NAML-bedrift til topps i lokal klimakåring

TYSVÆR: Anleggsgartnerbedriften Vaglid AS i Rogaland ble kåret til Månedens Klimabedrift i juni i år av NHO Rogaland. Tysvær-bedriften med 18 ansatte har de siste årene tatt flere konkrete grep for å redusere fotavtrykket sitt, og er opptatt av sirkulærøkonomi, bærekraftige produkter og lokale underleverandører.

– I likhet med flere av bransjekollegaene våre står vi midt oppe i en grønn utskifting av maskinparken vår, forteller anleggsgartnermester og daglig leder Kåre Inge Hettervik hos Vaglid AS.

– Vi har også et fokus på å redusere bruken av plantevernmidler, og det er flere år siden vi begynte å dampe ugresset.

– Dette er vi jo ikke alene om, og selv om begge disse tiltakene har positive miljø- og klimaeffekter velger jeg å tro at det skulle litt mer til enn dette for å gå til topps i kåringen NHO Rogaland gjennomførte like før sommerferien, sier han.

Bærekraftig skjøtsel og vedlikehold
Hettervik tror at rådgivningen bedriften leverer og skreddersømmen av blant annet lekeplasser som de står bak var vel så viktig for juryen hos NHO Rogaland.

– Vi har et stort fokus på skjøtsel og vedlikehold, og vi jobber tett opp mot kundene våre for å finne fornuftige skjøtselsløsninger. Normalt tenker man automatisk på parkanlegg og hager når man diskuterer skjøtsel, men hos oss er naturskjøtsel like viktig. Vi er ofte inne som rådgiver i forbindelse med nye anlegg, og et av fokusene våre er at man ikke skal sage ned mer enn nødvendig. Det er viktig å ta vare på de kvalitetene det er mulig å ta vare på i et nytt anlegg, sier han.

– En annen ting er frekvensen for hvor mange ganger man slår i løpet av en sesong. Det er kostnadsbesparende å redusere dette – gjerne helt ned til bare én gang i året der det er mulig – og det er i tillegg bra for det biologiske mangfoldet.

Vaglid AS tilbyr naturlige lekeplasser i værbestandige materialer. Foto: https://www.instagram.com/vaglid_as/

Kortreist trevirke fra lokale sagbruk
Vaglid leverer også en del lekeplasser, og der prøver de i det lengste å styre unna plast.

– Vi ønsker å bruke leverandører som leverer bærekraftige produkter, som for eksempel stål som kan resirkuleres. Vi bruker også mye trevirke som vi får skjært på lokale sagbruk. Med erfaring og kompetanse i bunn og en vilje til å finne gode løsninger til kundene på toppen av dette er det mulig å få til veldig mye mer enn det ferdigkatalogene tilbyr, slår Hettervik fast.

Han har merket at miljøaspektet blir tillagt større og større vekt i de offentlige anbudene, og tror at de private også vil komme etter. Når det gjelder kåringen som Månedens Klimabedrift i juni synes han det er hyggelig at innsatsen som Vaglid AS legger ned blir sett, og han lover at klima- og miljøaspektet vil ha minst like stort fokus i bedriften fremover.

Klimatiltak kan være et konkurransefortrinn
Rådgiver og jurymedlem Sigurd Ur hos NHO Rogaland forteller at kriteriene for Månedens Klimabedrift er de skal ha gjort en særlig innsats for å redusere sitt fotavtrykk og være et eksempel til etterfølgelse for bedrifter i sin bransje.

– Det har kommet mange forslag til bedrifter og det er regiondirektør i NHO Rogaland og tre rådgivere som er jury for klimaprisen. Det har vært viktig for oss i juryen å løfte frem bedrifter fra flere bransjer og av ulik størrelse for å vise at det er et bredt spekter av bedrifter i Rogaland som ser klimatiltak som en mulighet til å utvikle bedriften videre, og at klimatiltak også kan være et konkurransefortrinn.

Han opplever at bedriftene i Rogaland er spesielt opptatt av å se mulighetene som klimatiltak kan skape.

– Mye av grunnen til dette er nok at Rogaland er en forholdsvis «oljetung» region som ennå er forholdsvis avhengig av offshorebransjen. – Men, bedriftene i Rogaland har alltid vært gode på omstilling, endring og utvikling så vi har de beste forutsetningene for å skape nye arbeidsplasser med ny teknologi. Klimaprisen er en anerkjennelse til de bedriftene som fører an i dette arbeidet, sier han.

Les mer om initiativet her:
https://www.nho.no/regionkontor/nho-rogaland/artikkelarkiv/hvem-er-manedens-klimabedrift/

Takk til NHO Rogaland for lånet av bildet øverst i denne saken.

Foto: https://www.facebook.com/vaglid
Ønsker du å motta nyheter fra NAML-nytt, og få varsel når vi publiserer nye saker? Meld deg på her!