Business as (un)usual

Hvordan står det til blant medlemsbedriftene etter snart to uker med Korona-krise? NAML-nytt har tatt temperaturen på et lite utvalg av bedriftene, og serverer her en statusrapport fra den norske anleggsgartnerbransjen anno mars 2020.

Daglig leder Stein Anders Sundbye i Skaaret Landskap i Asker meldte allerede før helgen om effekter av både negativ og positiv art.

– En stor kontrakt i privatmarkedet er avbestilt, mens noen oppdragsgivere i offentlig sektor har varslet at de vil komme med flere oppdrag, kunne han fortelle.

Når det gjelder hvordan Korona-krisen har påvirket bedriften ellers så langt forteller han at de har noen medarbeidere i karantene, og at de praktiserer hjemmekontor for alle som har muligheten til det.

Dersom situasjonen skulle trekke ut i tid frykter Sundbye både mannskapsmangel og flere avbestillinger. Han mener likevel at tiltakene myndighetene har iverksatt er fornuftige.

LES OGSÅ: Skaaret Landskap satser på bærekraft (artikkel fra februar 2019)

Foto fra Facebook-siden til Oveland Utemiljø

Frykter vakuum i markedet
Prosjektleder Tor Bjørn Oveland i Oveland Utemiljø i Froland kunne også fortelle om betydelig mindre forespørsler fra kommuner, firmaer og privatpersoner da vi snakket med ham før helgen.

– Korona-krisen gjør at alt går litt seinere på noen av våre byggeplasser. Videre er mange hjemme med barn nå, rapporterte han.

Når det gjelder tiltak for å sikre driften og de ansattes helse har bedriften foreløpig iverksatt disse forhåndsreglene:

– Vi har innført faste lag og det er ikke lov å bytte mannskap mellom jobber, slik at dersom et lag blir smittet vil det ikke spre seg til andre byggeplasser. Samt at vi har faste sjåfører på alle maskiner og holder avstand på minimum to meter til sine kollegaer og andre firma. Og vi er nøye med håndvask og reduserer oppmøter i byggemøter, fortalte Oveland.

Når det gjelder tiltak fra myndighetenes side konstaterte Tor Bjørn Oveland før helgen at de fleste av disse retter seg mot arbeidstakere, men han har tro på at det kommer flere jobber ut på sikt for å stimulere markedet.

– Det vi er veldig redde for nå er at kommune og konsulenter ikke får utført jobben sin slik at det blir et vakuum i jobber som legges ut. Da vil vi på sikt gå tom for arbeid, slo han fast.

LES OGSÅ: Allsidige anleggsgartnere i sør (artikkel fra mars 2019)

Foto fra Facebook-siden til Håkonsen & Sukke Landskapsentreprenør

Ingen store endringer foreløpig
Hos Håkonsen & Sukke Landskapsentreprenør AS i Tønsberg har det så langt gått bra under Korona-krisen. Fokuset er full drift så langt det lar seg løse, og bedriften gjør de tiltakene som er nødvendige for å hindre og redusere smitte blant ansatte både ute på prosjekt samt på verksted og i administrasjonen.

Daglig leder Roar Håkonsen forteller at det foreløpig ikke har vært merkbare endringer i ordretilgangen.

– Så langt har det vært stabilt, uten store endringer. Det oppleves som om at det er fokus fra alle engasjerte parter i et byggeprosjekt på at videre drift på prosjekter er viktig nå i en tidlig fase av denne korona-pandemien, sier han.

Var dere forberedt på en situasjon som dette da påleggene fra myndighetene begynte å komme i uke 11, eller kom det som en overraskelse?

– Vi så tendensens og mulige scenarioer og var ikke helt klare for dette. Fordelen i en slik situasjon er at vi har en ledelse og ansatte som er løsningsorienterte og positive til endring. Dette har under forholdene med smittesituasjon, barn hjemme fra barnehage og skole osv. løst seg godt i den daglige driften.

Hvilke tiltak har dere innført internt for å sikre driften og de ansattes helse?

– Det er hjemmekontor for administrasjonen, forsøker små faste lag, tiltak rundt avvikling av lunsjen, tiltak rundt håndhygiene, bruk av hansker, diverse tiltak rundt desinfisering av utstyr/maskiner som benyttes av flere, lav terskel for å holde seg hjemme ved kjente symptomer på korona/forkjølelse og influensa og selvfølgelig bruk av karantenetid for dem som har kommet fra reise eller har mistanke om smitte.

Sesongarbeidere kan bli en utfordring
Håkonsen forteller at bedriften holder seg oppdatert om den aktuelle situasjonen via nettsidene til Norsk Folkehelseinstitutt, nettsidene til NHO/MEF samt aktuelle nyhetskanaler. Dersom situasjonen skulle vare lenger enn noen uker ser han noen åpenbare utfordringer.

– Dette kan være flere ting, alt avhengig av hvor hardt denne pandemien treffer Norge. Vi trenger ansatte for videre drift, og om de ligger syke så stopper det opp litt. Vi har litt ekstra utfordringer nå med å hente inn sesongarbeidere fra andre land, nå som sesongen skal i gang. Det kan bli forsinkelse i leveranser på utstyr og materialer, og om det på et tidspunkt blir full stopp i Norge, slik som i Italia, så løper kostnadene. Det er mye som kan skje med forskjellige konsekvenser. Vi tar en dag av gangen og gjør tiltak løpende basert på det vi vet, sier han.

LES OGSÅ: Satser på samfunnskontrakt (artikkel fra juni 2018)

Foto fra Facebook-siden til Spydeberg Utemiljø

Kan slå begge veier
Daglig leder Rune Haugslien i Spydeberg Utemiljø AS forteller at korona-krisen har hatt liten påvirkning på driften deres så langt.

– Det kom nok litt overraskende på oss at det ble såpass kraftige restriksjoner, og vi brukte noen dager på å få etablert de anbefalte forhåndsreglene på tvers av alle ansatte. Årsaken var nok en blanding av uvitenhet og dumskap, men dette har gått seg til, sier han.

Haugslien forteller at Spydeberg Utemiljø nå følger anbefalingene fra NAML og BNL, og henter informasjon på nett fra blant annet FHI, BNL og NAML. Dersom situasjonen skulle vare lenger enn noen uker er han usikker på hvordan det vil slå ut for bedriften og bransjen.

– Dette kan slå begge veier, tror jeg, men vi går en usikker tid i møte. Så lenge ansatte og oppdragsgivere holder seg friske og gravetillatelser, materialer og lignende ikke blir berørt kan dette gå bra. Om det går veldig lenge før folk får ta opp igjen arbeidet og lommeboka blir tom kommer vi nok til å merke nedgang i privatmarkedet, slår han fast.

LES OGSÅ: 30-årsjubilanten fra Spydeberg (artikkel fra mai 2019)

 

Ønsker du å motta nyheter fra NAML-nytt, og få varsel når vi publiserer nye saker? Meld deg på her!