Dette skjer i høst

OSLO: Hva står på agendaen hos administrasjonen i NAML denne høsten? NAML-nytt har slått av en prat med daglig leder Merete Bellingmo og fagansvarlig Bjørn Aakerholt, som forteller om en rekke baller i luften.

– NS 3420 kapittel K er i sluttfasen av revisjonen. Her er det flere kapittel som er revidert, og dette vil gis ut samlet litt ut på høsten, forteller Bjørn Aakerholt.

– Arbeidene med NS 3770 Utslippsfrie byggeplasser har pågått i snart et år, og vil muligens bli gitt ut neste år, legger han til.

– I tillegg til dette er det i disse dager startet opp revisjon av NS 3466 Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen. Denne ble opprettet i 2009 og er ikke revidert siden da. Og denne uken starter også revisjonen av NS 11005 Universell utforming av opparbeidede uteområder.

Aakerholt forteller at NAML følger dette arbeidet for å ivareta medlemmenes interesser, og for å påse at standardene blir forståelige og brukervennlige for bransjen.

– Det er flere av medlemsbedriftene som også engasjerer seg i standariseringsarbeidet, og dette er bra for synlighet av vårt fagområde, slår han fast.

Rekruttering til faget
Rekrutteringen til faget er et annet område som har opptatt NAML gjennom en årrekke, og daglig leder Merete Bellingmo forteller at det i løpet av det siste året har blitt jobbet mye med rekrutteringen og å øke antallet elevplasser for anleggsgartnerfaget vg2.

– Nå ser det ut til at vi vil kunne komme i mål med flere elevplasser i Viken. Modellen vi søker der er etablering av plasser ved én skole, og fagressurs ved en annen.

Fylkeskommunen ønsker imidlertid belegg for denne satsningen, og vil ha fakta og tall. De vil vite om det er et slikt behov for læringer, og om er det læreplasser til disse.

NHOs medlemsundersøkelse
– Vi ønsker å bruke NHOs medlemsundersøkelse til dette. Denne gir oss tall for status og prognoser, men dessverre besvares den av alt for få medlemsbedrifter. Nå i august i var det faktisk bare sju medlemsbedrifter som tok seg bryet med å besvare, sier Bellingmo.

– Derfor vil vi oppfordre alle medlemmene våre til å besvare undersøkelsen som gjennomføres fire ganger hvert år. Det vil ikke bare hjelpe oss som organisasjon; det vil også kunne gi medlemmene status over bransjen. I dag kan vi ikke oppgi resultat på grunn av for lav besvarelsesprosent, poengterer hun.

Filming og fotografering
Når det gjelder materiell til rekrutteringskampanjer filmes og fotograferes det i august.

– Vi vil bruke lærlinger og lokasjoner fra våre fire regioner. Dette vil brukes til den nye utgaven av blianleggsgartner.no og naml.no, og vi gleder oss til å presentere dette for alle, sier Bellingmo.

– Vi ser fram til et samarbeid mellom NAML-sekretariatet, skolene, opplæringskontorene og våre regioner i arbeidet med rekruttering i kommende høst og vinter.

Nordisk møte i Have&Landskab
Dessverre ble ingen felles tur for medlemmene til Have&Landskab i København slik NAML-nytt meldte 23. juni på grunn av karantene- og smittesituasjonen i Danmark. Her vil i stedet styreleder Karsten Raddatz og daglig leder Merete Bellingmo representere NAML og møte danske kollegaer ved denne store messen.

– Fredag vil vi i fellesskap med nordiske kollegaer ha møter med maskinleverandører og høre hvilke strategier og planer disse har når det gjelder utvikling og produksjon av utslippsfrie maskiner, forteller Bellingmo.

Landsstyret
– Landstyret i NAML vil holde sine styremøter sammenfallende med medlemsmøter rundt i de fire regionene. Vi avtaler nå med regionene om dato for medlemsmøtene, forteller Bellingmo.

– NAML skal vedta ny strategiplan i årsmøtet 2022 og vi ønsker derfor dialog og innspill fra regionene i utarbeidelsen av denne. Tema vi ønsker å få diskutert og eventuelt aktualisert er digitalisering, bærekraft, rekruttering og synlighet, legger fagansvarlig Bjørn Aakerholt til.

Pedagogisk nettverk
Neste møte i Pedagogisk nettverk vil finne sted i Tønsberg i løpet av oktober. Programmet er under utarbeidelse, og det vil blant annet bli befaringer og besøk på Gjennestad vgs.

Park og Anleggsmessen
Park og Anleggsmessen på Lillestrøm avholdes 4. og 5. november 2021. Her vil NAML invitere til korte foredrag med aktuelle og interessante tema.

– Vi planlegger i samarbeid med region Øst en sosial og hyggelig samling i Oslo for alle våre medlemmer 5. november. Invitasjon kommer, forsikrer Bellingmo.

Grønn Galla 2021
Grønn Galla 2021 finner sted 17. og 18. november i Drammen. Program og påmelding kommer 1. september. Tema for årets grønne galla vil være bærekraft og naturbaserte løsninger i møte med samfunnets bærekraftsmål.

 

Ønsker du å motta nyheter fra NAML-nytt, og få varsel når vi publiserer nye saker? Meld deg på her!