Ta vare på hverandre og ansatte

Jeg vil oppfordre alle medlemmene våre om å ta vare på hverandre og ansatte i den krevende situasjonen vi nå opplever. Vi må nå prøve å forstå hverandres utfordringer med å holde bedriftene gående gjennom denne perioden, i balanse i den enkeltes private uro, sier daglig leder Merete Bellingmo i NAML.

– Mange opplever utrygghet nå. De er usikre på sykdom, om man mister all inntekt som arbeidstaker og om bedriften overlever denne perioden. I fellesskap mellom arbeidsgiver og arbeidstakere bør de praktiske utfordringene de enkelte familier står overfor nå forsøkes å løses, sier Merete Bellingmo.

Samarbeid gir best løsninger
Når det gjelder tiltakene vi har sett fra myndighetenes side de siste dagene anmoder hun om at bransjen samarbeider for å finne de beste løsningene.

– Regjeringen gir disse tiltakene for å sikre næringslivet. Vi må nå finne de beste løsningen hvordan vi håndterer dette. Våre ansatte i dag skal  bidra når vi er i gang igjen for fullt. Det rapporteres at de fleste av våre medlemsbedrifter i dag har fullt å gjøre. Det er nå i dagene fremover viktig å ha god og åpen dialog i bedriftene. Sammen løses oppgavene tillitsfullt, i opplevelse av et felles ansvar, sier hun.

– Alle har utfordringer nå, og vi som arbeidsgivere anbefaler jeg nå at bør fremstå som seriøse og ansvarlige. Da får vi de beste folka med videre, legger hun til.

Informasjon på naml.no
Denne uken har Bellingmo publisert all tidligere distribuert Korona-info fra NAML på naml.no, slik at det er gjenfinnbart. All informasjon som heretter vil bli sendt ut vil være å finne samme plass.

– Vi har laget et eget oppslag der på første side: Hjelp for bedrifter i korona-situasjonen, sier Bellingmo.

https://www.naml.no/forsiden/

«Keep calm and carry on»
Mange har nok allerede lest artikkelen, men jeg oppfordrer alle til å lese den og intervjuet med våre medlemsbedrifter med Stein Wikholm og Ola Garthe i utemiljø.no
https://www.utemiljonytt.no/vi-star-i-dette-sammen-ta-det-med-ro-og-bruk-penger/

NAML har samlet en ny oversikt over råd, problemstillinger og anbefalte tiltak fra NHO, Byggenæringens landsforening, Byggmesterforbundet og myndighetene. Noe av dette er dere allerede kjent med, andre er nye.

Byggenæringen har opprettet en ny egen side om arbeidsforhold og koronaviruset.
https://www.bnl.no/arbeidsforhold/hms/koronaviruset-rad/

Her finner du mange svar – men ikke alle. Dette fordi ikke alt er helt avklart med prosedyrer på alle nye tiltak som kommer.

For øvrig gjelder kjente prosesser innen AML , så her gjelder det å sjekke det meste.

Husk du trenger dine ansatte når dette er over.

Vi anbefaler å følge bnl.no og holde deg oppdatert der.

Sjekkliste for håndverkere – koronaviruset 17.03.2020
https://www.bnl.no/artikler/2020/sjekkliste-handverker/

Permitteringer
Følg her NHO/  Arbinn  og bruk gjerne skjema her på f.eks varsel. Anbefaling er å sende varsel til hvert enkelt ansatt med navn, sendt på nett så det er lett og registrere på nett til Nav.no.

Som arbeidsgiver melder du fra til de ulike Nav-kontor den enkelte tilhører. Arbeidstaker må selv gå inn og registre seg som arbeidsledig.

Du finner også informasjon om permittering som inneholdt bl.a. denne linken når det gjelder varselsplikt: https://arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/permittering/

Kontraktsmessige konsekvenser av koronaviruset – varsling mv
Vi utarbeider nå et skriv på dette i samarbeid med adv. Tryti. Tilgjengelig om kort tid. Til da finnes dette fra NHO:
https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/artikler/korona-og-kontrakter/

Tiltak for å hindre smitte
BNL/bransjenes anbefalinger om smittevern på byggeplass- tilrettelegging for fortsatt drift – oppdatert versjon 17.03.2020

Helsedirektoratet: Tiltak for å hindre spredning av covid19

Ta kontakt for uklarheter og evt. ytterligere bistand.
Mobil 934 40 970 eller mail m.bellingmo@naml.bnl.no

Ønsker du å motta nyheter fra NAML-nytt, og få varsel når vi publiserer nye saker? Meld deg på her!