Utemøbler kan redde verden. Litt.

Bærekraft er selve grunnpilaren for den norske utemøbelprodusenten Vestre. NAML-nytt tok en prat med daglig leder Jan Christian Vestre i anledning foredraget han skal holde om nettopp bærekraft under park- og anleggsmessen på Lillestrøm 21. og 22. november.

– Utemøbler kan redde verden. Litt, sier en svært engasjert Jan Christian Vestre da vi treffer ham like før han skal til USA for å inngå en stor avtale for et prosjekt i California som han beskriver som ”dobbelt så stort som Aker Brygge”.

– Bærekraft er et bærende prinsipp i alt Vestre gjør. Ingen kan redde verden alene, men alle kan gjøre litt. Om alle bidrar med det de kan vil vi sammen klare å snu den negative utviklingen, sier han.

LES OGSÅ: Studietur til Köln

Ni av 17 bærekraftsmål
For å vise at han mener alvor trekker han fram en oversikt over FNs 17 bærekraftsmål, som er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

– Vi har vedtatt ni av disse målsetningene for vår egen bedrift. Vi skal fremme god helse (4), ren energi for alle (7), anstendig arbeid og økonomisk vekst (8), innovasjon og infrastruktur (9), mindre ulikhet (10), bærekraftige byer og samfunn (11), ansvarlig forbruk og produksjon (12), stoppe klimaendringene (13) og liv på land (15), forteller han.

– Ungdommen er opptatt av disse problemstillingene, og ønsker å redde verden. Anleggsgartnerbransjen bør ta tak i dette. Bransjen sliter med rekrutteringen, og en måte å snu dette på kan være vise ungdommene den viktige rollen anleggsgartnerne kan spille i denne snuoperasjonen. Miljøbevisste unge kvinner og menn kan utrette store ting i anleggsgartnerbransjen, som jo er en av nøkkelbransjene når det kommer til hvordan byene våre er utformet, legger han til.

Sosial forandring gjennom bymøblering
Å skape sosial forandring gjennom bymøblering er et tema som engasjerer Jan Christian Vestre sterkt.

– Vi fikk en forespørsel om en større leveranse til England for en tid tilbake. Problemet var at kunden ønsket designet og kvaliteten vår, men de ville også at vi skulle montere pigger på sittemøblene – såkalte spikes – som gjorde dem ubehagelig å sitte lenge på. Hensikten deres var rett og slett å hindre at folk slo seg ned over tid, forteller han.

Responsen fra utemøbelprodusenten var kontant. ”We are sorry, but we don’t do that”.

Byene trenger gode sosiale møteplasser
– Fiendtlig arkitektur må aldri bli en løsning på sosiale problemer. De må løses politisk. Vårt bidrag til sosial forandring skal være positivt, ikke negativt, sier Jan Christian Vestre.

Som et eksempel på en slik positiv forandring trekker den daglige lederen i Vestre fram et møbleringsoppdrag i England som selskapet måtte sloss for å få gjennomført.

– Vi leverte sittemøbler til et torg i Brixton, og måtte gå runder med det lokale politiet for at de skulle tillate møbleringen. Det har vært sosiale utfordringer i denne bydelen i London, og politiet mente at flere møteplasser kunne føre til anti social behaviour Vi insisterte på det motsatte; at det Brixton trengte var gode sosiale møteplasser. Vi fikk rett. Nå møtes folk på tvers av alder og kulturell bakgrunn, og de eldre i området har begynt å vise seg i gatebildet igjen. Det viste seg at disse savnet noe så elementært som benker de kunne sitte og hvile på, for avstandene er store i London. Nå har utemøbleringen gjort dette området av Brixton både tryggere og triveligere, forteller den norske utemøbelprodusenten.

LES OGSÅ: Ny skatepark i Oslo

Familie-eid
Friheten til å takke nei til oppdrag som ikke stemmer med den vedtatte og ambisiøse profilen for Vestre, og friheten til å sette seg høye og gjerne også kostnadskrevende mål, tilskriver den daglige lederen eierstrukturen i selskapet.

– Vi er familie-eid, og har ingen bakenforliggende investorer som krever kortsiktig avkastning. Vi har vedtatt at Vestre skal være verdens mest bærekraftige møbelprodusent innen 2025, og har bare så vidt startet dette arbeidet. Vi var den første utemøbelprodusenten som kvalifiserte for Svanemerket, men har satt oss høyere mål enn dette. I dag impregnerer vi for eksempel treverket vårt med linolje, men fortsatt må vi bruke en liten mengde kobber i saltvæsken som brukes i starten av denne impregneringsprosessen. Innen 2025 skal vi ha funnet nye og hundre prosent miljøvennlige løsninger, sier han.

LES OGSÅ: Nettstedet jobbbute.no lansert

Resirkulering og reparasjon
Han trekker også fram resirkulering og reparasjon som vesentlige faktorer i arbeidet med å gjøre virksomheten mer bærekraftig.

– Stålproduksjonen er enormt kraftkrevende, og selv om vi kun benytter norsk aluminium og svensk stål av høyeste kvalitet, med strenge miljøkrav til leverandørene våre, arbeider vi for mest mulig resirkulering. Ta søppelspannene på Torgalmenningen i Bergen som et eksempel. Etter ti år var disse herjet av røff bruk. Vi fraktet dem til fabrikken i Sandnes for omlakkering, og sendte dem tilbake igjen til Bergen kommune med 15 års garanti. Slik sparer kommunen både penger og miljøet, poengterer han.

– Vi er også kompromissløse på kvalitet. I det lange løp vil kvalitet trumfe pris, og for leverandører i Skandinavia er det kvalitet og bærekraft vi kan konkurrere på. De pulverlakkerte møblene våre er for eksempel gjennom 15 forskjellige forbehandlinger før selve lakkeringen, og de leveres med Nordsjøstandard og 15 års heftgaranti. Slik matcher vi godt den norske anleggsgartnerbransjen, som også leverer arbeider av høy kvalitet. Kvalitet koster, men det lønner seg i lengden, og vi må aldri gå på akkord med dette, sier Jan Christian Vestre.

LES OGSÅ: Viktig møte i pedagogisk nettverk

Det gode vinner til slutt
Han har stor respekt for de norske anleggsgartnerne.

– Jeg reiser mye rundt i verden, og jeg ser at de arbeidene som utføres her hjemme er dønn solide og at der ligger en ekte yrkesstolthet i bunn. Jeg ser også et oppriktig engasjement i bransjen for hvordan anleggsgartnerne kan bidra til å skape bedre og mer bærekraftige byer. Derfor er det synd at det ikke er flere unge som søker seg til bransjen. Ungdom som vil forandre verden både kan og bør engasjere seg politisk, men de bør også være bevisst på hvordan de kan gjøre verden bedre gjennom yrkesvalget sitt. Anleggsgartner er et slikt valg. Målsetningen for oss alle sammen bør være å endre verden litt hver dag. Det gode vinner til slutt, avslutter en optimistisk Jan Christian Vestre.

LES OGSÅ: Med hele fylket som arbeidsplass

Park og Anlegg 2018
Dersom du vil lære mer om Vestre og fokuset deres på bærekraftig produksjon kan du treffe Jan Christian Vestre under fagmessen Park og Anlegg på Lillestrøm i slutten av november.

Her vil Jan Christian Vestre holde et foredrag 21. november klokken 12.00.

Lenke til Park og Anlegg finner du her.