Oppfordring til alle medlemsbedrifter: Vi trenger hjelp til kartlegging av kommunale oppdrag i andre halvår

– Vi er sterkt bekymret for oppdragsmengden i andre halvår i år, og vi har derfor kontaktet stortingspolitikerne våre med et rop om hjelp opp mot revidert nasjonalbudsjett – som straks legges fram. Svaret derfra er at de trenger eksempler, og derfor trenger vi nå hjelp fra medlemmene våre, sier daglig leder Merete Bellingmo i NAML.

Tirsdag 12. mai legger regjeringen fram Revidert budsjett for 2020, og sjelden har spørsmålene rundt budsjettet vært flere og viktigere enn de er i år. Koronakrisen har snudd forutsetningene for årets budsjett på hodet, og det er behov for omfattende tiltakspakker med tilhørende statlige midler for å motvirke konjunkturnedgangen.

Onsdag 29. april sendte NAML et brev til samtlige stortingspolitikere med krav om at Regjeringen og staten tar sitt ansvar og sikrer kommunene rammebetingelser. Alt henger sammen med alt.

Brevet fra NAML kan du lese her:

Holde hjulene igang-fortsatt!

 

Nå trenger vi eksempler
– Politikerne har respondert positivt på henvendelsen vår, men de ber oss om eksempler. Det må vi klare å gi dem, slår Merete Bellingmo fast.

Dette er noen av argumentene som er framsatt overfor stortingspolitikerne:

  • Mange kommuner vedtar nå tiltakspakker for å motvirke konjunkturnedgangen. De opplever skattenedgang og må derfor sikre sin økonomi for de lovpålagte tjenestene.
  • Byggenæringen erfarer i dag at kommuner kutter kostnader ved å stoppe blant annet planlagte investeringer hvor bevilgningene ikke er endelig vedtatt. I tillegg holdes tilbake oppdrag i inngåtte rammeavtaler innen vedlikehold og rehabilitering.
  • Med å stoppe planlagte investeringer og ikke iverksette vedlikehold er det fare for ytterligere skattenedgang. Byggenæringen mangler nye oppdrag fremover. Endres ikke dette vil vi gå inn i en periode med nedbemanning og permitteringer.
  • Det er et tidskritisk behov for å klargjøre tiltak for å unngå at hjulene stopper opp i byggenæringen høsten 2020 og i 2021. Byggenæringen tærer nå på ordrereserver.

Ber medlemmene om hjelp
– Nå trenger vi hjelp fra medlemmene våre. Vi må dokumentere problemstillingene vi har listet opp over, og det klarer vi ikke alene. Til det er tiden for knapp og antallet kommuner rett og slett for mange. Derfor må vi be medlemmene om hjelp, sier Bellingmo.

  • Har det vært relevante oppslag om disse problemstillingene i lokalavisene?
  • Har dere relevante erfaringer med kommunene deres?
  • Er det slik at det ikke kommer inn oppdrag for andre halvår?
  • Hvordan ser andre halvår ut i bøkene deres i dag?
  • Hvordan ser våren 2021 ut?

– Jo flere som kan hjelpe oss med svar på disse spørsmålene, jo bedre svar kan vi gi stortingspolitikerne våre opp mot behandlingen av Revidert budsjett. Beslutningene som blir fattet av Stortinget under budsjettbehandlingen vil i realiteten bestemme omfanget av denne krisen for bransjen vår, og derfor er dette usedvanlig viktig for oss alle. Jeg håper at så mange som mulig av medlemmene våre kan bidra med informasjon, avslutter Merete Bellingmo.

Informasjonen sendes per e-post til m.bellingmo@naml.bnl.no

Ønsker du å motta nyheter fra NAML-nytt, og få varsel når vi publiserer nye saker? Meld deg på her!