Fortsatt ledige plasser på studiet i lokal overvannsdisponering

Rakk du ikke søknadsfristen til fagskoleutdanningen Lokal overvannsdisponering ved Norges grønne fagskole – Vea? Det er fortsatt mulig å søke!

– Dette studiet ble utviklet i fjor i tett samarbeid med bransjen, og det første året ble fylt opp med engasjerte elever. Vi håper på en like bra studentgruppe på  studiet som starter i august, og vi har plass til 15 studenter, forteller markedsansvarlig Grethe Bøhn Busterud ved Vea.

Hun fattet en spesiell interesse for nettopp dette studiet da hun startet i jobben som markedsansvarlig.

– Dette er en viktig spesialkompetanse som er nødvendig for samfunnet. Med større klimautfordringer, heftigere regnvær og dertil problematikken med «hva gjør vi med alt vannet?», så trengs det mye kompetanse rundt LOD-tiltak.  Gevinsten med å iverksette LOD-tiltak er store. Samfunnet kan spare enorme beløp på forebyggende tiltak, som samtidig er miljøskapende og bærekraftige. Anleggsgartnere og kommuner bør absolutt se verdien av dette, og investere i og tilby denne kompetansen til sine ansatte, sier hun.

Foto: Tor Jørgen Askim, NAML

Gode referanser
Blant studentene det første året var virksomhetsleder for bydrift i Sandnes kommune, Sveinung Sviland. Han er utdannet anleggsgartner med mesterbrev, og ønsket mer kompetanse på overvannsdisponering. Les intervju med Sveinung ved å klikke her.

For mer informasjon om selve utdanningstilbudet, klikk her.

Nettbasert utdanning med seks fellessamlinger
Studiet i lokal overvannsdisponering passer for anleggsgartnere, ansatte i vann- og avløpsbransjen, grøntanleggsforvaltere og planleggere. Opptakskravet er Vg3 anleggsgartnerfaget med bestått fagprøve eller realkompetansevurdering, og studiet gir 30 studiepoeng.

Det går over seks samlinger, hver på fem dager (mandag til fredag), og oppstart er 19. august 2019. Studieavgiften er 14.000 kroner.

– Fagskoleutdanningen er fleksibel, og foruten de faste samlingene vil det være nettundervisning. De fysiske samlingene vil være på Vea i uke 34, 38, 46, 4, 10 og 14, forteller Bøhn Busterud.

Studier i tillegg til jobb
Søknadsfristen til studiet i Lokal overvannsdisponering var opprinnelig 15. april, men siden det ikke er fulltegnet, er det fortsatt mulig å søke seg plass.

– Målgruppen vår er først og fremst ansatte i kommune (VA) og anleggsgartnerbransjen som kan gjennomføre studiet i tillegg til jobb. Dette er et deltidsstudium som inneholder en spesialkompetanse som bransjen trenger, og som vil løfte de bedriftene som investerer i dette gjennom sine ansatte, forteller markedsansvarlig ved Vea.

Åpent for både offentlig og privat ansatte
Hun håper på en miks av private og offentlige ansatte når studiet starter opp i august.

– Kompetanseheving internt i bedrift er en viktig gode for å binde de ansatte tettere til bedriften. Ved å investere i kompetanse så skaper det et gjensidig verdigrunnlag og flere bein å stå på for bedriften, smiler hun.

Foto: Tor Jørgen Askim, NAML

Et raskt voksende arbeidsfelt
Prosjektleder Tor Jørgen Askim i NAML har vært opptatt av lokal overvannsproblematikk i en årrekke. Han anbefaler alle medlemsbedriftene i NAML å vurdere studiet ved Vea.

– Lokal overvannsdisponering (LOD) er et raskt voksende arbeidsfelt og fagområde i byene og tettstedene våre. Klimaendringene har ført til perioder med mye nedbør, men også lange tørkeperioder. Disse endringene utfordrer faget vårt, men de gir også nye spennende muligheter, sier han.

NOU 2015:16
I NOU (Norges offentlige utredninger) 2015:16  kan vi lese:

Overvann i byer og tettsteder som problem og ressurs viser tydelig hvilket potensial vår bransje har i det viktige arbeidet med klimatilpassing. De samfunnsmessige konsekvensene av klimaendringene er så store at dette området i fremtiden vil være belagt med en form for kompetanseprøving. Da er det viktig å eie riktig kompetanse på bygging drift og vedlikehold og til slutt kunne dokumentasjon av eget arbeid.

Foto: Tor Jørgen Askim, NAML

Nødvendig å øke kompetansen
– NAML og Vea har sammen med landets tyngste kompetanse laget en utdanning for ansvarlig utførende på dette området. Første kull er ute med gode erfaringer, og nå er det viktig at vi fyller på med søkere så vår samlede kompetanse kan bety noe i en større strategi med klimatilpassing, sier Askim.

De åpne overvannsløsningene ligger nært anleggsgartnerens eksisterende kunnskap. Askim mener likevel det er er nødvendig å øke kompetansen for å kunne bygge og dokumentere fremtidens overvannsløsninger, og for å kunne behandle vann som en ressurs og beherske etablering av vegetasjon på områder som i utgangspunktet ikke er særlig egnet for vekst.

– Dette krever tilleggskunnskap, noe som er dokumentert i en evaluering av prosjekter utført i Oslo kommune. Undersøkelsen avdekker feil som kunne vært unngått dersom kunnskapen hadde vært bedre, sier han.

Foto: Tor Jørgen Askim

I kontinuerlig utvikling
Tor Jørgen Askim legger til at LOD er i kontinuerlig utvikling, og at nye løsninger prøves og dokumenteres.

– Som bransje har vi behov for et hjemsted for utvikling og dokumentasjon av praktiske tiltak, gjerne i et samarbeid med de som utdanner ansvarlig prosjekterende på området, slår han fast.

– Utdanningen inneholder også ADK kurs, slik at vi kan håndtere eventuelle på slipp til offentlige anlegg. Sats på LOD kompetanse på vegne av bedrift og bransje, og meld din interesse i dag, avslutter han.

Foto: Tor Jørgen Askim, NAML
Ønsker du å motta nyheter fra NAML-nytt, og få varsel når vi publiserer nye saker? Meld deg på her!