Ni av ti gikk tur i nærområdet sitt under forrige bølge av pandemien

OSLO: Grøntområdene er viktigere enn noen gang før. Rekordhøye 93 prosent av befolkningen gikk tur i nærområdet sitt under den forrige bølgen av pandemien. Dette kommer fram av tall som Statistisk Sentralbyrå la fram i dag.

Dagen etter at Regjeringen varslet nye og strenge tiltak mot den nye smittebølgen la Statistisk Sentralbyrå fram ferske tall fra levekårsundersøkelsen for 2021 som viser at den forrige bølgen av pandemien sendte ni av ti av oss ut på tur i nærområdene våre.

Hele 92,5 prosent av befolkningen har i løpet av 2021 gått fottur i parker eller naturomgivelser i nærheten av bolig.

Tallene er gjennomgående høye for hele landet. I Oslo har hele 94,2 prosent av respondentene benyttet parker eller nærområdet sitt til tur i løpet av året, mens Troms og Finnmark i den andre enden av skalaen slett ikke ligger langt unna og kan vise til hele 87,3 prosent.

Vi trenger grøntområdene
– Vi ønsker å oppmuntre de som drifter parker og uteområder til å holde uteområdene åpne.  Vi trenger våre grønne områder mer enn noen gang. Fagarbeidere utfører vedlikehold og holder områdene ryddige og rene i disse dager hvor bruken er mangedoblet, skrev FAGUS i en appell som ble publisert på hjemmesiden deres 2. april i år, og tallene fra SSB viser at grøntområdene definitivt har blitt tatt i bruk.

Historisk sett viser 2021-tallene den største andelen som noen gang er registrert i Levekårsundersøkelsen, og antallet turgåere er en markant oppgang fra 2020 hvor 76 prosent sa det samme.

– Undersøkelsen kartlegger friluftslivsaktivitet ett år tilbake i tid, altså spør man i 2021 i stor grad om friluftslivsaktivitet under pandemien. Det kan virke som mange har benyttet seg av omgivelsene i nærheten av hjemmet til friluftslivsformål, sier SSBs Håvard Bergesen Dalen i en pressemelding fra SSB publisert 8. desember.

Gåturer i nærheten av hjemmet mest utbredt
Undersøkelsen fra SSB kartlegger ulike former for friluftsliv, og den mest utbredte friluftsaktiviteten er gåturer i nærheten av hjemmet, etterfulgt av fotturer i fjell, skog og mark, og bading. Det er forskjeller i deltakelse mellom ulike grupper i befolkningen. Med unntak av jakt er andelen som har drevet med de ulike friluftslivsaktivitetene større for personer med utdanning på høyskole- eller universitetsnivå.

Andelene med lavest friluftslivdeltakelse finner vi blant uføre, arbeidsledige, eldre og personer med lav utdannelse.

Informasjon fra SSB om levekårsundersøkelsen
Levekårsundersøkelsen er en intervjuundersøkelse blant et representativt utvalg av den norske befolkningen som er 16 år eller eldre. Undersøkelsen har ingen øvre aldersgrense. Undersøkelsen gjennomføres som telefonintervju, og i alt 6031 personer svarte på undersøkelsen.

Svarene i Levekårsundersøkelsen 2021 ble samlet inn mellom januar og juni 2021. Mange av spørsmålene kartlegger siste 12 måneder. Det betyr at undersøkelsen kartlegger situasjonen under koronaepidemien. I perioder var det restriksjoner for å begrense smitte, og dette kan ha påvirket svarene i undersøkelsen. Man må ta hensyn til dette bår man tolker resultatene og når man sammenlikner tall fra årets undersøkelse med tall fra tidligere år.

Ønsker du å motta nyheter fra NAML-nytt, og få varsel når vi publiserer nye saker? Meld deg på her!