregård under signeringsarrangementet 10. juni. Foto: Cecilie Bannow

Forankring i toppledelsen
– Motivasjonen hos hver enkelt bedrift er viktig for oss. Vi ønsker at bedriftene skal forankre klimaarbeidet i toppledelsen, og at ledelsen er direkte involvert og går i front. Dette har vi sett både hos Boasson og Wikholm, som er to gode eksempler på engasjerte partnerbedrifter, sier hun.

Helt konkret utfordrer Klimapartnere partnerne på å jobbe for å bli fossilfrie innen 2030. De utfordrer dem også på forståelsen av klimarisiko, og på å jobbe aktivt med de grønne mulighetene som finnes i virksomheten.

– VI kaller oss selv for Norges viktigste partnerskap for grønn næringsutvikling, og vi vil at det skal være mulig å tjene penger på grønn omstilling. Hvis ikke bedriftene ser en forretningsmulighet i å omstille seg får vi ikke med alle, og da kommer vi ikke langt.

Spydspissprosjekt
– I tillegg er det viktig at noen går foran og viser vei, og det ser vi at partnerne våre gjør. Vi skal ikke langt tilbake i tid før utslippsfrie anleggsmaskiner ble sett på som en utopi av mange. Likevel var det noen som våget å gå foran, og i dag ser vi at etterspørselen plutselig er større enn tilbudet. Det vil bety at produksjonen nå vil gå opp, og plutselig har det dannet seg et nytt marked, sier hun.

En fellesnevner for de mer enn 300 klimapartnerne rundt i landet er at de arbeider systematisk med miljøstyring, og at de årlig avlegger et klimaregnskap med både tall og målsetninger.

– Vi vil også at partnerne skal være sertifisert eller i en prosess for å bli det. I tillegg utfordrer vi dem til å etablere et spydspissprosjekt; et prosjekt som er spesielt for hver enkelt virksomhet, hvor de kan vise vei og være frampå. Mattak-prosjektet til Boasson er ett slikt eksempel. Den kompromissløse satsingen på el-drift og sirkulærøkonomi hos Wikholm et annet, sier Nedregård – som håper at disse to bedriftene får følge av en lang rekke nye klimapartnere innenfor anleggsgartnerbransjen.

Daglig leder Anders Garnes hos Anleggsgartnermaster Wikholm AS sammen med fylkesordfører Jon Askeland i Vestland fylkeskommune under signeringen av klimapartneravtalen 10. juni. Foto: Cecilie Bannow

Verdens grønneste region
Daglig leder Anders Garnes hos Anleggsgartnermester Wikholm AS var den som nylig signerte partnerkontrakten med Klimapartner Vestland på vegne av bedriften, og han er entusiastisk når han forteller om det nye partnerskapet.

– Selv om formaliseringen først skjedde nå har vi allerede rukket å samarbeide en stund, og blant annet fått hjelp til klimaregnskapet vårt. Nå gleder vi oss til det regionale toppledermøtet vi er invitert til i begynnelsen av september. Den felles målsetningen vår her vest er at vi skal bli verdens grønneste region, og for å oppnå dette kan vi ikke jobbe stykkevis og delt. Vi trenger å møtes, snakke sammen og utveksle ideer. Det oppnår vi gjennom Klimapartnere Vestland, slår han fast.

Christoffer Haatuft og Sigurd L. Boasson er drivkreftene bak Mattak AS. Bildet er lånt fra hjemmesiden til Svein Boasson AS.

Setter klima på dagsorden
Veteranen på klimapartnerlaget innenfor anleggsgartnerbransjen er imidlertid Svein Boasson AS. De ble klimapartner allerede i 2019, da de ble kontaktet av Klimapartner på bakgrunn av engasjementet deres innfor elektrifisering, økologisk parkdrift og satsingen på grønne bærekraftige tak – en satsning som i dag er blitt til et eget firma, MATTAK.

– Vi har i lengre tid hatt et miljøfokus, men ikke klart å få dette tydelig signalisert ut. Gjennom kontakten med Klimapartner Vestland opplevde vi en organisasjon som virkelig setter klima på dagsorden og løfter blikket. Gjennom partnerskapet kom vi i selskap med mange store aktører og offentlige etater, og vi tenkte at her kan vi være med å påvirke og sette dagsorden for en grønnere byggebransje, sier daglig leder Sigurd L. Boasson.

Han syntes det var særlig kjekt å være den første entreprenøren i Klimapartner Vestland, og han gleder seg nå over å se at det er blitt enda flere.

– I hovedsak bruker vi partnerskapet som en arena til å treffe andre virksomheter som løfter blikket, knytte kontakter og få ny kunnskap og innsikt. Klimaendringene krever både tilpassinger, nytekning og at vi jobber i felleskap mot et skifte i måten å både tenke og handle på. Alle må bidra om vi sammen skal klare å nå klimaforpliktelsene vi har satt oss som nasjon. I tillegg opplever vi Klimaregnskapet som nyttig verktøy, som igjen danner grunnlaget for våre Klimamål i ISO 14001-2015 sertifiseringen, sier han.

Ønsker du å motta nyheter fra NAML-nytt, og få varsel når vi publiserer nye saker? Meld deg på her!