Utslippsfritt pilotprosjekt

Utslippsfritt på innsiden av gjerdet, fossilfritt på utsiden. Det er de enkle kjørereglene for Oslo kommunes pilotprosjekt i Olav Vs gate i Oslo.

Den verste stormen etter trefellingen har lagt seg da NAML-nytt besøker anleggsplassen til Oslo kommune i Olav Vs gate, midt mellom Nationaltheatret, Hotel Continental, Chat Noir og Saga kino. Innenfor byggegjerdene er det forbausende stille, selv om folk og maskiner fra Steen & Lund er i full gang med arbeidet.

– De elektriske maskinene er så stillegående at det nesten er skummelt, sier anleggsleder Klaus Kristiansen. Sammen med prosjektleder Fridtjof Myhrene er han Steen & Lunds representant denne dagen, mens spesialrådgiver Philip Mortensen fra Klimaetaten, prosjektleder Karin Dalberg og assisterende prosjektleder Bjørn Arild Mythen (begge fra Bymiljøetaten) representerer Oslo kommune.

Mens Klimaetaten er ansvarlig for rammebetingelsene for det utslippsfrie pilotprosjektet, er det Bymiljøetaten som har det utførende ansvaret.

LES OGSÅ: Opprustingen av Olav Vs gate er i gang

Strøm nok til to store boligfelt
Akkurat nå har vi en åtte-tonner som går på batteridrift og en 16-tonner som går på kabel. I tillegg har vi lånt inn en batterielektrisk 25-tonner fra Østfold fylkeskommune de to neste ukene, før den skal til København en tur for å bli vist fram på Clean Construction Forum mellom 9. og 11. oktober. Deretter håper vi å få den oppover igjen til noen flere tunge graveoppgaver, senere kanskje også til tungt granittarbeid, sier Karin Dalberg.

Denne maskinen har en full driftstid på 4-5 timer med full effekt, og Fridtjof Myhrene forteller at dette så langt har vist seg mer enn godt nok.

– Vi har strøm nok til to store boligfelt her inne. Oslo kommune har rigget til byggeskap med 630 Ampere 400 volt, og de som betjener graveren har stående ordre om å koble den på lading straks den ikke er i bruk – selv om det kun er for noen få minutter. I tillegg står maskinen selvsagt til lading på natten, forteller prosjektlederen i Steen & Lund.

Philip Mortensen, Karin Dalberg, Bjørn Arild Mythen, Klaus Kristiansen og Fridtjof Myhrene (med ryggen til) inspiserer Olav Vs gate sammen med anleggsgartnerne Jonas Jonas Eknes Lærum og Tore André Liløy.

Kabel krever nye arbeidsrutiner
Mens den tunge innlånte maskinen altså går på batteri, kjører 16-tonneren på kablet strøm. Dette har hittil vært uproblematisk, men det innebærer noen nye arbeidsrutiner både for dem som betjener maskinen og dem ute på bakken.

– Vi må passe oss så vi ikke kjører over kabelen, og vi må også passe på at vi ikke snurrer den rundt maskinen. På akkurat denne maskinen er strøminntaket på overvognen, og det er ikke ideelt. Vi hadde hatt en helt annen bevegelsesfrihet dersom strøminntaket hadde vært på undervognen, og det kommer helt sikkert til å komme når produsenten får innhentet litt erfaringer, sier Klaus Kristiansen.

– Nettopp derfor er det så viktig med slike pilotprosjekt som dette. Her får både vi som byggherre, entreprenøren vår, utstyrsleverandøren og utstyrsprodusentene høstet masse nyttige erfaringer, supplerer Bjørn Arild Mythen.

LES OGSÅ: Etterlyser en synlig og åpen parkpolitikk

Oslo kommune vil dele erfaringer
På spørsmål om erfaringene Steen & Lund gjør seg i dette prosjektet vil komme bransjekolleger til nytte rister prosjektleder Fridtjof Myhrene lurt på hodet.

– De erfaringene vi gjør oss her tenker vi at kan være et konkurransefortrinn i neste tilsvarende prosjekt vi leverer anbud på, smiler han.

Oslo kommune har et litt annet utgangspunkt, og deler mer enn gjerne erfaringer.

– Neste uke kommer det for eksempel en delegasjon fra Helsinki for å se på dette prosjektet, og utover høsten og vinteren regner vi med flere tilsvarende besøk, sier Philip Mortensen.

Blant de norske kommunene har enkelte vist interesse, og alle de tre representantene fra Oslo kommune håper at flere også vil komme på banen etter hvert.

Fossilfritt utenfor gjerdene
Det var fire anbydere til entreprenøroppgaven knyttet til oppgraderingen av Olav Vs gate, og vektingen var 40 prosent pris og 60 prosent kvalitet. I anbudet er det regulert at all aktivitet innenfor gjerdene skal være utslippsfri. Samtidig er det et krav at all transport til og fra skal være fossilfri.

– Vi benytter en lastebil som kjører på Euro 6 HVO 100 biodiesel, så det var uproblematisk, forteller Fridtjof Myhrene.

– Men transport dreier seg jo om mer enn masser og materialer. De ansatte skal jo også transporteres til og fra byggeplassen hver dag, og i så måte er beliggenheten på dette prosjektet fabelaktig. Nationaltheatret er stopp for både tog, T-bane, buss og trikk, så her er det umulig å klage på kollektivtilbudet, legger han til.

