Fortsatt ledige plasser ved fagstudiet i sirkulærdisponering av vann

RINGSAKER: Det er ennå ikke for sent å sikre seg en av de uhyre aktuelle studieplassene ved fagstudiet i sirkulærdisponering av vann ved Norges grønne fagskole – Vea.

Hvor skal vi gjøre av de enorme vannmengdene som faller ned over oss på få timer? skrev VG-journalist Ole Kristian Strøm i en kommentar etter de massive oversvømmelsene i Europa i midten av juli. Den kommentaren finner du her.

Oversvømmelsene i Europa bør være en vekker til oss alle om å forberede oss på enorme nedbørsmengder, konkluderte han, og fortsatte:

Håndtering av overvann er derfor helt avgjørende for hvordan vi beskytter våre bosteder mot klimaendringenes ødeleggelser. Det handler om å bli mindre sårbare i møte med de intense nedbørsmengdene på kort tid.

Sirkulær disponering av vann
Den europeiske flomsommeren 2021 har satt ekstremnedbør og overvannsutfordringer ettertrykkelig på dagsorden, og med det også aktualisert fagstudiet i sirkulærdisponering av vann ved Norges grønne fagskole – Vea som NAML-nytt skrev om 12. april i år. Den saken finner du her.

Vi har derfor tatt en prat med markedsansvarlig Grethe Bøhn Busterud for å forhøre oss om det fortsatt er ledige plasser på dette fagstudiet som starter opp 14. september, og det er det.

Åtte ledige plasser
– Søkertallene er foreløpig på tolv av 20 plasser, så vi har fortsatt plass, forteller hun.

– Dette er jo viktig kompetanse for så mange og fokuset på temaet MÅ bli større enn det det er. Tilbakemeldingene fra uteksaminerte studenter har vært utrolig bra også. Så nytten av å tilegne seg denne kompetanse på deltid over ett år er STOR, legger hun til.

Undervisningen vil bli lagt opp som en kombinasjon av nettundervisning og tre dager lange samlinger, og antallet samlinger vil bli tilpasset den til enhver tid gjeldende situasjonen når det gjelder den pågående pandemien.

Framtidig krav fra kommuner og utbyggere
Ifølge Vea vil studiet gi kunnskap om hvordan man kan håndtere vannressursene sirkulærøkonomisk, det vil si å gjenbruke og utnytte vannet på en bedre måte enn i dag. Dette vil sannsynlig bli et økende krav fra kommuner og utbyggere når det kommer til spillvann, slik man i dag ser på overvann.

Mer informasjon og lenke til påmelding via samordna opptak finner du her: https://www.vea-fs.no/studium/sirkulaer-disponering-av-vann-vann-som-ressurs/

Husk å sende med dokumentasjon, attester og lignende når du søker. Da går prosessen lettere og du får raskere svar.

Ønsker du å motta nyheter fra NAML-nytt, og få varsel når vi publiserer nye saker? Meld deg på her!