30 år med mørketid og midnattssol

De som synes at sommersesongen i anleggsgartnerbransjen kan være hektisk bør sende en vennlig tanke til Anleggsgartner Odd Erik Oppheim AS i Alta. Hos dem varer sesongen kun et halvt år.

– Som oftest klarer vi å komme i gang rundt månedsskiftet april/mai, men det hender at vi passerer 17. mai før vi har barmark og kan rulle ut maskinparken vår, sier daglig leder Odd Erik Oppheim i en av verdens nordligste anleggsgartnerbedrifter – Anleggsgartner Odd Erik Oppheim AS i Alta.

Vinteren kommer i oktober og varer til mai
– Samtidig kan vinteren komme allerede i oktober dersom vi er uheldig, så du kan trygt si at vi har noen spesielle utfordringer her oppe i nord, legger han til.

På tross av disse vanskelige rammevilkårene har Anleggsgartner Odd Erik Oppheim AS nettopp rukket å passere 30 år. Firmaet ble etablert 1. mai 1989, og 30-årsjubilanten sysselsetter i dag 12-14 årsverk.

LES OGSÅ: Høstens viktigste datoer

Hagekulturen er ny i nord
– Det er mye som er annerledes når du kommer så langt nord i landet som der vi befinner oss. Hagekulturen er for eksempel nokså ny i Nord-Norge. Det var først på 80-tallet at de første kommunene i Finnmark begynte å ansette parksjefer og rettet fokuset mot parker, torg og uteområder. Fortsatt er det kun et fåtall av kommunene som har egne fagetater som jobber med dette, så på mange måter er det pionerarbeid det vi driver med her oppe, sier Odd Erik Oppheim.

Han forteller at det var Kirkenes som var den første byen i Finnmark som tok tak i bysentrum, og begynte å lage gågater, torg og oppruste parkene.

– Det var vel på begynnelsen av 90-tallet en gang. Siden har flere byer fulgt etter. I dag har vi oppdrag over hele fylket, og også en del jobber i Tromsø. Du kan ikke være redd for avstander dersom du skal drive i anleggsbransjen i Finnmark. Vi må dra dit det er oppdrag. Akkurat nå holder vi for eksempel på med en jobb i Hammerfest, som er 14 mil unna. Neste uke starter vi på en jobb i Nordreisa, med 17-18 mil å kjøre. Det blir en del reising, slår han fast.

Frosten tar de varmekjære plantene
Oppheim forteller at grøntdelen av faget også må tilpasses de klimatiske forholdene.

– Sortsutvalget er veldig begrenset når vi skal velge planter som skal overleve klimaet vårt. Frosten tar de varmekjære plantene, spesielt litt inne i landet, men det har skjedd mye spennende forskning. Det er hentet morplanter fra både Alaska, Canada, Sibir og høyfjellene i Korea, og selv om vi ikke kan plukke planter fra øverste hylle på samme måte som anleggsgartnerne sørpå er det etter hvert mye bra som tåler klimaet i Finnmark, sier han.

Subarktisk klima
I følge climate-data.org er den gjennomsnittlige årlige temperaturen i Alta minus 1,3 grader Celsius. I januar er gjennomsnittstemperaturen minus 13,4 grader, mens den i juli er beskjedne 12,3 grader.

Her finner du de komplette dataene for Alta

Samtidig er det spådd at det vil være Finnmark som får de største klimaendringene i Norge de neste 80 årene, og en artikkel om dette finner du her

Prøver å strekke sesongen
– Vi gjør det vi kan for å strekke sesongen. Vi forsøker for eksempel å fundamentere ting ferdig om høsten, slik at vi kan jobbe videre oppå bakken om vinteren selv om bakken er frossen. Det skjer selvsagt i kunstig belysning, for i tillegg til frosten er det jo da mørketid, humrer Oppheim.

– På den andre siden har vi jo midnattssol om sommeren, så da er det i teorien mulig å jobbe hele døgnet. Men virkeligheten er jo selvsagt en annen. De ansatte er jo ikke maskiner, men levende mennesker med familier, fritidsinteresser og helt vanlige liv, legger han til.

LES OGSÅ: Enkelt å bli mester på blimester.com

Vintersesongen en utfordring
Anleggsgartner Odd Erik Oppheim øker bemanningen noe om sommeren, men de sliter med å finne kvalifisert arbeidskraft.

– Generelt sett kan du si at vi er litt for få ansatte om sommeren, og litt for mange om vinteren. Vi må finne en middelvei. Heldigvis har vi våre tilreisende polakker og litauere som hjelper oss når det står på som verst om sommeren. Uten dem hadde det vært nesten umulig å bemanne opp, slår han fast.

– Men vinteren er en like stor utfordring. Når vintersesongen varer i seks måneder, og ikke tre slik det er lengre sør, er det begrenset hvor mange folk vi kan ha ansatt. Vi skal jo helst ha både lønn og arbeid til dem gjennom vinteren, smiler han.

Nettopp vintersesongen er også hovedårsaken til at bedriften i dag ikke har lærlinger.

– Vi skulle gjerne gjort mer for rekrutteringen til faget, men det vil ikke være riktig overfor lærlingene å ta dem inn når vi ikke har noe fornuftig å tilby dem gjennom vinteren. Så vi har i denne omgang bestemt oss for å takke nei, sier Oppheim.

Store avstander
Han er heller ikke like mye involvert i NAML som han gjerne skulle vært.

– Alta har utmerkede forbindelser til Oslo, med tre-fire direktefly om dagen og godt med rabatterte billetter. Flytiden er imidlertid to timer, så det er begrenset hvor ofte vi har tid til å sette oss på flyet sørover, sier han.

Logistikken er imidlertid enda vanskeligere når det er snakk om NAML nord.

– Geografisk strekker lokalforeningen vår seg helt sør til Trondheim, og da snakker vi enorme avstander. Så vi blir dessverre hengende litt på utsiden av mye av det spennende som skjer i NAML-regi, sier han.

– Samtidig er det desto mer motiverende de gangene vi drar sørover og treffer gode bransjekolleger, legger han til.

Trivelige uterom skaper trivsel
Odd Erik Oppheim er stolt av det bedriften har fått være med på i de 30 årene som har gått siden selskapet ble etablert.

– Odd Erik Oppheim AS har fått vokse og utvikle seg, og vi har fått delta i utviklingen og byggingen av mange spennende utomhusanlegg i landsdelen. Vi ser frem mot fortsettelsen. Vi merker en klar økning i folks bevissthet på hva gode og trivelige uterom, enten de er private eller offentlige, har å si for vår trivsel, avslutter han.

Øverste foto: Ole Billing Hansen, park & anlegg.
Øvrige illustrasjoner er hentet fra hjemmesiden til Anleggsgartner Odd Erik Oppheim AS (de to øverste) og fra Facebook-siden til Sentrumsutvikling i Alta (den nederste).

Ønsker du å motta nyheter fra NAML-nytt, og få varsel når vi publiserer nye saker? Meld deg på her!