Steen & Lund har en elbil for persontransport, og to av de ansatte har byttet ut bilen med månedskort på T-banen i byggeperioden. Når granittarbeidene starter og arbeidsstokken på byggeplassen utvides vil de basere seg på tog og T-bane.

LES OGSÅ: Endelig klart for anleggsgartnerutdanning i Oslo

Positive ansatte
Hva så med innenfor byggegjerdene? Hvordan er de ansattes foreløpige reaksjoner på å jobbe med utelukkende elektriske maskiner?

– De er veldig positive. Det innebærer som sagt noen nye arbeidsoppgaver, som å hele tiden passe på at strømkabelen ikke tvinner snurrer seg rundt maskinen eller blir overkjørt, men det har gått veldig greit, sier Klaus Kristiansen.

– Maskinføreren vår er utrolig motivert. Han synes dette er stor stas å få være førstemann som kan putte et prosjekt som dette på CV-en, legger Fridtjof Myhrene til.

Forurensingsklasse to og tre
Når det gjelder masseutskiftingen forteller han at det er 88 centimeter med masser som skal skiftes ut.

– Vi skal tre meter ned på det dypeste, bortsett fra til fordrøyingskarene til overvann, som skal tre og en halv meter ned, sier han.

Massene er klassifisert til forurensingsklasse to og tre av COWI.

– Men vi er forberedt på overraskelser underveis. Det er ofte vanskelig å vite hva som skjuler seg i gammel bygrunn, og vi vil ha både øynene og nesen med oss under gravearbeidene, sier prosjektlederen fra Steen & Lund.

– Dersom massene endrer seg eller det begynner å lukte bensin vet vi hvem vi skal ringe, smiler han.

LES OGSÅ: Oslo satser på utslippsfrie byggeplasser

Påbegynt allerede i 2011
Opprustingen av Olav Vs gate er byggetrinn tre av et opprustingsarbeid som ble regulert og godkjent helt tilbake i 2011, og hvor byggetrinn én og to var i Klingenberggata vest og fortau mot Haakon VIIs gate. Disse arbeidene ble utført i 2011 og -12.

– Når vi er ferdig i nordre del Olav Vs gate så skal vi ta Klingenberggata øst og Olav Vs gate sør, sier Karin Dalberg.

Sist gang området ble opprustet var på 80-tallet, og Bjørn Arild Mythen forteller at arbeidene denne gang dreier seg om mer enn omlegging til gågate.

– Gågaten er det som kommer til å bli synlig for folk flest, men like viktig er infrastrukturen under gateplan. Der involverer arbeidene både strøm, fiber, vann og avløp, avslutter prosjektlederne fra Oslo kommune.

Nordisk konferanse om bærekraft
Ønsker du å høre mer om pilotprosjektet i Olav Vs gate? I så fall bør du melde deg på Nordisk konferanse om bærekraft, som finner sted ved Clarion Hotel® Oslo i Bjørvika 10. og 11. oktober.

På torsdag 10. oktober vil Oslo kommune og Steen & Lund presentere dette prosjektet, og konferanseprogrammet har blant annet disse punktene på dagsorden denne dagen:

  • Oslo kommunes krav til bærekraft og seriøsitet. Oslomodellen
  • Hvordan ble verdens første utslippsfrie byggeplass til? Om prosjektet Olav Vs gate ved Leif Jørgen Bjerck, avdelingsleder Bymiljøetaten
  • Fra pilotprosjekt til ferdig prosjekt, – innlegg fra byggherre, ansvarlig prosjekterende og utførende. Karin Dalberg Prosjektleder BYM, Prosjektsjef Fridtjof Myhrene fra ansvarlig utførende Steen & Lund
  • Kva er utslippsfritt, fossilfritt, naturbasert, om nye begrep, nye krav til planlegging og utførelse i fremtidens kontrakter.

Les mer om konferansen her. (Infoen finner du nederst i saken)

Klikk her for påmeldingsskjema.

Etterord fra Steen & Lund
I etterkant av befaringen i Olav Vs gate har Steen & Lund ønsket å legge til noen ord om selskapets ambisjoner når det gjelder å redusere miljøpåvirkningene lokalt og globalt.

– Steen & Lund har ambisjoner om å være ledende i bransjen når det gjelder utvikling, bygging og vedlikehold av uterom. I tillegg ønsker vi å bidra til å redusere miljøpåvirkningene, både lokalt og globalt. Dette prosjektet passer veldig bra for oss, ikke minst da krevende miljøkrav medfører at etablerte sannheter blir kraftig utfordret. Steen & Lund er ydmyke i forhold til oppgaven, og er forberedt på å møte utfordringer. Vi er glade for å være i gang med prosjektet, sier daglig leder i Steen & Lund AS, Petter A. Vistnes.

 

Øverste bilde fra venstre: Philip Mortensen (spesialrådgiver, Klimaetaten), Karin Dalberg (prosjektleder, Bymiljøetaten) og Bjørn Arild Mythen (assisterende prosjektleder, Bymiljøetaten) sammen med anleggsleder Klaus Kristiansen, prosjektleder Fridtjof Myhrene, Rafal Marek Wadas, Jonas Eknes Lærum, Andras Johansson, Bengt Johan Grundesjø, Ahmed A Abood og Franz Holten fra Steen & Lund AS.

 

Ønsker du å motta nyheter fra NAML-nytt, og få varsel når vi publiserer nye saker? Meld deg på her!