Bedre vekstvilkår for trærne i Bygdøy Allé

OSLO: Nå skal det bli bedre å være kastanjetre i Bygdøy Allé. Både Agaia og NorgesJord er involvert i Oslo kommunes prøveprosjekt i paradegaten, hvor målsetningen er å etablere en ny standard for hvordan trær skal plantes og overvann håndteres i fremtidens byer.

Det er LINK Arkitektur som har initiert prosjektet og utarbeidet løsningene i samarbeid med Ørjan Stål, med støtte fra Multiconsult. Pilotprosjektet ble gjennomført som en totalentreprise for BYM hvor Agaia var kontraktspart med Link og MC som rådgivere. Videre har Norgesjord deltatt aktivt med produksjon av det rotvennlige forsterkningslaget. Sammen har disse fem lansert et konsept som er prøvd ut med gode resultater i Sverige, og som også kan vise til lovende resultater i Tyskland.

– Løsningen vår går enkelt fortalt ut på å lage vekstmedier som gir både luft, næring og vann til trærne, og som samtidig håndterer store mengder vann, sier landskapsingeniør og leder for landskapsteamet i LINK Arkitektur, Ivar F. Nielsen. Han har mer enn tjue års erfaring fra bygg- og anleggsbransjen både som landskapsingeniør og anleggsgartner, og forteller at løsningen de nå prøver ut også er tenkt å løse enda en viktig oppgave.

Forurenset takvann
– Rundt Bygdøy Allé er det en rekke kobberbeslåtte tak, og nedbøren som treffer disse takene kan inneholde betydelige mengder kobber idet den når bakkenivået. Der møter vannet både salt og veistøv, som heller ikke akkurat bidrar positivt til vannkvaliteten.

–  Derfor bør ikke dette vannet kobles på de eksisterende overvannsnettene, men føres under bakken og renses. Dette er også en oppgave som løses av prosjektet vårt, som ikke bare fordrøyer og filtrerer vannet, men også håndterer forurensingen, sier han.

Røttene søker seg nedover
Rent strukturelt har LINK Arkitektur og samarbeidspartnerne levert en løsning med langsgående grøfter som er fylt med en rotvennlig steinmasse. Dette gir store langsgående vekstvolumer, og trærne får et større vekstmassevolum tilgjengelig enn om de skulle stått i hver sin grop. Teorien er også at røttene da vil søke seg ned i det rotvennlige forsterkningslaget fremfor å søke inn i bærelaget i veiene, og at de dermed vil sprenge mindre mot overflaten.

– Røttene går dit det er mest tilgjengelig vann, luft og næring, og for bytrær sin del er det ofte helt oppe i bærelagene. Her tror vi de vil søke dypere, og det vil både gi friskere trær og bedre veier, sier Nielsen.

Men hva så med absorberingen av overvannet, og ikke minst den bebudede rensingen av dette? Det er her NorgesJord kommer inn i bildet.

Grove steinmasser, grus, kompostjord og biokull
– Nederst i grøftene våre har vi lagt en blanding av grove steinmasser og biokull, og over dette har vi så lagt en blanding av grus, kompostjord og biokull. Slik har vi skapt et miljø som trærne trives i, samtidig som vi leverer den bæreevnen som veiene trenger. Vi har også gjort plass til store mengder overvann, sier Nielsen.

– Biokullet er et organisk materiale produsert av hogst- og hageavfall som er forbrent slik at vi til slutt sitter igjen med ekstremt mye karbon med en helt enormt stor overflate. Dette kullet har en formidabel evne til å holde på både fuktighet og næring, og det binder opp forurensningen, legger han til samtidig som han presiserer at dette er en varig egenskap ved biolullet.

– Dette er et produkt som er ferdig omdannet. Det er brent ned til karbon, og det komposterer ikke. Det har evne til å fungere over lang tid.

Forsøk med trær plantet i kasser rett i disse massene har vist god rotutvikling.

– Målet vårt er at trærne skal vokse riktig, med en sunn startfase på våren og en sunn avmodningsfase på høsten. Både for de eldre trærne vi har rehabilitert og de unge trærne vi har plantet ut i Bygdøy Allé har dette fungert bra. Det er vital vekst i alle trærne. Dette er trær som normalt har tøffe vekstvilkår, og vi er veldig fornøyde med prosjektet så langt. Det har vi inntrykk av at våre oppdragsgivere i Bymiljøetaten i Oslo kommune også er, sier Nielsen.

City BioBed

Anleggsgartnermester Tore D. Carlsen hos NorgesJord forteller at de har brukt to forskjellige resepter i bunn og topp, og at fokuset har vært vannhåndteringen og å skape et godt vekstmedium for røttene.

– Begge disse to jordseriene er en del av det rotvennlige bærelaget vi har utviklet og som vi nå selger under merkenavnet City BioBed. Vi begynner å få en del erfaring nå, og vi har hatt flere store leveranser etter denne leveransen til Bygdøy Allé.

– Vi har også utviklet flere spennende LOD-jordsammensetninger som nå blir brukt blant annet av Bymiljøetaten.

Carlsen presiserer at næringsinnholdet i biokullet vil bli vasket ut over tid, og at det derfor er viktig med riktige  gjødselplaner tilpasset de ulike  vekstene som er plantet.

Fra venstre: Tore D. Carlsen (NorgesJord), Tørres Rasmussen (LINK, nå Bymiljøetaten i Oslo kommune) og prosjektleder Ola Lier (Agaia/Steen & Lund). Alle fotos: NorgesJord
Ønsker du å motta nyheter fra NAML-nytt, og få varsel når vi publiserer nye saker? Meld deg på her!