Vestre Habitats vil stoppe tapet av biologisk mangfold

OSLO: – Mange anleggsgartnere er allerede svært gode på å ta vare på biologisk mangfold, og har for eksempel laget egne insektboliger og lar løvet og død ved ligge om høsten fordi det gir mat og skjul til mange småkryp. Det vi tilbyr med Vestre Habitats er en mer langsiktig installasjon i byparken eller rundkjøringen, hvor anleggsgartnere kan bruke innmat og organisk materiale tilpasset og egnet til ulike geografiske områder, sier prosjektleder Marianne Preus Jacobsen hos den norske utemøbelprodusenten Vestre.

Denne høsten lanserte Vestre utemøbelserien Vestre Habitats. Målsetningen er å undersøke hvordan vi kan få til et større biologisk mangfold i urbane områder gjennom smart møbeldesign og vegetasjonsintervensjoner, og gjennom dette være med å stoppe tapet av biologisk mangfold.

Vestre er en betydelig norsk utemøbelaktør, og når en såpass viktig premissleverandør for norske uterom kommer på banen med en produktserie som dreier seg om noe mer og viktigere enn bare uteromsmøblering er det naturlig at NAML-nytt vil høre mer om denne satsingen.

Prosjektleder Marianne Preus Jacobsen hos Vestre forteller at prosjektet startet for snart to år siden.

Alexander Qual og René Hougaard. Foto: Vestre Street Furniture

Biologisk mangfold i urbane rom
– Rett før utgangen av 2019 tok Alexander Qual (partner i Rethink Studio) og René Hougaard (ARDE) uavhengig av hverandre kontakt med Vestre. Begge designerne hadde samme tilnærming og samme grunnidé; å utvikle utemøbler for å øke biologisk mangfold i urbane rom, sier hun.

– Det vi nå har lansert med Vestre Habitats er et møbelseriekonsept som vi nå tester på ulike geografiske områder, og planen er at de første produktene i Vestre Habitats-sortimentet er klare for salg i løpet av 2022.

– Vi har invitert to eksperter, begge biologer, med i prosjektet: Paleontolog og forfatter Lene Liebe Delsett og den danske biologen og innehaveren av firmaet Vildskab, Katrine Turner. De bidrar i produktutviklingen og med kunnskap, også til våre målgrupper på prosjektnettstedet vestrehabitats.no. Her deler de tips og råd i sine blogger, forteller Preus Jacobsen.

Lene Liebe Delsett og Katrine Turner. Foto: Vestre Street Furniture

Ekspertene
Lene ga tidligere i år ut boken «Brennmaneteffekten – Hvordan går det med den norske naturen» som er et glimrende bidrag til folkeopplysning om å ta vare på naturen. Lenes blogg finner du her: https://www.vestrehabitats.no/lene-liebe-delsett

Katrine har sin egen serie på dansk TV, DR, hvor hun deler råd til å skape mer biologisk mangfold i hagen:  https://www.dr.dk/drtv/se/vilde-haver-_-goer-det-selv_-saadan-laver-du-vandhuller_209336

Biologisk mangfold i byer og parker
– Vi vet at veldig mange anleggsgartnere allerede er svært gode på å ta vare på biologisk mangfold, og har for eksempel laget egne insektboliger og lar løvet og død ved ligge om høsten fordi det gir mat og skjul til mange småkryp. Det vi tilbyr med Vestre Habitats er en mer langsiktig installasjon i byparken eller rundkjøringen, med Vestre-kvaliteten på stål og tre, hvor anleggsgartnere kan bruke innmat og organisk materiale tilpasset og egnet til ulike geografiske områder, sier Preus Jacobsen.

– Kanskje er det ønskelig å skape flere boliger for humler eller sommerfugler, og beskytte de mot rovdyr som vepsen, legger hun til.

Hvordan opplever dere fokuset på biologisk mangfold hos de norske kundene deres?

– Det er en økende bevissthet om bærekraft i samfunnet generelt, og det er et økende fokus på å ta vare på biologisk mangfold i byer og parker. Naturverngrupper slik som organisasjonen Sabima har bedt oss om å slutte å slå plener og la villblomstene gro for å bedre livsvilkårene for pollinatorer som humler og bier. For oss virker det som at anleggsgartnerbransjen er langt fremme og har respondert raskt på dette og det lages ville blomsterenger og summende hager. Et velkjent eksempel er Vestre Gravlund i Oslo med gartner, miljøambassadør og felespiller Magnus Gommerud Nielsen i spissen, sier Preus Jacobsen.

Marianne Preus Jacobsen. Foto: Vestre Street Furniture

Økt bevissthet og mer kunnskap
– Tilbakemeldingene vi har fått så langt har kun vært positive og NAML-nytt er blant de første norske fagblader som tar kontakt. Vi antar det skyldes at interesse for møblering som bidrar til å ta vare på biologisk mangfold er stor blant anleggsgartnere.

Er dette noe som har endret seg de seneste årene?

– Ja, det tror vi ganske bestemt. Det er en merkbar økt bevissthet og mer kunnskap hos flere av oss, fordi vi har fått mer forskning, flere informative FN-rapporter og at vi alle opplever at vi må gjøre mye mer for å ta vare på naturen, økosystemene og planeten vår. Særlig tydelig blir endringen hvis man sammenlikner med hvordan det var for 10-15 år siden. Nå har flere og flere har implementert bærekraft i kjernen av virksomheten. Det er bare å se på utvalget at økologiske og kortreiste matvarer i de store butikkjedene og fokuset på bærekraftig tekstilproduksjon og klær, og ikke minst at klima og miljø har blitt det viktigste temaet ved årets stortingsvalg.

Hvor tror dere de største markedene for Vestre Habitats vil være?

– Vi tar utgangspunkt i at dette kan passe inn i alle byer. Vestre er etablert med salgskontorer i Sverige, Tyskland, Storbritannia og USA, og våre utekontorer melder at de forventer at Vestre Habitats blir tatt like godt imot i de ulike markedene som på vår utstilling under den pågående Milan Design Week.

Foto: Vestre Street Furniture

Dialog og ettertanke
– Denne møbelserien inviterer til dialog og ettertanke. For eksempel handler LOG benken om å la et dødt tre bli liggende i byparken og benkkonstruksjonen beskytter forråtnelsesprosessen av død ved og la naturen få gå sin gang – i fred og ro. Det er langt større antall arter og mikrober i døde stokker enn i et levende tre, og dette biologiske mangfoldet er det svært viktig å bevare og forhåpentligvis øke, sier prosjektlederen.

– Vi trenger mikroorganismer som bakterier. Alle økosystemer på jorden bryter sammen uten bakteriene. For eksempel er det flere bakterier i ett gram jord enn det er mennesker i verden, poengterer hun.

Foto: Vestre Street Furniture
Ønsker du å motta nyheter fra NAML-nytt, og få varsel når vi publiserer nye saker? Meld deg på her!