Siste nytt fra NAML om Koronakrisen

Det arbeides intens for å få på plass ordninger som gjør at vi holder hjulene i gang i samspill med smittevern og tiltak for norsk økonomi. Det er derfor viktig å gjøre de riktige handlinger nå med et mål om å være klar til aktivitet når dette er over. BNL har kriseberedskap og vi i NAML samler informasjon som vi videreformidler til dere våre medlemmer via mail og NAML-nytt.

Siste nytt i dag 16. mars 2020

Forliket som ble lagt fram i dag mandag 16. mars inneholder blant annet:
  • Arbeidsgiverperioden blir redusert til 3 dager ved sykelønn og når ansatte er i omsorgspermisjon. Dette vil bety mye for bedrifter i en svært krevende situasjon. Arbeidsgiverne får ikke en ekstraregning når arbeidskraften forsvinner.
  • Utsatt MVA-innbetaling. Sammen med utsatt betaling av andre skatter og avgifter er dette avgjørende tiltak i en periode der bedriftene har begrensede inntekter. Vi må også etter hvert få avklart om bedriftene kan få fritak for noen skatter og avgifter.
  • Lærlinger får nå en inntektssikring tilsvarende inntekten de har i lære.
  • Selvstendig næringsdrivende får også en inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittsinntekten siste tre år, begrenset oppad til 6G.
  • Låne- og garantiordningene regjeringen presenterte i går vil dessuten bidra til å sikre at bedriftene får den kreditten de trenger.
  • Arbeidstakerne får dagpenger tilsvarende full lønn i 20 dager ved permittering. Dette vil lette byrden for de mange som mister jobben.

Et samlet Storting presenterer dette. Denne helgen har vist hvordan norsk politikk og trepartssamarbeidet fungerer på sitt beste. Denne politiske samlingen styrker vår evne til å håndtere krisen fremover.

Vi må holde hjulene i gang. Viktig å tenke på at vi skal «beholde» våre ansatte. Vi trenger alle når hjulene er i gang igjen.
*
ARBINN

Jeg anbefaler sterkt å logge inn på Arbinn via NHO.

Her ligger det blant annet en ny tekst på de foreslåtte nye permitteringsreglene  https://arbinn.nho.no/arbeidsrett/permittering/nye-permitteringsregler-i-2020–regjeringens-tiltakspakke/

Permitteringsvarsel for lærlinger vil komme.

Likviditet

Regjeringen varslet i dag to muligheter for likviditet til bedrifter, i tillegg til utsatt innbetaling av arbeidsgiveravgift.

50 mrd. er satt av til garantier for lån til SMB-bedriftene. De pengene styres i praksis av bankene. Detaljer for hvordan det gjøres i praksis er ikke klart enda, men pengene kommer. Den avsatte rammen er bare en start, ordningene blir tilført mer penger ved behov.

50 mrd. er satt av til obligasjonslån. Det brukes mest av de største bedriftene. Denne ordningen skal administreres av folketrygdfondet, men heller ikke her er detaljene klare, men pengene kommer.

I tillegg er innbetaling av arbeidsgiveravgift utsatt til 15. mai.  (Husk at dette ikke hjelper like mye i regioner med lav eller null i arb.avgift)

Regjeringen varslet at de fortløpende vil vurdere flere grep på skatte- og avgiftssiden.

Det er et sterkt fokus fra regjeringen om at tiltakene skal fungere for oss.

Hvis ikke – Gi beskjed!

Er det slik at lovhjemler ikke fungerer må dette meldes fra. Er det slik at du opplever dette, gi meg beskjed.

Det er nå hyppig dialog mellom byggenæringen og regjeringen når det gjelder å finne løsninger som fungerer best i praksis.
*
Oslo 16.03.20
Merete Bellingmo
Daglig leder, NAML
*
(Øverste foto: Stortinget)
*
Ønsker du å motta nyheter fra NAML-nytt, og få varsel når vi publiserer nye saker? Meld deg på her!