Pressemelding: Årets grønne park 2018

NAML har utnevnt Havstein Kirkegård i Trondheim til ÅRETS GRØNNE PARK 2018

(Pressemelding fra NAML, Norske anleggsgartnere, miljø- og landskapsentreprenører).

Norske Anleggsgartnere – miljø og landskapsentreprenører, NAML, er en bransjeorganisasjon som har som formål å samle alle kvalifiserte anleggsgartnere og andre som driver bedrift innen grøntanleggsbransjen. Gjennom å sette fokus på gode og viktige grøntanlegg vil organisasjonen styrke tilliten til næringen og heve dens omdømme i samfunnet. Prisen ”Årets grønne park” ble innstiftet og første gang delt ut i 1989. I 2018 er det følgelig for 30. gang at prisen deles ut. Følgende statutter legges til grunn ved utnevnelsen:

a)  At parken har høy estetisk og bruksmessig verdi, også sett i forhold til anleggets omgivelser

b)  At det fagmessige nivå på skjøtsel og drift ligger høyt

c)  At parken er tilgjengelig for allmennheten

Havstein kirkegård ble anlagt alt i 1854 – tre år før Havstein kirke ble bygget i 1857. Kirkegården omfattet i 2007 61 da og hadde over 5.500 gravlagte personer.

Den gamle kirkegården ble utvidet på slutten av 1990-tallet. Veisystemet ble knyttet til den eldste kirkegården og det ble anlagt store treplantinger langs veiene gjennom kirkegården. Den første minnelund for urnegraver ble anlagt.

I 2011 ble det vedtatt å utvide kirkegården med ytterligere 50 da. og slik knytte kirkegården til den tyske krigskirkegården. Konkurransen om utformingen ble vunnet av firma Agraff as, Trondheim. Den nye utvidelsen ble vigslet i 2014.

I 1943 ble Havstein krigskirkegård anlagt av den tyske okkupasjonsmakten for tyske soldater som ble drept eller døde i Norge under 2. verdenskrig. Krigskirkegården ble utvidet i 1955 til å omfatte vel 3.000 graver. Den blir vedlikeholdt av Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Krigskirkegården har vært åpen for allmennheten siden 1960.

NAML har lagt følgende forhold til grunn for utnevnelsen:

  • Havstein kirkegård viser et spenn fra den tradisjonelle kirkegårdsutforming slik kirkegårder tradisjonelt ble anlagt på midten av 1800-tallet til en annen og friere terrengforming og en spennende og nytenkende plantebruk på 2000-tallet. Det nye anlegget inkluderer og omslutter den tyske krigskirkegården fra 1943 på en respektfull og verdig måte.
  • Vedlikeholdet av Havstein kirkegård er krevende. Det omfatter alt fra oppfølging av store treplantinger til store plantefelt med blomstrende stauder mot en bakvegg av store grasarter. Kirkegården fremsto sent i august – da sommeren var på hell – som vakker og velstelt. Dette er etter flere sesongers drift
  • Kirkegårder er ved siden av sitt egentlige formål ofte et mye brukt område for rekreasjon. Havstein kirkegård innbyr til i særlig grad til ettertanke og opplevelse også med hensyn til kultur og natur. Den ligger skjermet og samtidig i nær tilknytning til store boligområder.

Som det fremgår av statuttene legges det stor vekt på fagmessig høyt nivå på drift og vedlikehold av anlegget ved siden av bruksmessige og estetiske kvaliteter. Utmerkelsen i år er ment som honnør til Kirkelig fellesråd i Trondheim som har satset på nytenking og kvalitet i kirkegårdsutviklingen.

Samtidig fremheves innsatsen til staben ved Havstein kirkegård som med stor faglig kompetanse og entusiasme har gjort Havstein kirkegård til en perle og en attraksjon på Byåsen i Trondheim.

TIDLIGERE UTNEVNELSER AV ”ÅRETS GRØNNE PARK”

1989  HASLUM KIRKEGÅRD, BÆRUM

1990  STUDENTERLUNDEN I OSLO

1991  RAVNEDALEN I KRISTIANSAND

1992  VERITASPARKEN I BÆRUM

1993  JERNBANEPARKEN PÅ HAMAR

1994  HYDROPARKEN I OSLO

1995  BOTANISK HAGE I OSLO

1996  SANDVEDPARKEN I SANDNES

1997  ILAPARKEN I TRONDHEIM

1998  HAFSLUNDPARKEN I SARPSBORG

1999  DAMSGÅRD HOVEDGÅRD LAKSEVÅG – BERGEN

2000  LOHØGDA BORETTSLAG I OSLO

2001  BRAGERNESÅSEN, DRAMMEN

2002  BREKKEPARKEN I SKIEN

2003  BARONIET ROSENDAL, KVINNHERAD

2004  VALHALLAPARKEN I NARVIK

2005  GAMLEHAUGEN I BERGEN

2006  DRONNINGPARKEN I SLOTTSPARKEN –OSLO

2007  MUUSTRØPARKEN I INDERØY

2008  RÅDHUSPARKEN I MOSS

2009  BYPARKEN I STAVANGER

2010  BYPARKEN I MOSJØEN

2011  UNIVERSITETET I OSLO, BLINDERN

2012  PARKEN VED GJENNESTAD GARTNERSKOLE, STOKKE

2013 NANSENPARKEN, SNARØYA I BÆRUM

2014 ELVEPARKENE I DRAMMEN

2015 DYREPARKEN KRISTIANSAND

2016 PARKEN – NORGES MILJØ OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET

2017 PRESTEGÅRDSHAGEN I SPYDEBERG

2018 HAVSTEIN KIRKEGÅRD, TRONDHEIM