Lanserer brukttorg for anleggsgartnerbransjen

OSLO/TRONDHEIM: – Dersom bærekraft og sirkulærøkonomi står høyt på agendaen i bedriften din har du nå en unik mulighet til å være med å videreutvikle det som kan bli et landsomfattende brukttorg for materialer. Vi søker nemlig tre til fem medlemsbedrifter til en brukergruppe for det ferske samarbeidet vårt med Loopfront, sier styreleder Karsten Raddatz i NAML.

 – Det er mens teknologien fortsatt er ung og under utvikling at mulighetene til å skreddersy den til egne behov er størst. Akkurat nå har vi som bransje en slik mulighet når det gjelder Loopfront. Denne plattformen kan bli et viktig verktøy for gjenbruk av materialer, og nettopp gjenbruk tror jeg kommer til å bli vektet i anbudene fremover.

– Derfor håper jeg nå at en rekke interessenter vil melde seg når vi sammen med Loopfront skal sette ned en brukergruppe som skal styre hvordan vi fremover videreutvikler dette spennende verktøyet, sier styreleder Karsten Raddatz i NAML.

Han ber interesserte bedrifter om å ta kontakt med daglig leder Merete Bellingmo eller ham selv.

Styreleder Karsten Raddatz i NAML

Gjenbruk av trær, lekeapparater og stein
Få bransjer kan vise til en like lang praksis med gjenbruk som anleggsgartnerbransjen. Siden lenge før begrepet sirkulærøkonomi ble et begrep har brostein vært et produkt som har blitt gjenbrukt om og om igjen, og både skifer og gatestein av alle størrelser er en ressurs som blir tatt godt vare på for nettopp slik gjenbruk.

Akkurat når det gjelder disse materialene har kanskje ikke en felles markedsplass for gjenbruk vært et stort behov for bransjen, men i en sirkulærøkonomisk målestokk utgjør disse materialene kun en liten del av potensialet innenfor anleggsgartnerbransjen.

For hva med feilbestilte lekeapparater? Hva med jord? Hva med trær med intakt rotklump som av en eller annen grunn må fjernes fra der de står? Det sirkulærøkonomiske potensialet er kjempestort innenfor anleggsgartnerbransjen, og gjennom samarbeidet med Loopfront har NAML nå tatt de første skrittene til å sette denne gjenbruken i system.

Les mer om Loopfront her

Finn.no for anleggsgartnere
– Tanken er å bygge opp et brukttorg for anleggsgartnerbedriftene, sier styreleder Karsten Raddatz.

– I dag er hver bedrift mer eller mindre overlatt til seg selv når det gjelder gjenbruk, og vi mangler et verktøy som virker på tvers av bedriftene. Dermed kan én bedrift gjerne sitte med en ressurs de gjerne ville fått tilbake i sirkulasjon, mens en annen bedrift kanskje er på jakt etter nettopp en slik ressurs uten å være klar over at den finnes. Finn.no blir en for stor og støyende arena for denne typen fagspesifikk gjenbruk, mens Loopfront har potensialet til å bli akkurat det vi trenger, sier han.

Derfor har NAML nå inngått et samarbeid med den første digitale gjenbruksplattformen for byggebransjen.

Les mer om samarbeidet mellom NAML og Loopfront her

– Med ombruk, resirkulering og salg, får brukte byggematerialer og inventar nytt liv og økt verdi. Vår digitale plattform er designet for å bidra i alle ledd i verdikjeden og forvandle avfall til ressurser er programerklæringen Loopfront selv proklamerer på hjemmesiden sin, og Raddatz forteller at samarbeidet vil bli bygget ut i etapper.

– I dag er Loopfront en åpen markedsplass for byggematerialer av forskjellig slag. En slik markedsplass for overskuddsmateriell har vi som bransje savnet, og derfor håper jeg at medlemsbedriftene våre nå vil ta denne markedsplassen i bruk.

Større ambisjoner på sikt
– På litt sikt ser jeg så store utvidelsesmuligheter. Vi tenker oss blant annet at Loopfront kan bygges ut til et lagerstyringsverktøy som også kan kommunisere med annen programvare for lagerstyring, sier Raddatz.

– Dette vil både lette informasjonsflyten mellom ulike prosjekt i samme bedrift, og det vil kunne forenkle rapporteringen både internt og eksternt, legger han til.

I tillegg til dette mener han at Loopfront kan bli et nyttig verktøy for de prosjekterende når det gjelder miljøregnskapene for uterom.

– Et økt fokus på energisparing og modeller for beregning av CO2-avtrykket som fanger opp produksjonen av materialene vil gjøre bedre utnyttelse av overskuddsmateriell viktigere for de prosjekterende. Hittil har det vært lite fokus på uterommene kontra innomhus i nye prosjekter. Her ser vi en framtidig nytteverdi for Loopfront. Jeg er overbevist om at vi over litt tid kan utvikle denne plattformen til å bli et nøkkelverktøy for bransjen vår.

Kan spare 90 prosent av utslippene
– Bygg og anlegg har betydelige utslipp når vi regner inn materialproduksjonen, og gjenbruk kan spare inntil 90 prosent av disse utslippene. Dette viser hvor viktig det er å få satt gjenbruken inn i system, og jeg tror at etterspørselen på gjenbruk av materialer vil øke radikalt fremover.

– Jeg tror også at vi vil se krav om gjenbruk i anbudene fremover, ikke bare fra det offentlige men også fra private. OBOS er et eksempel på dette. I tillegg skal vi ikke se bort fra at vi vil oppleve manko på materialer. I år har vi for eksempel sett at en kombinasjon av koronaen og et stort barkebilleangrep i Canada har doblet prisene på trelast i løpet av kort tid. Derfor er tidspunktet nå helt riktig for en aktør som Loopfront, som har sprunget ut fra NTNU i Trondheim og som også har kontorer i Forskningsparken i Oslo, sier Raddatz.

– På litt sikt er meningen å bygge opp en plattform med en betydelig mengde skreddersøm for anleggsgartnerbransjen. Veien dit starter med at medlemsbedriftene våre nå tar verktøyet i bruk slik det er i dag. Så kan vi bygge videre derfra, sier styrelederen i NAML.

Han påpeker samtidig at dette sirkulære initiativet er en perfekt match til den rykende ferske nasjonale strategien for en grønn, sirkulær økonomi som Regjeringen nettopp publiserte. Den finner du her:

t-1573n

Last ned nasjonal strategi for ein grøn, sirkulær økonomi her

 

NAML-nytt tar nå noen ukers sommerferie. Vi er tilbake med flere nyheter og relevante artikler for anleggsgartnerbransjen i august.

Ønsker du å motta nyheter fra NAML-nytt, og få varsel når vi publiserer nye saker? Meld deg på her!