Opprustingen av Olav Vs gate er i gang

Mandag 2. september startet gateopprustingsprosjektet i Olav Vs gate i Oslo som NAML-nytt omtalte i januar i år. Reaksjonene lot ikke vente lenge på seg.

En rekke trær felt i Oslo sentrum: – Jeg fikk helt vondt i hjertet, var tittelen på Aftenpostens dekning av trefellingen i Olav Vs gate.

MDG feller trær og vedtar utbygging av 20 mål grøntområde dager før valget, skrev Dagbladet i sin omtale av saken.

Folk bryr seg
NAML-nytt omtalte dette opprustingsprosjektet allerede 28. januar i år, og lenke til den saken finner du her. Nå er altså pilotprosjektet for utslippsfrie byggeplasser i gang, og den umiddelbare oppmerksomheten omkring prosjektet ble nok en litt annen enn Bymiljøetaten i Oslo kommune hadde håpet på.

Samtidig viser kanskje de sterke reaksjonene at folk bryr seg om de grønne verdiene i Oslo, og det kan være en positiv ting å ta med seg videre for Oslo kommune.

LES OGSÅ: Store trær på flyttefot

Gaten trenger en opprustning
Prosjektleder Karin Dalberg i Bymiljøetaten velger å tolke reaksjonene slik.

– Folk er engasjert i byen sin og hva som skjer. Gaten trenger en opprustning. Nå blir det god plass til fotgjengere i gaten, og Olav Vs gate skal bli en vakker, grønn gate med brede fortau og utsikt til fjorden. Det håper vi folk blir fornøyd med, forsikrer hun.

Rødlønn vil erstatte lindetrærne
Hun forteller at gateopprustningsprosjektet er planlagt ferdigstilt ved årsskiftet 2020/21. Den øvre delen av Olav Vs gate – som blir gågate – er planlagt ferdigstilt våren 2020. Det er planlagt å plante 12 nye trær i den øvre delen av Olav Vs gate våren 2020, og i den nedre delen av gaten på høsten til neste år.

– De nye trærne vil være av typen rødlønn, som gir fin avstand til bygninger, synlighet til fasadene og plass for trafikk, opphold og gående under trærne. Ved å samle trærne på den på østre siden av Olav Vs gate får vi en åpen siktlinje fra Johanne Dybwads plass og ned mot fjorden, sier Dalberg.

Her finner du en nærmere presentasjon av prosjektet på Oslo kommune sine nettsider

Steen og Lund AS valgt som entreprenør
Prosjektet har blitt valgt til å være pilot for utslippsfri anleggsplass i Miljøhovedstadsåret 2019. Dette vil være en viktig del i anskaffelsen samt at man har inngått egen konsesjonsavtale for leie av utslippsfrie anleggsmaskiner til bruk i denne entreprisen, het det i utlysningsteksten på Doffin da entreprisen ble utlyst tidligere i år.

Steen og Lund AS vant anbudet som entreprenør for prosjektet, og Sørby Utleie leverer nullutslippsmaskinene.

Utslippsfri byggeplass
Bærekraft og utslippsfrie byggeplasser er svært aktuelle tema for anleggsgartnerbransjen, og NAML-nytt vil følge opp prosjektet i Olav Vs gate når arbeidene er godt i gang i høst.

Inntil da anbefaler vi reportasjen under fra Klimaetaten i Oslo kommune, publisert 20. mars i år.

Utslippsfri byggeplass med el-gravemaskiner

Fotos: Erik Johan Worsøe Eriksen
Ønsker du å motta nyheter fra NAML-nytt, og få varsel når vi publiserer nye saker? Meld deg på her!